100% Bezpieczny
O-nas-2

Warunki & Warunki

ja. Generał

 1. Strona jest obsługiwana przez ProgressPlay Ltd (the "Firma"), z oo z siedzibą pod adresem Vincenti Buildings, 28/19 (Suite1258) Cieśnina Ulica, Valletta VLT1432, Malta. Spółka działa w gry online zgodnie z klasą 1 na 4 licencja wydana na Malcie przez- Malta Gaming Authority Numer licencji -MGA / CL1 / 857/2012, wydanej 16 kwietnia 2013 [Numer licencji MGA / CL1 / 957/2014] wydany w dniu 19 kwietnia 2014 i numer licencji MGA / CL1 / 1141/2015, wydanej 16 grudnia 2015 i jest licencjonowane i regulowane przez UK Gambling Commission, Numer licencji 000-039335-R-319313-008
 2. Te warunki ("Regulamin") regulują ("ty", "Twój" lub "Gracz") korzystanie z usług hazardowych i mobilnych świadczonych Użytkownikowi przez Spółkę ("Usługi firmy"). Warunki te należy dokładnie przeczytać przez Użytkownika w całości przed korzystaniem z usług lub produktów Spółki. Należy pamiętać, że niniejsze Warunki stanowią prawnie wiążącą umowę pomiędzy Użytkownikiem a Spółką.
 3. Warunki te zawierają następujące składniki i zgadzając się na niniejszych Warunków potwierdzić, że Ty także przyjąć i zgodzić się na tych polityk:
  1. Polityka prywatności - Kliknij tutaj
  2. Zasady wycofanie- Kliknij tutaj
  3. Zasady Bonus - Kliknij tutaj

II. definicje

 1. W niniejszych Warunków, następujące słowa i zwroty muszą (jeżeli z kontekstu nie wynika inaczej) mają znaczenie określone obok nich:
  • "£/$/€/kr" - oznacza walutę, z którym rejestracji konta.
  • "Konto" oznacza konto osobiste otwarty przez osobę fizyczną, wyłącznie dla takich osób, aby umożliwić taką jednostkę z Gier na Stronie.
  • "Gry" oznacza każdą z gier udostępnianych na Stronie.
  • "nielegalnych działań" oznaczają nielegalne, bezprawny, oszukańczy, lub inne niewłaściwe działania (włącznie z, ale nie ograniczone do, (ja) zmowy między graczami, (ii) korzystanie z urządzeń i oprogramowania, takich jak roboty, (iii) sprzedaż, przeniesienie i / lub Konta nabywające od innych graczy, (iv) transfer środków między konta graczy), a także włamania do Serwisu lub próbuje zrobić to samo.
  • "Obszary o ograniczonym dostępie" oznacza następujące kraje: Belgia, Belize, Brytyjskie Wyspy Dziewicze, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Dania, Francja, Grecja, Węgry, Izrael, Włochy, Litwa, Luksemburg, Portugalia, Rumunia, Serbia, Słowenia, Hiszpania, Turcja i Stany Zjednoczone Ameryki i innych jurysdykcjach zablokowane przez Spółkę według własnego uznania. Lista ta może zostać zmieniona przez Spółkę, według własnego uznania, od czasu do czasu.
  • "Usługi" oznaczają Gry Spółki oraz innych usług i działań oferowanych w Serwisie.
  • "Teren" oznacza każdą stronę internetową i / lub witryny komórkowej i / lub aplikację mobilną własność, eksploatowane lub hostowane przez Spółkę.
  • "My", "Nasz" lub "Nas" rozumie się z firmą, i / lub jakiekolwiek podmioty zależne, stowarzyszone, pracowników, dyrektorzy, funkcjonariusze, środki, dostawcy, konsultanci i wykonawcy.

III. Podporządkowanie Warunkami i wiążącej mocy NICH

 1. Korzystając z serwisu, rejestracji w Serwisie, lub uczestnicząc w jednej z usług, Zgadzasz się przestrzegać i działać zgodnie z Warunkami, ponieważ mogą one być aktualizowane od czasu do czasu, bez zastrzeżeń.
 2. Spółka zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie, w absolutnym i swobodnej. Użytkownik zostanie powiadomiony o wszelkich zmianach Warunków przed zmianami wchodzących w życie. Brak potwierdzenia takiej zmiany uniemożliwi kontynuowanie korzystania z Usług. Jeżeli nie chcą być związani przez taką zmianę należy zaprzestać korzystania z Serwisu i Usług. Jeżeli chcesz zaprzestać korzystania z Serwisu i Usług po wprowadzeniu jakichkolwiek zmian do Warunków, Można wycofać wszystkie dostępne środki i zamknąć konto zgodnie z niniejszymi Warunkami.
 3. Niniejsze Warunki zastępują wszystkie wcześniejsze umowy pomiędzy stronami w stosunku do swoich poddanych znaczenia i stanowią całość i całość porozumienia pomiędzy Użytkownikiem a Spółką. Pan potwierdzić, że, zgadzając się przyjąć niniejsze Warunki, Nie mają polegać na dowolnej reprezentacji wyjątkiem wyraźnego reprezentacji osiągniętego przez Spółkę w niniejszych Warunkach.

