100% Safe
За нас--2

Само нови играчи. Залагането става първо от реалния баланс. 50x залагане на бонуса, приносът може да варира в зависимост от играта. Предлага се само за избрани игри. Изискването за залагане се изчислява само за бонус залози. Бонусът е валиден за 30 дни от издаването. Максимална конверсия: 5 пъти повече от бонусната сума. Прилагат се пълните условия..

Политика за поверителност

 

Това е политиката за поверителност („политика") на уебсайта TopSlotSite ("уебсайт"), управлявана от Progressplay Limited, от офис Soho 3A, Edge Water Complex, Elia Zammit Street, Сейнт Джулианс, Малта ("Търговско дружество","ние","Нас","наш").

Компанията се ангажира да гарантира вашите лични данни и вашата поверителност. Съгласно този ангажимент ние ще поддържаме следните принципи:

 • Да бъдете прозрачни по отношение на събирането и обработката на лични данни за вас:

За нас е важно по всяко време да разполагате с цялата информация, необходима, за да можете да вземете образовани решения относно обработката на лични данни за вас. За тази цел ще използваме различни техники и мерки, целящи да ви предоставим подходяща информация за обработката на лични данни за вас, по подходящ начин и време.

Нашата пълна политика за поверителност има за цел да ви предостави най-широкото разбиране на видовете лични данни, събрани от нас, и начина, по който ги обработваме. Ето защо е жизненоважно да го преглеждате при първа възможна възможност и от време на време.

Освен това, когато установим, че от вас се изисква да ви бъде предоставена конкретна информация, ние ще ви я предоставим в подходящото време и място.

Също така ще се радваме да отговорим на всеки ваш въпрос и да ви предоставим всяко разяснение, което ви е необходимо, при спазване на законови ограничения. За тази цел можете да се обърнете към нашия служител по защита на данните съгласно следните подробности:

Служител по защита на данните, Progressplay Limited

Електронна поща: dataprotection@progressplay.com

 

 • Да обработваме Лични данни за вас единствено за целите, посочени в Политиката:

Целите, за които можем да обработваме Лични данни за Вас, включват, inter alia, предоставянето на Нашите продукти и услуги, поискани от Вас, подобряване на потребителския опит в Нашите продукти и услуги, за подобряване на Нашите продукти и услуги, за защита на Нашите права и интереси , за извършване на бизнес и административна дейност, която подкрепя предоставянето на Нашите продукти и услуги на Нашите клиенти и / или за спазване на всички законови и / или регулаторни изисквания. Целият списък на целите, за които използваме Лични данни за физически лица, е посочен в раздел 7 на Политиката.

Освен това, ние ще обработваме лични данни за вас, за да разберем вашите лични нужди и предпочитания и да ви предоставим персонализирани оферти. Можете да поискате по всяко време, че ще спрем да ви изпращаме персонализирани оферти и ще действаме в съответствие с такова искане.

 

 • Да инвестирате значителни ресурси, за да уважавате правата си във връзка с Лични данни за вас:

Ние прилагаме значителни ресурси, за да ви позволим да упражнявате правата си като субект на данни. Следователно можете да се обърнете към нас по всяко време, когато пожелаете да прегледаме Личните данни за вас, да ни накараме да ги изменим, изтрием, престанем да ги използваме за конкретни цели или като цяло или че ние ще ги прехвърлим на вас или на трета страна Ние ще изпълним вашите желания в съответствие със закона.

 

 • За да защитите личните данни за вас:

Въпреки че не можем да обещаем абсолютна защита на личните данни за вас, можем да обещаем, че използваме и ще продължим да използваме широк спектър от средства и мерки, които имат за цел да гарантират, че личните данни за вас са защитени.

 

Нашата пълна политика за поверителност

Тази Политика описва какъв вид Лични данни Фирмата събира за физически лица, как ги събира, използва, споделя, споделя с трети страни, защитава ги, обработва и т.н.

В тази Политика препратката към „Лични данни“ е към всяка информация, свързана с идентифицирано или подлежащо на идентифициране физическо лице; физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е това, което може да бъде идентифицирано, пряко или в комбинация с допълнителна информация, с която разполагаме или до която имаме достъп.

В тази политика, където и да се позоваваме на „обработка“ на лични данни, ние се позоваваме на всяка операция или набор от операции, които се извършват върху лични данни, включително събиране, запис, организация, структуриране, съхранение, адаптация или промяна, извличане, консултация, използване, разкриване чрез предаване, разпространение или предоставяне по друг начин, подравняване или комбинация, ограничаване, изтриване или унищожаване.

Компанията:

Компанията е администратор на данни по отношение на Личните данни за вас.

