За нас--2

Методи на отнемане

Показани са методи, които можете да използвате, за да тегли средства от Вашата сметка Top слот сайта. Моля, имайте предвид, че всички ги изтеглиш искания ще се показват като “в очакване на” за 3 работни дни, като през това време можете да се откажете по искане.

Withdrawal methods