अवरुद्ध

दुर्भाग्यवश, हामी सदस्य तपाइँको IP मा दर्ता गरिएको छ देशबाट खेल्न अनुमति सक्दैन. हामी असुविधाको लागि क्षमा र चाँडै नै अर्को देशबाट लग इन गर्नुहोस् सक्षम हुनेछ भन्ने आशा.