Служителят по защита на данните на Дружеството и средствата за комуникация със служителя по защита на данните са:

Служител по защита на данните, Progressplay Limited

Електронна поща: dataprotection@progressplay.com

Ние събираме лични данни за вас, когато използвате нашите продукти и услуги, използвате уебсайта, нашите канали за обслужване и / или се свържете с нас. В някои случаи вие ще ни предоставяте активно личните данни, а в други случаи ние ще събираме личните данни за вас от проверка и анализ на използването на нашите продукти и услуги и / или нашите канали за обслужване.

Не сте задължени да ни предоставяте каквито и да е лични данни за вас. Въпреки това, в някои случаи, ако не предоставяме такива Лични данни, ще ни попречим да ви предоставяме продуктите или услугите, които поискате да ви предоставим. Моля, вижте по-долу подробно описание на такива случаи:

Правно задължение на Дружеството: има определени законови задължения, които изискват от Компанията да събира определени Лични данни като предварително условие за предоставяне на продукти и услуги. В тези случаи, макар да не сте задължени да предоставяте личните данни за себе си, ако не предоставите на Компанията такива Лични данни, ние няма да можем да ви предоставим такива продукти и услуги.

Като пример от нас се изисква да съберем вашия физически адрес и държава на пребиваване съгласно нашите регулаторни изисквания като притежатели на лицензи за онлайн хазарт. Въпреки че не сте задължени да ни предоставяте такава информация, ако няма да ни я предоставите, ние няма да можем да ви регистрираме като клиент и да ви предоставим нашите продукти и услуги.

Договорно задължение на Дружеството: в някои случаи компанията е задължена по договор да предоставя лични данни за вас. В тези случаи, макар да не сте задължени да предоставяте личните данни за вас, ако не предоставите на Компанията такива Лични данни, ние няма да можем да ви предоставим продуктите и услугите, за които се прилага договорното задължение.

Като пример, ако не ни предоставите данните за вашата кредитна карта, ние няма да можем да изпълним вашето искане за теглене чрез такава кредитна карта.

Предоставяне на лични данни с цел сключване на договор с вас: в някои случаи предоставянето на лични данни за вас е предпоставка за изпълнение на договор между вас и компанията. В тези случаи, въпреки че не сте задължени да предоставяте личните данни за себе си, ако не предоставите на Компанията такива Лични данни, ние няма да можем да сключим договор с вас и следователно няма да можем да ви предоставим нашите продукти и услуги

Като пример, за да ви предоставим определени оперативни съобщения, свързани с продуктите и услугите, които предоставяме, ще трябва да получим вашия имейл адрес.

Лични данни, които събираме при регистрация: имейл адрес, собствено име, фамилия, пол, дата на раждане, физически адрес, град на пребиваване, държава на пребиваване, пощенски код, телефонен номер, номер на мобилен телефон, валута на акаунта, език на акаунта, публично достъпни данни от световна мрежа и социални мрежи.

Лични данни Ние събираме при всяко влизане във вашия акаунт: IP адрес, информация за устройството, информация за операционната система, информация за браузъра, разделителна способност на екрана, версия на флаш, текуща и предишна прегледана уеб страница, дата и час на влизане, данни за местоположението.  

Лични данни, които събираме по време на използването на нашите продукти и услуги: вашите депозити, залагания, бонуси, игрална сесия (включително дата, час и продължителност), печалби и загуби.

Лични данни, които събираме чрез нашата поддръжка: номер на паспорт / лична карта / шофьорска книжка и снимка, сметка за комунални услуги.

Лични данни Ние събираме при получаване на депозит на средства и при заявка за теглене: данни за банкова сметка, данни за електронен портфейл, данни за кредитна карта и снимка, данни за източник на средства, телефонна сметка, банково извлечение.

Лични данни, които получаваме от вас: всички Лични данни, които ни предоставяте по собствено желание, когато се свързвате с нас, включително чрез поддръжка на клиенти, чат, социални мрежи или по какъвто и да е друг начин, включително жалби, искания и коментари. Нашите представители за поддръжка на клиенти могат да записват и / или документират писмено вашите обаждания.

Компанията обработва Вашите Лични данни за една или повече от целите, посочени в този раздел, и в съответствие с подходящото правно основание.

Компанията няма да обработва лични данни за вас, освен ако няма правно основание за такава обработка. Правните основания, съгласно които Компанията може да обработва Лични данни за вас, са следните:

 1. Вашето съгласие, че Компанията ще обработва Лични данни за вас за една или повече конкретни цели. Като пример, с цел да ви изпратя маркетингови материали.

  Когато правното основание за обработката на Личните данни за вас е съгласие, можете по всяко време да оттеглите съгласието си за целите, за които сте предоставили съгласието си, като изпратите безплатно известие на следния имейл адрес customersupport@instantgamesupport.comили като промените настройките си в акаунта си.

