About-Us-2

Eie Beperkings

.'N Geregistreerde Speler mag, deur die verskaffing van skriftelike kennisgewing aan TopSlotSite , stel hul eie deposito limiet per dag, week of maand.
.'N Skriftelike kennisgewing van 'n geregistreerde speler opstel van 'n nuwe deposito limiet of vermindering van 'n bestaande deposito limiet het effek op die ontvangs deur TopSlotSite , or as soon as is practicable thereafter.
.A registered player who has set a deposit limit under the foregoing section 1 may, deur die verskaffing van skriftelike kennisgewing aan TopSlotSite , increase or revoke the deposit limit after a minimum waiting period of Seven (7) days from the time of the request, tensy die limiet is ingestel op nul.
.TopSlotSite sal 'n deposito van 'n geregistreerde speler teendeel nie aanvaar om 'n beperking te stel vir daardie speler kragtens hierdie Deel.

Kontak Ons vir selfbeperking