100% Safe
About-Us-2

Polisi bonws

1. Bonws Adneuo

TopSlotSite yn cynnig bonws cyfateb i chi(mae hyn yn) ar gyfer eich adneuon penodol ar y Safle (the "Adneuo cymwys"), hyd at 800 £/€/$ neu 8 000 kr bonus (the "Bonws Adneuo Swm").

Telerau & amodau

1.1 Ar ôl i chi wneud blaendal cymwys ar TopSlotSite, chi ar unwaith yn derbyn bonws Adneuo ar y blaendal, yn unol â'r strwythur canlynol:

100% matching bonus of up to 200 £/€/$ neu 2 000 kr bonus on your first deposit;

50% matching bonus of up to 300 £/€/$ neu 3 000 kr bonus on your second deposit;

100% matching bonus of up to 300 £/€/$ neu 3 000 kr bonus on your third deposit.

1.2 Efallai y bydd y Bonws Adneuo yn cael ei ddefnyddio i chwarae y Gemau.

1.3 Bydd pob Chwaraewr yn cael ei gyhoeddi yn unig unwaith gyda'r bonysau Adneuo (Ni fydd cyfrifon lluosog gymwys am fonws ychwanegol, a TopSlotSite yn cadw'r hawl i gau unrhyw gyfrifon lluosog o'r fath).

1.4 Ni all y Bonysau Adnau yn cael ei dynnu'n ôl fel arian parod a gellir ond eu defnyddio i chwarae y Gemau. Gallwch dynnu unrhyw winnings a gafwyd o ddefnyddio pob Bonws Adneuo yn unig ar ôl i chi wagered o leiaf 50 gwaith yn fwy na'r Adneuo perthnasol Bonws Swm. Dim ond 5% Bydd y betiau a roddir ar bob fersiwn o poker fideo a / neu bŵer poker fideo yn cael ei gyfrif tuag at ofynion gyngwystlo ar gyfer yr Bonws Adneuo; yn unig 10% o betiau a roddir ar bob fersiwn o Baccarat, Blackjack, Roulette, Jackpot, a / neu bydd gemau bwrdd poker yn cael ei gyfrif tuag at ofynion gyngwystlo ar gyfer yr bonysau Adneuo.

1.5 Ar gyfer aelodau lleoli mewn rhai awdurdodaethau gall y Bonysau Adnau yn cael ei chyfnewid am arian allan dim ond ar ôl swm cyfanswm o ddim llai na 100 gwaith y Bonws Adneuo Swm wedi'i wagered. I gael manylion ynghylch y awdurdodaethau y mae hyn yn berthnasol, cysylltwch â ni yn: customersupport@instantgamesupport.com.

1.6 The wagering requirement of each Deposit Bonus must be met in full during any time within 90 days of being credited to your account. TopSlotSite reserves the right, ar unrhyw bryd, to revoke any Deposit Bonus in respect of which the wagering requirements were not met in full within this time period.

1.7 All Games and the Deposit Bonuses are subject to our Terms and Conditions and to our general bonus policy.

1.8 NI fydd Chwaraewyr sy'n dewis Pounds Great Prydain fel eu cyfred ac nid ydynt o'r Deyrnas Unedig yn gymwys i dderbyn y bonysau Adneuo.

1.9 In the event that TopSlotSite' deems that a participant has executed any act in bad faith in relation to this offer and/or tried to abuse this offer, Rhaid cyfranogwr o'r fath yn cael eu heithrio rhag cynnig hwn ac felly yn anghymwys i dderbyn y bonysau Adneuo; Gall anghymhwystra hwnnw yn cael ei benderfynu a'r bonysau Adneuo (and any winnings gained from the use of the Deposit Bonus) withheld or revoked, even after the participant's account's award of the Deposit Bonuses.

1.10 The receiver of the Deposit Bonuses shall be solely responsible for paying any relevant taxes levied in relation to the receipt of the Deposit Bonuses.

1.11 TopSlotSite reserves the right to alter these terms and conditions, canslo, modify or suspend this offer and any promotion at any time and without prior notice.

2. Complimentary Bonus

Telerau & amodau (subject to the offering of the Complimentary Bonus by TopSlotSite)

2.1. Register at TopSlotSite, activate your account and get the Complimentary Bonus. The Complimentary Bonus can be provided in the form of bonus money or in the form of free spins.

