خانه

Lorem Ipsum در چیست?

Lorem Ipsum در is simply dummy text of the printing and typesetting industry. طراح گرافیک از این متن ساختگی استاندارد در صنعت از زمان 1500s شده, زمانی که یک چاپگر ناشناخته در زمان یک آشپزخانه از نوع و درهم آن را به یک نوع کتاب نمونه.

این نه تنها به پنج قرن جان سالم به در, بلکه جهش به حروفچینی الکترونیکی, باقی مانده اساسا بدون تغییر. در 1960s با انتشار ورق Letraset حاوی معابر Ipsum Lorem بود, و به تازگی با نرم افزار نشر رومیزی مانند PageMaker Aldus از جمله نسخه های Lorem Ipsum.