  Когато оттеглите съгласието си за обработката на Лични данни за вас, ние може да не успеем да ви предоставим някои или всички продукти и услуги, които сте поискали, или във формата, предназначена да ви бъде предоставена, и няма да имате иск по отношение на това.

 2. Обработката е необходима за изпълнението на договор, по който сте страна, или за да предприемете стъпки по ваше искане преди сключване на договор. Като пример, за да ви регистрира като притежател на акаунт или за да ви позволи да изтеглите средства от вашата сметка.
 3. Обработката е необходима за спазване на правно задължение, на което е подчинено Дружеството. Като пример, поради Нашите задължения за лицензиране като притежатели на лицензи за онлайн хазарт.
 4. Обработката е необходима за целите на законните интереси, преследвани от Дружеството или от трета страна. Като пример, с цел подобряване на нашите продукти и услуги или за упражняване или защита на правни искове.

Когато обработването на Лични данни за Вас е необходимо за целите на законните интереси, преследвани от Дружеството или от трета страна, обработката зависи от такива интереси, които не са преодолени от Вашите интереси или основни права и свободи, които изискват защита на Личните данни относно теб. По всяко време можете да се обърнете към нас, като изпратите известие на следния имейл адрес customersupport@instantgamesupport.com за да получим информация относно прегледа, извършен от Нас, за да стигнем до заключението, че Ние можем да обработваме Личните данни за Вас поради такава обработка, необходима за целите на законните интереси, преследвани от Дружеството или от трета страна.

 

Следният списък очертава целите, за които можем да обработваме лични данни за вас, както и правното основание за всяка такава обработка:

 

Предназначение

Правна основа

1

За да ви регистрирам като клиент

По ваше искане да се регистрирате в компанията и да отворите акаунт, ние ще обработим вашите лични данни, за да ни позволим да изпълним такива заявки.

 

 • Обработката е необходима за изпълнението на договор, по който сте страна, или за да предприемете стъпки по ваше искане преди сключване на договор.
 • Обработката е необходима за спазване на законово задължение, на което Дружеството е обект.

2

За да можем да ни предоставим наши продукти и услуги

Винаги, когато поискате да използвате Нашите продукти и услуги, по-специално за да използвате бонус, заложите, депозирате и изтеглите средства от Вашата сметка, ние ще обработваме Личната информация, необходима на Нас за изпълнение на такива заявки.

 

 • Обработката е необходима за изпълнението на договор, по който сте страна, или за да предприемете стъпки по ваше искане преди сключване на договор.
 • Обработката е необходима за спазване на законово задължение, на което Дружеството е обект.

3

За да се свържем с вас за целите на оперативните изисквания

При някои обстоятелства ще се свържем с вас, за да ви актуализираме по отношение на определени оперативни въпроси; например, когато от нас ще се изисква да престанем да предоставяме Нашите продукти и услуги в определени юрисдикции, или когато определен аспект от Нашите продукти и услуги се променя. При тези обстоятелства ще трябва да използваме лични данни за вас съответно.

 

 • Обработката е необходима за изпълнението на договор, по който сте страна, или за да предприемете стъпки по ваше искане преди сключване на договор.
 • Обработката е необходима за спазване на законово задължение, на което Дружеството е обект.

4

За да отговорите на вашите запитвания, искания и / или оплаквания и да ви предоставим услуги за поддръжка на клиенти

Обработката на лични данни за вас е необходима, за да отговорите на вашите запитвания относно продукти и услуги на компанията, използвани от вас, и като цяло да ви предоставим услуги за поддръжка на клиенти. При други обстоятелства ще трябва да обработим лични данни за вас, за да изпълним всички заявки за самоизключване (или подобни), направени от вас.

 

 • Обработката е необходима за целите на законните интереси, преследвани от Дружеството или от трета страна.
 • Обработката е необходима за спазване на законово задължение, на което Дружеството е обект.

5

За да събирате пари във връзка с продукти и услуги, закупени от вас

 • Обработката е необходима за изпълнението на договор, по който сте страна, или за да предприемете стъпки по ваше искане преди сключване на договор.

6

За да Ви осигурим маркетингови материали и оферти, изработени по поръчка

За да подобрим и подобрим вашето потребителско изживяване и използването на Нашите продукти и услуги и за да Ви предложим допълнителни и нови оферти, продукти и услуги, ние обработваме Лични данни за Вас, за да коригираме представените Ви материали според според вашите предпочитания, поведение, характеристики и интереси. За тази цел използваме техники за автоматизиран анализ на лични данни, включително профилиране.

 

 • Обработката е необходима за целите на законните интереси, преследвани от Дружеството или от трета страна.

