У дома

Какво е Lorem Ipsum?

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum е стандарт пробен текст на индустрията от около 1500 година, когато неизвестен печатар взема няколко печатарски галера от вида и бъркани това да се направи тип тях книга с примерни.

Той не само е оцелял пет века, но е навлязъл и в публикуването на електронни издания, Останалите същество непроменена. Популяризиран е през 1960 г. с пускането на Letraset листи, съдържащи Lorem Ipsum пасажи, а отскоро и софтуер за печатни издания като Aldus PageMaker, който включва различни версии на Lorem Ipsum.