אודות-קשר-2

עצמי מגבלות

.שחקן רשום רשאי, על ידי מתן הודעה בכתב לצד TopSlotSite , להגדיר מגבלת ההפקדה שלהם ליום, שבוע או חודש.
.הודעה בכתב משחקן רשום קביעת מגבלת הפקדה חדשה או צמצום מגבלת הפקדה קיימת יש אפקט עם קבלתה על ידי TopSlotSite , or as soon as is practicable thereafter.
.A registered player who has set a deposit limit under the foregoing section 1 may, על ידי מתן הודעה בכתב לצד TopSlotSite , increase or revoke the deposit limit after a minimum waiting period of Seven (7) days from the time of the request, unless the limit is set to zero.
.TopSlotSite לא יקבל פיקדון מתוך בניגוד שחקן רשום גבול שנקבע שחקן כי לפי חלק זה.

תיצור איתנו קשר עבור הגבלה עצמית