 

7

За да се спазят всички правни задължения или съдебни или административни разпореждания

Ние обработваме Лични данни за вас, за да се съобразим с нашите различни законови задължения, които включват, inter alia, предотвратяване на клиентите от определени юрисдикции да използват Нашите продукти и услуги поради законова забрана или за предотвратяване на непълнолетни лица да използват нашите продукти и услуги.

 

 • Обработката е необходима за спазване на законово задължение, на което Дружеството е обект.

8

За да подобрим продуктите и услугите, които предлагаме, както и да предложим нови

Можем да използваме Лични данни за вас, за да подобрим предлаганите от нас продукти и услуги, както и за целите на предлагането на нови; такава обработка ще включва, inter alia, анализ на предишни употреби от Вас на Нашите продукти и услуги, всякакви коментари и жалби, получени във връзка с Нашите продукти и услуги, както и всички грешки и неизправности.

 

 • Обработката е необходима за целите на законните интереси, преследвани от Дружеството или от трета страна.

 

9

За да се предотврати измама, злоупотреба с Нашите продукти и услуги и да се предотврати прането на пари

 

 • Обработката е необходима за целите на законните интереси, преследвани от Дружеството или от трета страна.
 • Обработката е необходима за спазване на законово задължение, на което Дружеството е обект.

10

За да ви изпратим маркетингови материали

Доколкото се съгласите да получавате маркетингови материали от Нас, ние ще Ви изпратим чрез средствата за комуникация, за които сте се съгласили, маркетингови материали, свързани с Нашите продукти и услуги, независимо дали съществуват сега или в бъдеще, независимо дали са подобни на настоящите ни продукти и услуги и дали различни такива, и / или продукти и услуги на трети страни.

С настоящото се пояснява, че можете да оттеглите съгласието си по всяко време, като изпратите безплатно имейл със заглавие „отписване“ на следния имейл адрес: customersupport@instantgamesupport.com или като щракнете върху опцията за отписване във всеки маркетинг материал, изпратен до вас. Моля, обърнете внимание, че ще бъдете помолени да изберете от кои средства за комуникация (едно, някои или всички) искате да се отпишете.

С настоящото се изяснява, че отписването няма да доведе до изтриване на вашите данни за контакт, а до спиране на получаването на маркетингови материали - освен ако не поискате повторно да ги получите, при спазване на каквито и да е законови задължения на Нашите.

 

 • Вашето съгласие

11

С цел да се анализира ефективността на всякакви маркетингови и рекламни кампании и дейности на Дружеството

 • Обработката е необходима за целите на законните интереси, преследвани от Дружеството или от трета страна.

12

За да изпълняваме и поддържаме различни дейности в подкрепа на предлагането и предоставянето на Нашите продукти и услуги

Такива дейности включват бек офис функции, дейности за развитие на бизнеса, вземане на стратегически решения, механизми за надзор и др.

 

 • Обработката е необходима за целите на законните интереси, преследвани от Дружеството или от трета страна.

13

За да се извърши анализ, включително статистически анализ

Използваме различни аналитични мерки (включително статистически), за да вземаме решения по различни въпроси, включително подобряване на съществуващи продукти и услуги и въвеждане и разработване на нови.

 

 • Обработката е необходима за целите на законните интереси, преследвани от Дружеството или от трета страна.

14

За да защитим интересите, правата и активите на нашите и трети страни, включително иницииране или упражняване или защита на правни искове

Ние можем да обработваме Лични данни за вас, за да защитим интересите, правата и активите на нашите и на трети страни, съгласно всеки закон, регламент и споразумение, включително някое от Нашите условия и политики.

 • Обработката е необходима за целите на законните интереси, преследвани от Дружеството или от трета страна.

Когато обработката на Лични данни за Вас е необходима за целите на законните интереси, преследвани от Компанията или от трета страна, вие имате право да възразите срещу такава обработка за тази цел, като изпратите известие на следния имейл адрес customersupport@instantgamesupport.com, освен ако не демонстрираме убедителни законни основания за обработването, което заменя вашите интереси, права и свободи или за установяването, упражняването или защитата на правни искове.

Компанията предоставя на своите клиенти оферти, които са специално пригодени за тях, с цел подобряване и подобряване на вашето потребителско изживяване и използването на Нашите продукти и услуги, както и за да Ви предложи допълнителни и нови предложения, продукти и услуги, включително продукти и услуги на трети страни. Това се прави след обработката на Лични данни за Вас, за да се коригират представените Ви материали, въз основа на техните предпочитания, поведение, характеристики и интереси. За тази цел ние използваме техники за автоматизиран анализ на лични данни, които ни предоставят анализ и заключения относно вас в различни аспекти, включително профилиране.

