אודות-קשר-2

Withdrawal Methods

Below are the methods which you can use to withdraw funds from your Top Slot Site account. שים לב שכל הבקשות לפדות את תופענה “ממתין ל” for 3 Business days, during which time you can cancel the request.

Withdrawal methods