За нас--2

Самостоятелно Ограничения

.A registered player may, by providing written notice to TopSlotSite , set their own deposit limit per day, week or month.
.Писмено уведомление от регистриран играч за определяне на нов срок депозит или намаляване на съществуващо ограничение депозит има ефект при получаването му от TopSlotSite , or as soon as is practicable thereafter.
.Регистрирано играч, който си е поставил ограничение депозит по предходната точка 1 може, by providing written notice to TopSlotSite , increase or revoke the deposit limit after a minimum waiting period of Seven (7) дни, считано от момента на искането, освен ако срокът се определя на нула.
.TopSlotSite няма да приеме депозит от регистриран играч в противоречие с лимит, определен за този играч по тази част.

Свържете се с нас за самоограничаване