About-Us-2

Self-Had

.Seorang pemain berdaftar boleh, dengan memberikan notis bertulis kepada TopSlotSite , menetapkan had deposit mereka sendiri sehari, seminggu atau sebulan.
.Suatu notis bertulis daripada pemain berdaftar menetapkan had deposit baru atau mengurangkan had deposit yang sedia ada mempunyai kuasa apabila sebanyak TopSlotSite , or as soon as is practicable thereafter.
.Seorang pemain berdaftar yang telah menetapkan had deposit di bawah seksyen yang tersebut di atas 1 mungkin, dengan memberikan notis bertulis kepada TopSlotSite , increase or revoke the deposit limit after a minimum waiting period of Seven (7) hari dari masa permintaan yang, kecuali had ditetapkan kepada sifar.
.TopSlotSite tidak akan menerima deposit daripada sebaliknya pemain berdaftar kepada had yang ditetapkan untuk pemain yang di bawah Bahagian ini.

Contact Us untuk had diri