Като пример, такъв анализ и заключения могат да бъдат използвани от Нас, за да Ви предложим продукти и услуги, които според нас могат да Ви представляват по-голям интерес; например въз основа на вашите модели на игра, вашия адрес и възраст, часа и деня от седмицата, в който предпочитате да използвате Нашите продукти и услуги и т.н.

Подобен анализ и заключения се използват дотолкова, доколкото сте се съгласили да получавате маркетингови материали от Нас, тъй като тези материали са пригодени да Ви предлагат продукти и услуги, които според нас могат да Ви представляват по-голям интерес.

Когато личните данни за вас се обработват за целите на директния маркетинг, вие имате право по всяко време да възразите срещу такава обработка за тази цел, включително профилиране, доколкото това е свързано с такъв директен маркетинг, като изпратите известие до следния имейл адрес customersupport@instantgamesupport.com, в този случай Ние ще престанем да обработваме Лични данни за Вас за такива цели на директен маркетинг.

Освен това можете да оттеглите съгласието си за получаване на маркетингови материали по всяко време, като изпратите безплатно имейл със заглавие „отписване“ на следния имейл адрес: customersupport@instantgamesupport.com

Дружеството споделя Лични данни с компании от групата компании, от които е част от Дружеството, с цел подпомагане дейността на Дружеството и предлагане на продуктите и услугите на Компанията.

Компанията може също да споделя Лични данни за вас с трети страни, които ни предоставят следните услуги:

 1. Услугите на KYC и AML, целящи да гарантират, че спазваме всички наши законови, регулаторни и лицензионни задължения и изисквания.
 2. Платежни услуги, като доставчици на платежни услуги, платежни процесори и банки.
 3. Услуги във връзка с отговорни хазартни въпроси; например, когато искаме да гарантираме, че обхватът на залагането на човек е съвместим с неговото богатство.
 4. Доставчици за съхранение и хостинг, включително облачни изчислителни услуги.
 5.  Предотвратяване на измами и разследване на обратни плащания.
 6. Информация за IP адрес.
 7. Анализ на потребителското изживяване.
 8. Поддържа.
 9. Маркетинг (включително нашите партньори с бели етикети и техните изпълнители).
 10. Изпращане на материали, включително маркетингови материали, чрез различни средства за комуникация, като имейли, SMS, обикновена (охлювна) поща, push известия и други електронни съобщения.
 11. Управление на CRM данни
 12. Обаждането влиза.
 13. Доставчици на игри.
 14. Цифрово подписване.
 15. Счетоводни и правни услуги.
 16. Изследователски, аналитични, технически и диагностични услуги.

Компанията може да споделя лични данни за вас с държавни, местни, официални, регулаторни, лицензионни и хазартни органи, както и когато такова разкриване се изисква за защита на интересите, правата и активите на нашите и трети страни, включително иницииране или упражняване или защита на правни искове.

Освен това можем да разкрием Лични данни за вас на потенциални купувачи или инвеститори на, или заемодатели на Дружеството и / или която и да е компания от групата компании, в която Дружеството е част, или в случай на подобна транзакция ( включително продажба на активи на Дружеството и / или на което и да е дружество от групата дружества, от които Дружеството е част), и / или във връзка със сливане, реорганизация, консолидация или фалит на Дружеството и / или на всяко дружество в рамките на групата от дружества, от които Дружеството е част.

Имате право на следните права по отношение на Личните данни за вас. Упражняването на тези права ще бъде чрез изпращане на имейл с молба да упражните правото си на следния имейл адрес: customersupport@instantgamesupport.com

Право на достъп

Имате право да получите от Компанията потвърждение дали личните данни за вас се обработват или не и, когато това е така, достъп до личните данни и следната информация: (1) целите на обработката; (2) съответните категории лични данни; (3) получателите или категориите получатели, на които личните данни са били или ще бъдат разкрити, по-специално получатели в трети страни извън Европейското икономическо пространство (ЕИП) или международни организации; (4) когато е възможно, предвидения период, за който ще се съхраняват личните данни, или, ако не е възможно, критериите, използвани за определяне на този период; (5) съществуването на правото да поискате от Компанията коригиране или изтриване на Лични данни или ограничаване на обработването на Лични данни за Вас или да възразите срещу такава обработка; (6) правото да подаде жалба до надзорен орган; (7) когато личните данни не се събират от вас, всяка налична информация относно техния източник; (8) съществуването на профилиране; и (9) когато личните данни се предават на трета държава извън ЕИП или на международна организация, подходящите предпазни мерки, свързани с прехвърлянето.

Компанията ще предостави копие от личните данни, които са в процес на обработка, и може да наложи разумна такса за всички допълнителни копия, поискани от вас, когато отправите искането по електронен път, и освен ако не е поискано друго от вас, информацията ще бъде предоставена в често използвана електронен формуляр.

