Πολιτική απορρήτου

1.0 Απόρρητο

1.1 Η ProgressPlay Limited (η "Εταιρεία") δεσμεύεται να προστατεύει το απόρρητό σας και τις προσωπικές σας πληροφορίες ("Προσωπικά στοιχεία")

1.2 Η Εταιρεία έχει δημιουργήσει αυτήν την Πολιτική Απορρήτου για να σας ενημερώσει ποιες πληροφορίες συλλέγει η Εταιρεία (ή άλλοι εκ μέρους της) από εσάς όταν χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες της Εταιρείας μέσω των διαδικτυακών ή κινητών προσφορών της (οι «Υπηρεσίες»), πώς συλλέγονται αυτές οι πληροφορίες και πώς χρησιμοποιείται.

1.3 Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου αποτελεί μέρος και πρέπει να διαβαστεί σε συνδυασμό με τους Όρους και Προϋποθέσεις. Όταν αποκτάτε πρόσβαση ή χρησιμοποιείτε τις προσφορές ή / και τις Υπηρεσίες της Εταιρείας, συμφωνείτε ότι η Εταιρεία (ή άλλοι για λογαριασμό της) μπορεί να συλλέξει, να χρησιμοποιήσει και να αποκαλύψει τα στοιχεία σας (συμπεριλαμβανομένων των Προσωπικών Πληροφοριών) σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου

2.0. Συλλογή πληροφοριών

2.1 Η Εταιρεία (ή άλλοι εκ μέρους της) συλλέγει Προσωπικά Στοιχεία από Εσάς, συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό, Το όνομά σας, την ημερομηνία γέννησης, τα στοιχεία της πιστωτικής κάρτας, το σπίτι ή άλλη φυσική διεύθυνση, διεύθυνση email, αριθμό τηλεφώνου και άλλα στοιχεία επικοινωνίας. Η Εταιρεία (ή άλλοι εκ μέρους της) συλλέγει επίσης ένα αρχείο καταγραφής δραστηριότητας μοναδικό για εσάς που συλλέγει ορισμένες διοικητικές πληροφορίες και πληροφορίες κυκλοφορίας, συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό της διεύθυνσης IP πηγής, του χρόνου πρόσβασης, της ημερομηνίας πρόσβασης, των ιστοσελίδων και των κινητών σελίδων που επισκέπτονται, της χρήσης γλώσσας , αναφορές σφαλμάτων λογισμικού και τύπος προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιείται.

2.2 Η Εταιρεία (ή άλλοι για λογαριασμό της) συλλέγει τις προαναφερθείσες πληροφορίες όταν χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες και όταν τις παρέχετε στην Εταιρεία, καθώς και στις επικοινωνίες σας με την Εταιρεία.

2.3 Είστε υπεύθυνοι για τη διασφάλιση της ακρίβειας των Προσωπικών σας Πληροφοριών και όλων των άλλων πληροφοριών που υποβάλλετε στην Εταιρεία (ή σε άλλους για λογαριασμό της). Οι ανακριβείς πληροφορίες θα επηρεάσουν τις πληροφορίες που λαμβάνετε όταν χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες και την ικανότητα της Εταιρείας να επικοινωνήσει μαζί σας, όπως προβλέπεται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου. Μπορείτε να ενημερώσετε τα προσωπικά σας στοιχεία πραγματοποιώντας είσοδο στον λογαριασμό σας και να ενημερώσετε τα προσωπικά σας στοιχεία ή μέσω e-mail στην υποστήριξη πελατών στη διεύθυνση customersupport@instantgamesupport.com.

3.0 Χρήση πληροφοριών

3.1 Η Εταιρεία χρησιμοποιεί τα Προσωπικά Στοιχεία και άλλες πληροφορίες που συλλέγει η Εταιρεία (ή άλλοι για λογαριασμό της) από εσάς ή σχετικά με εσάς για την παροχή των Υπηρεσιών, για την παροχή υποστήριξης πελατών, για τη διενέργεια των απαραίτητων ελέγχων ασφάλειας και επαλήθευσης ταυτότητας, για την επεξεργασία οποιουδήποτε διαδικτυακού σας ή κινητές συναλλαγές, πληρούν συγκεκριμένες επιχειρηματικές απαιτήσεις και για οποιονδήποτε άλλο σκοπό που σχετίζεται με τη λειτουργία των Υπηρεσιών. Η Εταιρεία ενδέχεται να αποκαλύψει τα Προσωπικά σας Στοιχεία (και οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες) σε τρίτα μέρη που παρέχουν υπηρεσίες στην Εταιρεία προκειμένου να επιτρέψουν, να ενεργοποιήσουν ή να βελτιώσουν την παροχή των Υπηρεσιών σε Εσάς. Χωρίς παρέκκλιση από τα παραπάνω, τα προσωπικά σας στοιχεία θα αποκαλυφθούν σε υπαλλήλους και μέλη του προσωπικού της Εταιρείας με σκοπό την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης, υπηρεσιών διαχείρισης πιστώσεων και υπηρεσιών πρόληψης απάτης, στους λογιστές και τους ελεγκτές λογιστικούς και ελεγκτικούς σκοπούς της εταιρείας και στους σκοπούς της Εταιρείας συνεργάτες για σκοπούς επεξεργασίας πληρωμών, τα Προσωπικά σας Στοιχεία μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθούν από την Εταιρεία για να σας προσφέρουν προωθητικές προσφορές και πληροφορίες σχετικά με τις Υπηρεσίες, καθώς και προϊόντα και υπηρεσίες από τρίτα μέρη που έχουν επιλεγεί προσεκτικά από την Εταιρεία και προκειμένου να βελτίωση της προσφοράς της Εταιρείας για μια σειρά προϊόντων και υπηρεσιών και βελτιωμένη υποστήριξη πελατών. με την προϋπόθεση, ωστόσο, ότι δεν θα παρέχονται Προσωπικά Στοιχεία σε τρίτους χωρίς να επιλέγετε να παρέχετε τέτοιες πληροφορίες. Η Εταιρεία μπορεί επίσης να χρησιμοποιήσει τις προαναφερθείσες πληροφορίες για να παρακολουθήσει τη χρήση των Υπηρεσιών από εσάς και για άλλους εσωτερικούς σκοπούς, όπως αξιολόγηση, παροχή και βελτίωση των Υπηρεσιών.

