About-Us-2

स्व-सीमाएं

.दर्ता खेलाडी सक्छन्, TopSlotSite गर्न लिखित सूचना प्रदान गरेर , प्रति दिन आफ्नै जम्मा सीमा सेट, हप्ता वा महिना.
.नयाँ निक्षेप सीमा सेट वा अवस्थित जम्मा सीमा कम दर्ता खेलाडी बाट लिखित सूचना द्वारा TopSlotSite यसको रसिद असर छ , or as soon as is practicable thereafter.
.दर्ता खेलाडी पूर्वोक्त खण्ड अन्तर्गत जम्मा सीमा सेट छ जो 1 सक्छ, TopSlotSite गर्न लिखित सूचना प्रदान गरेर , increase or revoke the deposit limit after a minimum waiting period of Seven (7) अनुरोध को समय देखि दिन, सीमा शून्य सेट नभएसम्म.
.TopSlotSite यो भाग अन्तर्गत कि खेलाडी लागि सेट एक सीमा दर्ता खेलाडी विपरीत देखि जम्मा स्वीकार छैन.

Contact Us आत्म-सीमा लागि