Правото на получаване на копие от Личните данни няма да повлияе неблагоприятно на правата и свободите на други лица и следователно, ако искането ще навреди на правата и свободите на други лица, Компанията може да не изпълни вашето искане или да го направи по ограничен начин.

Право на коригиране

Имате право да получите от Компанията поправка на неточни лични данни за вас. Вземайки предвид целите на обработването, имате право да попълните непълни Лични данни, включително чрез предоставяне на допълнително изявление.

Право на заличаване

Имате право да получите от Компанията изтриването на лични данни за вас, когато се прилага едно от следните основания: (а) личните данни вече не са необходими по отношение на целта, за която са събрани или обработени по друг начин; (б) оттеглите съгласието си, на което се основава обработката и няма друго правно основание за обработката; (в) възразявате по всяко време на основания, свързани с конкретната ви ситуация, срещу обработването на лични данни за вас, което се основава на законните интереси, преследвани от Нас или от трета страна, и няма преобладаващи законни основания за обработката ; (г) възразявате срещу обработването на лични данни за вас за целите на директния маркетинг; (д) личните данни са обработени незаконно; (е) Личните данни за вас трябва да бъдат изтрити за спазване на законово задължение в законодателството на Европейския съюз или на държава-членка, на което е обект на Дружеството.

Това право не е приложимо дотолкова, доколкото обработката е необходима: (а) за спазване на правно задължение, което изисква обработка от законодателството на Европейския съюз или на държава-членка, на което Дружеството е обект; или б) за установяване, упражняване или защита на правни претенции.

Право на ограничаване на обработката

Имате право да получите от Компанията ограничение за обработка на лични данни за вас, когато се прилага едно от следните: (а) точността на личните данни се оспорва от вас, за период, позволяващ на компанията да провери точността на Лични данни за вас; (б) обработката е незаконна и вие се противопоставяте на изтриването на личните данни за вас и вместо това поискате ограничението на използването им; (в) Компанията вече не се нуждае от личните данни за вас за целите на обработката, но те се изискват от вас за установяване, упражняване или защита на правни претенции; (г) когато обработването на Лични данни за вас е необходимо за целите на законните интереси, преследвани от Дружеството или от трета страна, освен ако не демонстрираме убедителни законни основания за обработката, които заменят вашите интереси, права и свободи или за установяване, упражняване или защита на правни искове; (д) когато Личните данни за вас се обработват за целите на директния маркетинг, включително профилиране, доколкото те са свързани с такъв директен маркетинг.

Когато обработката на лични данни за вас е била ограничена след вашето искане, такива лични данни, с изключение на съхранението, се обработват само с вашето съгласие или за установяване, упражняване или защита на правни претенции или за защита на правата на друго физическо или юридическо лице или поради причини от важен обществен интерес на Европейския съюз или на държава-членка.

Право на преносимост на данните

Имате право да получавате Личните данни за вас, които сте предоставили на Компанията, в структуриран, често използван и машинно четим формат и имате право да предавате тези Лични данни на друг администратор, където: (а) обработката се основава на вашето съгласие или на договор, по който сте страна; и б) обработката се извършва чрез автоматизирани средства.

При упражняване на правото си на преносимост на данните имате право личните данни за вас да бъдат предадени директно от Дружеството на друг администратор, когато това е технически осъществимо. Упражняването на вашето право на преносимост на данни не засяга вашите и правата на компанията съгласно вашето право на изтриване. Освен това правото на преносимост на данните не засяга неблагоприятно правата и свободите на другите.

Право на възражение

Имате право по всяко време да възразите на основания, свързани с вашата конкретна ситуация, срещу обработка на лични данни за вас, която се основава на законните интереси, преследвани от Дружеството или от трета страна, включително профилиране въз основа на такива законни интереси. Повече няма да обработваме личните данни за вас, освен ако не демонстрираме убедителни легитимни основания за обработката, които отменят вашите интереси, права и свободи или за установяване, упражняване или защита на правни претенции.

Имате право по всяко време да възразите срещу обработването на Лични данни за Вас за целите на директния маркетинг, което включва профилиране, доколкото то е свързано с такъв директен маркетинг.

Право на оттегляне на съгласието

Можете да оттеглите съгласието си, предоставено ни за целите на обработването на Лични данни за вас по всяко време, без да се засяга законосъобразността на обработката въз основа на съгласие преди оттеглянето му.

Право на подаване на жалба до надзорен орган

Имате право да подадете жалба до надзорен орган, създаден от държава-членка с цел защита на основните права и свободи на физическите лица във връзка с обработката на лични данни в рамките на Европейския съюз.

