Hjem

Hva er lorem ipsum?

lorem ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum har vært bransjens standard dummy teksten helt siden 1500-tallet, når et ukjent skriveren tok en bysse av type og forvrengt det å lage en type eksemplar bok.

Den har overlevd ikke bare fem århundrer, men også spranget inn elektronisk sats, forblir hovedsakelig uendret. Det ble populært i 1960 med utgivelsen av Letraset ark som inneholder Lorem Ipsum passasjer, og mer nylig med desktop publishing programvare som Aldus Pagemaker inkludert versjoner av Lorem Ipsum.