2.2. The Complimentary Bonus will be given only if you enter valid personal details upon registration.

2.3. The Complimentary Bonus cannot be withdrawn or redeemed for cash.

2.4. Only one Complimentary Bonus will be issued to each Player.

2.5. Mae'r cynnig Bonws Cyflenwol yn berthnasol yn unig i unigolion cofrestredig newydd sydd erioed wedi cyfrif gyda TopSlotSite.

2.6. unrhyw enillion (dros ben y Bonws Cyflenwol) sy'n deillio o chwarae'r Gemau gyda'r Bonws Cyflenwol (the "Enillion cychwynnol") Efallai na fydd hadbrynu neu ei dynnu'n ôl. Dim ond enillion a gafwyd o chwarae'r Gemau gyda'r Enillion Cychwynnol i'w hadennill, ar yr amod bod-oni nodir yn wahanol- chi wagered o leiaf 50 Amseroedd swm gyfartal eich Bonws Cyflenwol + Enillion cychwynnol (a lle mae'r Bonws Canmoliaethus yn cael ei ddarparu ar ffurf troelli am ddim – swm yn gyfartal â Enillion Cychwynnol). The 50 (neu a nodwyd arall) Bydd amserau gyngwystlo gofyniad yn dechrau dim ond ar ôl i chi adneuo arian yn eich cyfrif. Beth bynnag, efallai na fydd y Enillion cychwynnol fod yn fwy na £20 / €20 / $20 / 200kr; unrhyw Enillion cychwynnol sy'n cael eu credydu i'ch cyfrif tu hwnt £20 / €20 / $20 / 200Rhaid kr yn cael ei ystyried ddim a bydd yn cael ei dirymu yn unol â hynny.

2.7. Rhaid i'r gofynion gyngwystlo y Bonws Canmoliaethus cael eu diwallu yn llawn yn ystod unrhyw adeg o fewn 7 days of being credited to a player's account unless stated otherwise in the bonuses specific terms and conditions. TopSlotSite reserves the right, ar unrhyw bryd, i ddirymu unrhyw Bonws cyfarch mewn perthynas â hi nad yw'r gofynion wagering eu bodloni yn llawn o fewn y cyfnod amser hwn. Yn ychwanegol, bydd y cynnig Bonws Cyflenwol ben o fewn 7 diwrnod o agor cyfrif gyda TopSlotSite, oni bai eich bod yn gwneud blaendal a gymeradwywyd yn ystod y cyfnod hwnnw. Methiant i wneud blaendal a gymeradwywyd o fewn 7 Bydd diwrnod o agor cyfrif yn arwain at ddirymu'r Bonws Cyflenwol (ac unrhyw winnings gafwyd o ddefnyddio'r Bonws Cyflenwol), even after your account's award of the Complimentary Bonus.

2.8. NI fydd Chwaraewyr sy'n dewis Pounds Great Prydain fel eu cyfred ac nid ydynt o'r Deyrnas Unedig yn gymwys i dderbyn y Bonws Cyflenwol.

2.9. Mae pob Gemau a'r Bonws Ganmoliaethus yn amodol ar ein Terms and Conditions and to our general bonus policy..

2.10. In the event that TopSlotSite deems that a participant has executed any act in bad faith in relation to this offer and\or tried to abuse this offer, Rhaid cyfranogwr o'r fath yn cael eu heithrio rhag cynnig hwn ac felly yn anghymwys i dderbyn y Bonws Cyflenwol; benderfynir anghymhwyster o'r fath a'r Bonws Complimentary (ac unrhyw winnings gafwyd o ddefnyddio'r Bonws Cyflenwol) withheld or revoked, even after the participant's account's award of the Complimentary Bonus.

2.11. Rhaid i'r derbynnydd y Bonws Cyflenwol fod yn gwbl gyfrifol am dalu unrhyw drethi perthnasol a godir mewn perthynas â derbyn y Bonws Cyflenwol.

2.12. TopSlotSite reserves the right to alter these terms and conditions, canslo, modify or suspend this offer and any promotion at any time and without prior notice.

3. bonysau Chwarae am ddim

Telerau & amodau

3.1 Gall TopSlotSite ar adegau yn cynnig Bonws chwarae rhydd i chi, ar ffurf arian bonws neu mewn ffurf o sbiniau rhad ac am ddim.

3.2 Ni all y Bonysau chwarae rhydd yn cael ei dynnu'n ôl neu ei hadennill ar gyfer arian parod.

3.3 Rhaid i'r Bonysau chwarae rhydd gredydu i'ch cyfrif gael ei ddefnyddio / wagered yn llawn o fewn 7 diwrnod o gael ei gredydu i'ch cyfrif oni nodir yn wahanol yn y telerau ac amodau penodol bonysau;Methiant i ddefnyddio'r Bonysau chwarae rhydd fewn 7 Bydd diwrnod o'u derbyn yn arwain at dirymu bonysau chwarae rhydd (ac unrhyw winnings gafwyd o ddefnyddio'r Bonysau chwarae rhydd), even after your account's award of the Free Play Bonuses.

