About-Us-2

Hunan-Cyfyngiadau

.Mae chwaraewr cofrestredig Gall, drwy roi hysbysiad ysgrifenedig i'r TopSlotSite , gosod eu terfyn blaendal hunain bob dydd, wythnos neu fis.
.Mae hysbysiad ysgrifenedig gan chwaraewr cofrestredig osod terfyn blaendal newydd neu leihau terfyn blaendal sy'n bodoli eisoes yn cael effaith ar ei dderbyn gan TopSlotSite , or as soon as is practicable thereafter.
.Mae chwaraewr cofrestredig sydd wedi gosod terfyn blaendal o dan yr adran uchod 1 gall, drwy roi hysbysiad ysgrifenedig i'r TopSlotSite , increase or revoke the deposit limit after a minimum waiting period of Seven (7) diwrnod o'r adeg y cais, oni bai bod y terfyn yn cael ei osod i sero.
.Ni fydd TopSlotSite derbyn blaendal o chwaraewr groes gofrestru i derfyn a osodwyd ar gyfer y chwaraewr dan y Rhan hon.

Contact Us ar gyfer hunan-gyfyngiad