3.2 Η Εταιρεία μπορεί να αποκαλύψει τα Προσωπικά σας Στοιχεία και άλλες πληροφορίες που η Εταιρεία (ή άλλοι για λογαριασμό της) συλλέγει από εσάς ή σχετικά με εσάς, εάν απαιτείται από το νόμο, ή εάν η Εταιρεία πιστεύει καλή τη πίστει ότι τέτοια ενέργεια είναι απαραίτητη για να συμμορφωθεί με τρέχουσα δικαστική διαδικασία, δικαστική απόφαση ή νομική διαδικασία, ή για την προστασία και υπεράσπιση των δικαιωμάτων ή ιδιοκτησίας της Εταιρείας, της προσωπικής ασφάλειας των χρηστών των Υπηρεσιών ή του κοινού. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να κοινοποιήσει τις προαναφερθείσες πληροφορίες σε άλλους διαδικτυακούς ιστότοπους τυχερών παιχνιδιών, τράπεζες, εταιρείες πιστωτικών καρτών και κατάλληλα πρακτορεία, εάν η Εταιρεία αποφασίσει κατά την απόλυτη κρίση της ότι εξαπατήσατε ή επιχειρήσατε να εξαπατήσετε την Εταιρεία ή εάν η Εταιρεία υποπτεύεται Έχετε διαπράξει οποιαδήποτε δόλια δραστηριότητα (συμπεριλαμβανομένης της δόλιας πληρωμής) ή οποιασδήποτε άλλης απαγορευμένης συναλλαγής.

3.3 Η Εταιρεία μπορεί να μεταφέρει οποιεσδήποτε πληροφορίες (συμπεριλαμβανομένων των Προσωπικών Πληροφοριών) εκτός της χώρας διαμονής σας και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να τις αποθηκεύει σε άλλες χώρες. Η προστασία δεδομένων και άλλοι νόμοι αυτών των χωρών ενδέχεται να μην είναι τόσο ολοκληρωμένοι όσο εκείνοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση - σε αυτές τις περιπτώσεις η Εταιρεία θα λάβει μέτρα για να διασφαλίσει ότι παρέχεται επαρκές επίπεδο προστασίας στα Προσωπικά σας Στοιχεία.

4.0 Διατήρηση πληροφοριών

4.1 Η Εταιρεία θα διατηρήσει όλα τα Προσωπικά σας Στοιχεία για το χρονικό διάστημα που ορίζεται από την ισχύουσα νομοθεσία και τις οδηγίες της Αρχής Τυχερών Παιχνιδιών της Μάλτας ή / και της Επιτροπής Τζόγου του Ηνωμένου Βασιλείου, ανάλογα με την περίπτωση. Αν και μπορείτε να ζητήσετε από την Εταιρεία να διαγράψει οποιαδήποτε και όλα τα προσωπικά σας στοιχεία, το αίτημα θα απαντηθεί μόνο εφόσον συμμορφώνεται με την ισχύουσα νομοθεσία και την Αρχή τυχερών παιχνιδιών της Μάλτας και / ή την Επιτροπή Τζόγου του Ηνωμένου Βασιλείου, όπως ισχύει.

5.0 Επιλογή / Εξαίρεση

5.1 Μπορείτε να εξαιρεθείτε από τη λήψη ανακοινώσεων από την Εταιρεία στέλνοντας ένα κενό e-mail με τη λέξη «Κατάργηση» στη διεύθυνση customersupport@instantgamesupport.com. Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με την εξαίρεση, επικοινωνήστε με την υποστήριξη πελατών μας.