3.4 Unrhyw winnings a gynhyrchir gan y bonysau chwarae rhydd (the "Enillion cychwynnol am ddim") yn cael eu dyfarnu i chi dim ond ar ôl i chi orffen chwarae eich holl bonysau chwarae rhydd. Yn ychwanegol, Efallai na fydd cyfanswm y Enillion Cychwynnol am ddim yn fwy na £ /€ /$ 20 neu 200kr; unrhyw Enillion cychwynnol am ddim sy'n cael eu credydu i'ch cyfrif tu hwnt £ /€ /$ 20 neu bydd yn cael ei ystyried 200kr ddim a bydd yn cael ei dirymu yn unol â hynny.

3.5 Mae'r Enillion cychwynnol am ddim yn cael eu hystyried fel bonws ac maent yn ddarostyngedig i'r Polisi Bonws Cyffredinol, the bonus specific terms and conditions and the Terms and Conditions. Without derogating from the above, the Free Initial Winnings will be subject to wagering requirements ofunless stated otherwise – 50 times of the Free Initial Winnings.

3.6 In the event that TopSlotSite deems that a participant has executed any act in bad faith in relation to this offer and/or tried to abuse this offer, such participant shall be excluded from this offer and therefore become ineligible to receive the Free Play Bonuses; Gall anghymhwystra hwnnw yn cael ei benderfynu ac mae'r bonysau chwarae rhydd (ac unrhyw winnings gafwyd o ddefnyddio'r Bonysau chwarae rhydd) withheld or revoked, even after the participant's account's award of the Free Play Bonuses.

3.7 Rhaid i'r derbynnydd y Bonysau chwarae rhydd fod yn gwbl gyfrifol am dalu unrhyw drethi perthnasol a godir mewn perthynas â derbyn y Bonysau chwarae rhydd.

3.8 TopSlotSite reserves the right to alter these terms and conditions, canslo, modify or suspend this offer and any promotion at any time and without prior notice.

3.9 Mae pob Gemau a'r Free Play Bonuses yn amodol ar ein Terms and Conditions

Polisi Bonws Cyffredinol

Mae'r holl hyrwyddiadau, bonysau neu gynigion arbennig yn ddarostyngedig i delerau ac amodau dyrchafiad-benodol ac unrhyw fonws gredydu i'ch cyfrif gael ei ddefnyddio mewn ymlyniad â thelerau ac amodau o'r fath.

Rydym yn cadw'r hawl i dynnu unrhyw hyrwyddiad, bonws neu gynnig arbennig ar unrhyw adeg. Mewn achos ein bod yn credu eich bod yn cam-drin neu geisio gam-drin bonws neu ddyrchafiad arall, neu yn debygol o elwa drwy gam-drin neu ddiffyg didwylledd, Yna, mae'n bosibl y byddwn, yn ôl ein disgresiwn, gwadu, atal neu dynnu'n ôl oddi wrthych chi unrhyw fonws neu ddyrchafiad, neu ddiddymu unrhyw bolisi mewn perthynas â chi, naill ai dros dro neu'n barhaol, neu derfynu a / neu rwystro eich mynediad at ein gwasanaethau a chynhyrchion a / neu eich cyfrif heb fod o dan unrhyw rwymedigaeth i dalu i chi unrhyw gronfeydd a ddelir yn eich cyfrif.

Mae'r cam-drin yn cynnwys, ond nid yn gyfyngedig i, cofrestru cyfrifon lluosog o fewn y rhwydwaith Progressplay er mwyn manteisio ar unrhyw un o fonws a / neu promotion.Where ni'n nodi cam-drin, rydym yn cadw'r hawl i osod cyfyngiadau ar rai cynigion bonws yn ôl ein disgresiwn ac absoliwt

Mae'r holl hyrwyddiadau, taliadau bonws a chynigion arbennig yn dechrau am 00:00 GMT a diwedd ar 23:59 GMT ar ddyddiadau penodedig, unless stated otherwise in the specific promotions', bonus's or special offer's terms and conditions.

