About-Us-2

Төлөп берүү ыкмалары

Төмөндөгү сиз Top Slot Сайттын эсебинен акча каражаттарын алып салуу колдоно аласыз ыкмалар. Сураныч, бардык суроо-чыгып, акча пайда болот деп сунушталган “улануу” үчүн 3 Иш күндөрү, Ошол убакыт бою сиз өтүнүчүн жокко чыгара алат.

Withdrawal methods