About-Us-2

Self-Limitations

.А бүртгэгдсэн тоглогч болно, TopSlotSite бичгээр мэдэгдэл өгөх замаар , Өдөрт өөрийн орд хязгаарыг тогтоосон, долоо хоногт эсвэл сард.
.Шинэ орд хязгаарыг тогтоох, эсвэл одоо байгаа орд хязгаарыг бууруулах бүртгэгдсэн тоглогч авсан бичгээр мэдэгдэл TopSlotSite өөрийн хүлээн авсан өдрөөс хойш хүчин төгөлдөр байна , or as soon as is practicable thereafter.
.Дээрх хэсгийн дагуу орд хязгаарыг тогтоосон байна А бүртгэгдсэн тоглогч 1 болох, TopSlotSite бичгээр мэдэгдэл өгөх замаар , increase or revoke the deposit limit after a minimum waiting period of Seven (7) хүсэлт үеэс хоног, хязгаар нь тэг гэж тохируулагдсан бол.
.TopSlotSite энэ дүрмийн дагуу тухайн тоглогчийн хувьд тогтоосон хязгаарт бүртгэгдсэн тоглогч эсрэгээр нь орд хүлээн авахгүй.

Contact Us өөрийгөө хязгаарлах нь