 

Вашите права по отношение на Лични данни за вас, както са посочени в този раздел 11, могат да бъдат ограничени от законодателството на Европейския съюз или на държава-членка, на което е обект на Дружеството.

Ние ще ви предоставим информацията, поискана съгласно вашите права, описани в този раздел 11, без ненужно забавяне и при всички случаи в рамките на един месец от получаването на искането. Този период може да бъде удължен с още два месеца, когато е необходимо, като се вземе предвид сложността и броят на исканията. Ще Ви информираме за всяко подобно удължаване в рамките на един месец от получаването на искането, заедно с причините за забавянето.

Информацията, поискана съгласно вашите права, посочени в този раздел 11, се предоставя безплатно, освен ако не е посочено друго в този раздел 11. Когато исканията са явно неоснователни или прекомерни, по-специално поради техния повтарящ се характер, ние можем: (a) да начисли разумна такса, като вземе предвид административните разходи за предоставяне на информацията или комуникацията или предприемане на исканото действие; или б) да откаже да действа по искането.

Компанията може да изиска от вас да предоставите допълнителна информация, необходима за потвърждаване на самоличността ви, за да изпълни вашето искане съгласно вашите права, посочени в този раздел 11, където имаме основателни съмнения относно самоличността на физическото лице, което отправя искането.

Общ

Когато посещавате или влизате в Уебсайта и / или използвате Нашите продукти и услуги, на устройството, чрез което посещавате Уебсайта и / или използвате Нашите продукти и услуги, се инсталира файл с бисквитки (който представлява малък текстов файл). Бисквитките ни позволяват да събираме информация за вас и вашето поведение, за да подобрим вашето потребителско изживяване, да запомним вашите предпочитания и настройки, да персонализираме и да ви предложим продукти и услуги, които могат да ви интересуват. Бисквитките също се използват, за да събират статистика за използването на нашите продукти и услуги и да извършват анализи.

Някои от бисквитките, които използваме, са сесийни бисквитки, които се изтеглят временно на вашето устройство и продължават, докато не затворите уеб браузъра си, докато други са постоянни бисквитки, които продължават на вашето устройство, след като спрете да разглеждате уебсайта и се използват, за да спомогнат вие като завръщащ се посетител, когато се върнете на уебсайта.

Видове бисквитки

Бисквитките, които използваме са класифицирани според тяхната функционалност, както следва:

Тип бисквитка

Предназначение

Допълнителна информация

Строго необходими бисквитки

Тези бисквитки са строго необходими, за да можете да навигирате в уебсайта и да използвате функции, които сте поискали. Те се използват, за да ви предоставят нашето съдържание, продукти и услуги, които сте поискали.

Такива бисквитки са от съществено значение, за да помогнат на устройството ви да изтегли или предаде информация, така че да можете да се придвижвате из уебсайта, да използвате неговите функции и да ви позволяват да се връщате към страници, които сте посетили преди.

Тези бисквитки събират лични данни за вас, като потребителско име, дата на последно влизане и ви идентифицират като влезли в уебсайта.

Тези бисквитки се изтриват, когато затворите уеб браузъра си (бисквитки за сесия)

Функционални бисквитки

Тези бисквитки се използват, за да ви разпознаят, когато се върнете на уебсайта и ни позволяват да запомним вашите избори и предпочитания (като език), за да ни позволят да ви предоставим подобрени и персонализирани функции.

Тези бисквитки събират лични данни за вас, като езиковите ви предпочитания, игрите, които играете, и маркетинговите предпочитания.

Тези бисквитки оцеляват след затварянето на вашия уеб браузър и продължават до приложимия им срок на годност.

Бисквитки за изпълнение

Тези бисквитки се използват за предоставяне на обобщена статистика по отношение на ефективността на уебсайта и за тестване и подобряване на такава производителност, за да се осигури по-добро потребителско изживяване; освен това те ни позволяват да изпълняваме аналитични функции на уебсайта.  

Тези бисквитки събират анонимизирани данни, които не са свързани с идентифицирано или подлежащо на идентификация физическо лице.

Тези бисквитки са валидни за различни периоди; някои се изтриват, след като затворите браузъра си, докато други имат неопределен период на валидност.  

Бисквитки за маркетинг / насочване на трети страни

Тези бисквитки се използват за доставяне на реклами и маркетингови комуникации и за показване на уебсайта по начин, който е по-подходящ за вас, въз основа на вашите интереси и действия; те се използват и за измерване на ефективността на рекламна кампания. Тези бисквитки записват вашето посещение на уебсайта, страниците, които сте посетили, и продуктите и услугите, които сте използвали.

Някои от тези бисквитки се предоставят и използват от трети страни.

Тези бисквитки са валидни за различни периоди; някои се изтриват, след като затворите браузъра си, докато други имат неопределен период на валидност.  