Heb rhanddirymu unrhyw ddarpariaeth arall yn y polisi hwn, cyn i unrhyw godi arian yn cael eu prosesu, Bydd eich drama yn cael ei adolygu ar gyfer unrhyw batrymau chwarae afreolaidd. Er budd hapchwarae teg, cyfartal, sero neu isel betiau elw neu betio gwrych, bydd yr holl cael ei ystyried hapchwarae afreolaidd at ddibenion y gofyniad chwarae-drwy bonws. Mae enghreifftiau eraill o chwarae gêm afreolaidd yn cynnwys ond nid yn gyfyngedig i, gosod betiau sengl hafal i neu'n fwy na yr isaf o £5 / €5 / $5 / 50kr neu 5% o werth y bonws neu yr isaf o £2 / €2 / $2 / 20kr neu 2% o werth y bonws os gwnaethoch blaendal naill ai drwy Neteller neu Skrill (gynnwys lle terfyn o'r fath yn rhagori oherwydd unrhyw nodwedd i fyny neu arall ddwbl o unrhyw gêm) hyd nes y bydd y gofynion wagering ar gyfer y bonws wedi cael eu bodloni. Pe baem yn ystyried bod chwarae gêm afreolaidd wedi digwydd, rydym yn cadw'r hawl i atal unrhyw godi arian, atafaelu pob winnings a / neu rwystro eich mynediad at ein gwasanaethau a chynhyrchion a / neu eich cyfrif heb fod o dan unrhyw rwymedigaeth i dalu i chi unrhyw gronfeydd a ddelir yn eich cyfrif.

Gall yr holl winnings a gynhyrchir gan y taliadau bonws yn cael eu chyfnewid am arian allan dim ond ar ôl swm cyfanswm o ddim llai na 50 (hanner cant) gwaith y swm bonws a dderbyniwyd wedi cael ei wagered (unless stated otherwise in the specific terms and conditions of a specific bonus or promotion); you will not be able to withdraw the bonus amounts and any winnings attributed to them from your account prior to meeting this requirement, and such funds will be deducted from your account balance for the purpose of withdrawal.

The bonus amounts cannot be cashed out, and can be used solely for wagering purposes; for the avoidance of doubt, Nid yw cynnwys y symiau bonws yn balans eich cyfrif yn golygu y gall y symiau bonws yn cael ei dynnu'n ôl a bydd symiau bonws o'r fath yn cael ei dynnu o falans eich cyfrif ar gyfer y diben o dynnu'n ôl.

Os ydych yn mynd i gwblhau gofynion wagering o bonws tra'n hawlio Bonws arall / es eto, mae'n rhaid i chi gwblhau gofynion wagering y bonws cyntaf cyn dechrau cronni y wagers ar gyfer cwblhau'r gofynion wagering ar gyfer unrhyw fonws / es yn olynol, oni bai bod eich rhannau cydbwysedd 0.00, ac os felly bydd eich wagers dechrau cael eu cronni ar gyfer y diben o ofynion wagering y bonws nesaf. .

Dim ond 5% Bydd y betiau a roddir ar bob fersiwn o poker fideo a / neu fideo poker pŵer yn cael ei gyfrif tuag at ofynion gyngwystlo ar gyfer bonws perthnasol, dyrchafu neu gynnig arbennig; yn unig 10% o betiau a roddir ar bob fersiwn o Baccarat, Roulette, a / neu bydd gemau bwrdd poker yn cael ei gyfrif tuag at ofynion gyngwystlo ar gyfer bonws perthnasol, dyrchafu neu gynnig arbennig.

Rydym yn cadw'r hawl i atal chwaraewyr cofrestredig, logio i mewn neu adneuo o rai awdurdodaethau rhag cymryd rhan a bod yn gymwys ar gyfer hyrwyddiadau a bonysau unrhyw un neu bob, yn ôl ein disgresiwn. Mae'r Polisi Bonws yn berthnasol i bob math o taliadau bonws, hyrwyddiadau a budd-daliadau a roddwyd i chi yn fwy na'r blaendal gwirioneddol a wnaed gennych chi.

bonysau penodol a hyrwyddiadau caiff gynnwys telerau ac amodau y mae'n ofynnol i chi gydymffurfio â er mwyn bod yn gymwys i gael y bonws neu ddyrchafiad ychwanegol, ddefnyddio ac arian parod allan.

Mae'r polisi Bonws wedi'i ddrafftio yn yr iaith Saesneg. Mewn achos o unrhyw anghysondeb rhwng ystyr unrhyw fersiynau wedi'u cyfieithu o bolisi Bonws hwn a'r fersiwn Saesneg, Bydd ystyr y fersiwn Saesneg fydd drechaf.Version 1.8 - Date: 06.06.2017