6.0 Cookies

6.1 The Company (or others on its behalf) use a browser feature known as cookies, which are small text files which are placed on Your computer or equipment when You visit certain online or mobile pages, to track Your activities, record Your preferences, and make the Services more responsive to Your needs by delivering a better and more personalized experience to You. The cookies are stored on Your computer and/or equipment and are used by the Company to help track Your activity and pass information as You use the Services. Cookies can allow the Company to associate navigational information from browsing visits with personal information You provide to the Company.

7.0 Ασφάλεια

7.1 Η Εταιρεία έχει εφαρμόσει κατάλληλες πολιτικές ασφαλείας, κανόνες και τεχνικά μέτρα για την προστασία και προστασία των Προσωπικών Πληροφοριών υπό τον έλεγχό της από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, ακατάλληλη χρήση ή αποκάλυψη, μη εξουσιοδοτημένη τροποποίηση, παράνομη καταστροφή ή τυχαία απώλεια. Όλοι οι υπάλληλοι και οι υπεύθυνοι επεξεργασίας δεδομένων της Εταιρείας που έχουν πρόσβαση και σχετίζονται με την επεξεργασία των Προσωπικών σας Πληροφοριών, υποχρεούνται να σέβονται την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών σας.

8.0 Σύνδεσμοι προς άλλους ιστότοπους

8.1 Ο ιστότοπος της εταιρείας, ο ιστότοπος για κινητά και η εφαρμογή για κινητά ενδέχεται να περιέχουν συνδέσμους προς άλλους ιστότοπους, ιστότοπους για κινητά και εφαρμογές για κινητά. Άλλοι ιστότοποι, ιστότοποι για κινητά και εφαρμογές για κινητές συσκευές μπορούν επίσης να παραπέμπουν ή να συνδέονται με τον ιστότοπο της εταιρείας, τον ιστότοπο για κινητά ή / και την εφαρμογή για κινητά. Η Εταιρεία δεν είναι υπεύθυνη για τις πρακτικές απορρήτου ή το περιεχόμενο τέτοιων άλλων ιστότοπων, ιστότοπων για κινητές συσκευές και εφαρμογών για κινητά και τυχόν πληροφορίες που συλλέγονται από αυτούς τους ιστότοπους τρίτων μερών, ιστότοπους για κινητές συσκευές και εφαρμογές για κινητές συσκευές δεν διέπονται από την παρούσα Πολιτική Απορρήτου και η Εταιρεία αναλαμβάνει καμία ευθύνη ή ευθύνη για τις πολιτικές (συμπεριλαμβανομένων των πολιτικών απορρήτου), πρακτικές, ενέργειες ή παραλείψεις τέτοιων τρίτων.

9.0 Μεταφορά

9.1 Σε περίπτωση που η Εταιρεία πωλεί, εκχωρεί ή μεταβιβάζει μέρος ή το σύνολο των δραστηριοτήτων ή περιουσιακών στοιχείων της σε διάδοχο ή αγοραστή, ή εάν η Εταιρεία αποκτήθηκε ή συγχωνευθεί με τρίτο μέρος ή εάν η Εταιρεία υποβάλλει πτώχευση ή αφερέγγυα , η Εταιρεία μπορεί να πουλήσει, να εκχωρήσει ή να μεταβιβάσει όλες τις Προσωπικές Πληροφορίες σας και άλλες πληροφορίες που παρέχονται από Εσάς ή για εσάς, ανεξάρτητα από την κατάσταση επιλογής σας, σε αυτόν τον διάδοχο ή αγοραστή.

10.0 Αποποίηση ευθυνών

10.1 Οι Υπηρεσίες λειτουργούν «AS-IS» και «AS-AVAILABLE», χωρίς καμία ευθύνη. Η Εταιρεία δεν είναι υπεύθυνη για γεγονότα πέρα από τον άμεσο έλεγχό της. Η Εταιρεία δεν μπορεί να εγγυηθεί ούτε δηλώνει ότι θα υπάρξει απρόσκοπτη απόδοση σχετικά με το απόρρητο των Προσωπικών σας Πληροφοριών και η Εταιρεία (συμπεριλαμβανομένων των διευθυντών, αξιωματικών, μετόχων, προμηθευτών, συμβούλων, εργολάβων και συνεργατών της) δεν θα φέρει καμία ευθύνη για κανένα έμμεσες, παρεπόμενες, επακόλουθες ή τιμωρητικές ζημίες που σχετίζονται με τη χρήση ή την έκδοση προσωπικών πληροφοριών.

11.0 Η αποδοχή αυτής της πολιτικής

11.1 By agreeing to the Terms and Conditions during the registration process on the Company’s website, mobile site and/or mobile application, or by continued use of the Services, You agree to this Πολιτική απορρήτου, and to any changes the Company may make to this Privacy Policy from time to time. The Company will notify You of any such changes to the Privacy Policy by posting the changes on the Company’s website, mobile site and/or mobile application, and You will be required to confirm such changes. Failure to confirm such change will prevent You from continuing using the Services. Your only remedy in case in which You do not wish to be bound by such change is to stop using the Services, and to close Your Account.