 

Блокиране и премахване на бисквитки

Можете да промените настройките на браузъра си, за да блокирате и изтриете някои или всички бисквитки. Моля, вижте по-долу връзки към инструкции как да направите това по отношение на някои от най-популярните уеб браузъри:

 

Моля, имайте предвид обаче, че ако го направите, някои или всички функции и функционалности на уебсайта може да не работят по предназначение.

Компанията ще съхранява Лични данни за Вас толкова дълго, колкото е необходимо за изпълнение на целите на обработването на Личните данни, както е посочено в настоящата Политика, или за по-дълъг период, както се изисква съгласно приложимото законодателство, разпоредби, политики и поръчки за нас.

Като цяло, ние ще съхраняваме лични данни за вас в продължение на минимум пет години след прекратяването на вашия акаунт при нас.

За да гарантираме, че личните данни за вас не се съхраняват по-дълго, отколкото е необходимо, ние периодично преглеждаме личните данни, задържани от нас, за да проверим дали някои лични данни могат да бъдат изтрити. 

Личните данни за вас могат да бъдат прехвърлени в трета държава (т.е. юрисдикции извън държавите-членки на ЕС, Исландия, Норвегия и Лихтенщайн) или в международни организации. При такива обстоятелства Компанията ще предприеме подходящи предпазни мерки, целящи да осигурят защитата на личните данни за вас и да осигурят налични изпълними права на субекта на данни и ефективни правни средства за защита на субектите на данни.

Тези предпазни мерки и защита ще бъдат налични, ако е спазено някое от следните:

 1. Прехвърлянето е към трета държава или международна организация, за която Комисията на ЕС реши, че те осигуряват адекватно ниво на защита на личните данни, които им се предават съгласно член 45, параграф 3 от Регламент (ЕС) 2016/679 от Европейски парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. (" GDPR");
 2. Прехвърлянето е съгласно правно обвързващ и изпълним инструмент между публични органи или органи съгласно член 46, параграф 2, буква а) от ОРЗД; или
 3. Прехвърлянето е в съответствие със стандартните клаузи за защита на данните, приети от Комисията на ЕС съгласно член 46, параграф 2, буква в) от GDPR; клаузите, приети от Комисията на ЕС, могат да бъдат разгледани на https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-transfer-personal-data-third-countries_en

Можете да поискате от компанията да бъде предоставена подробна информация относно защитните мерки, използвани от нея за защита на личните данни за вас, които се прехвърлят в трета държава или международна организация, като изпратите имейл на следния адрес:

Ние прилагаме подходящи технически и организационни мерки, за да осигурим подходящо ниво на сигурност на личните данни, като вземем предвид рисковете, които се представят при обработката, по-специално от случайно или незаконно унищожаване, загуба, изменение, неразрешено разкриване или достъп до предадени лични данни , съхранявани или обработени по друг начин.

Поради законови или други задължения извън нашия контрол може да се наложи да прехвърлим Лични данни за вас на трети страни, като публични органи. При такива обстоятелства имаме ограничен контрол върху нивото на защита, предоставено на Личните данни за вас от такива трети страни.

Всяко прехвърляне на лични данни чрез интернет не може да бъде напълно защитено. Следователно, Компанията не може да осигури защитата на личните данни за вас, когато се прехвърля чрез интернет към уебсайта, управляван от компанията.

Уебсайтът може да предоставя връзки към уебсайтове и / или приложения на трети страни. Компанията не контролира такива уебсайтове и приложения, нито събирането и / или обработката на Лични данни за вас от такива уебсайтове и приложения, и ние не носим отговорност за такива уебсайтове и приложения, нито за техните политики и дейности за защита на личните данни и защита на данните. Настоящата Политика не се прилага за действия, предприети чрез такива уебсайтове и / или приложения.

Където и да имате достъп до такива трети страни & #39; уебсайтове и / или приложения, Препоръчваме ви да прегледате внимателно техните политики за поверителност, преди да използвате такива уебсайтове и / или приложения и преди да разкриете каквито и да е лични данни от вас.

Можем да променяме от време на време условията на тази Политика. Винаги, когато изменяме настоящата Политика, ние ще ги уведомяваме, като публикуваме актуализираната Политика на уебсайта. Освен това, когато правим значителни изменения на настоящата Политика, ние ще се стремим да Ви информираме за такива изменения чрез средства за комуникация, които считаме за разумно подходящи, за да Ви информираме за такива изменения и чрез публикуване на съобщение за такива изменения на Уебсайта. Освен ако не е посочено друго, всички изменения ще влязат в сила след публикуването на актуализираната Политика на уебсайта.

Версия 2.0 - 24.05.2018