IV. Kto jest uprawniony do uczestniczenia

 1. Można korzystać tylko z serwisów, jeśli spełniają wszystkie poniższe:
  1. Jesteś co najmniej osiemnaście (18) lat lub pełnoletni, określonym przez prawo kraju, w którym mieszkasz (która wartość jest większa); w tym względzie, Spółka pragnie zwrócić uwagę na fakt, że nieletni hazard jest przestępstwem;
  2. Jesteś właścicielem ważnej metody płatności (lub upoważniony do korzystania z prawidłową metodę płatności przez właściciela tej ważnej metody płatności); i
  3. Nie narusza jakiekolwiek prawa lub przepisy w wyniku korzystania z Usług. W tym kontekście, Zgadzasz się, że jeśli mieszkają lub przebywają w jakiejkolwiek jurysdykcji, które zakazuje korzystania z Usług oferowanych w Serwisie (w tym bez ograniczeń jakichkolwiek terytoriów ograniczeniami) Nie uczestniczą w działalności zabronionej.
 2. Usługi są przeznaczone tylko dla użytkowników, którzy nie są zakazane przez prawo każdej właściwej jurysdykcji od hazardu na urządzeniach internetowych i / lub mobilnych. Spółka nie zamierza umożliwić Ci naruszać obowiązujące prawo. Reprezentujesz, nakaz i zgadza się, aby zapewnić, że korzystanie z Serwisu i / lub Usług będą zgodne ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawa, ustawy i regulacje. Oferowanie lub dostępność usługi nie są uważane lub interpretowane jako oferta lub zaproszenie nas do korzystania z Usług, Jeśli mieszkasz w miejscu, w którym takie stosowanie jest obecnie zakazane przez prawo (w tym bez ograniczeń Terytoria Zastrzeżone), lub w których Spółka, według własnego uznania, zdecyduje się nie oferować usługi. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za określenie, czy korzystanie z Serwisu i / lub usług jest legalne w miejscu, gdzie mieszkasz i / lub korzystania z witryny i / lub usług. Czynimy żadnych gwarancji, wyrażono, lub, dotycząca legalności Usług i / lub Serwisu i / lub uczestnictwa dowolnej osoby w Usług za pośrednictwem tej strony, i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek nielegalne korzystanie z Serwisu przez Użytkownika. Twoim zadaniem jest, aby upewnić się, że są zgodne z wszelkimi przepisami mającymi zastosowanie do rejestracji przed lub uczestnicząc w dowolnej z Usług za pośrednictwem tej strony. należy skonsultować się z radcą prawnym w odpowiedniej jurysdykcji o legalności korzystania przez Użytkownika z Serwisu i / lub Usług.
 3. Dopóki nie mamy pomyślnie zakończone weryfikację wieku, Nie będą mogły wypłacić wygrane z Konta. Dodatkowo, jeśli Ty zdeponowane pieniądze za pomocą wszelkiego rodzaju metody płatności inne niż karta kredytowa, i chyba Ustaliliśmy, że osoba trzecia zadowalający przeprowadzić weryfikację wieku, jeśli weryfikacja wieku nie zostało pomyślnie zakończone w odniesieniu do Ciebie w ciągu 72 godziny z was próbuje się zarejestrować i założyć konto i wpłaty pieniędzy z serwisu, następnie (ja) Twoje konto może zostać zamrożone, i (ii) Brak dalszych hazardu będą mogły za pośrednictwem konta aż do weryfikacji wieku został pomyślnie zakończony. Dodatkowo, Spółka zastrzega sobie prawo w każdej chwili zażądać od ciebie dowód wieku i jeżeli odpowiedni dowód jego wiek nie jest dostarczona w 72 godziny Matki wzywającej takiego dowodu, następnie zastosuje powyższe konsekwencje, mutatis mutandis. W przypadku, gdy okaże się, że jesteś w wieku poniżej 18, lub ustawowy wiek określony przepisami prawa kraju, w którym mieszkasz (która wartość jest większa), wówczas Spółka będzie zamknąć konto i wrócić do Ciebie żadnych pieniędzy wpłaconych w odniesieniu do korzystania z Usług, ale wygrana nie jest wypłacana, zostaną skonfiskowane.
 4. Pracowników, dyrektorzy i urzędnicy Spółki, jak również członkowie ich rodzin, filie lub spółki zależne, i wszystkie inne osoby podłączone, bezpośrednio lub pośrednio, do systemów komputerowych lub systemu zabezpieczeń stosowanych przez Spółkę, a także każdej osobie zaangażowanej w działania tej strony i jej założenia, włącznie z, ale nie ograniczają się do reklamy, agencje promocyjne i spełnienia, ubezpieczycieli i doradców prawnych, webmasterom i dostawców internetowych i ich członków rodziny, nie są uprawnieni do udziału w żadnej z Usług. Dla zachowania porządku jest to wyjaśnić, że każda osoba, która nie jest uprawniona do uczestnictwa w ten sposób - jak również każdej innej osoby, która podstawia takiej osoby wykluczone - nie jest również uprawniony do którejkolwiek z nagród stwarzanych lub określonych przez UNESCO, i Spółka zastrzega sobie prawo do zamknięcia konta i korzystania z wszelkich środków zgromadzonych na tych rachunkach.

V. Rejestracja konta

 1. Osoby zainteresowane uczestnictwem w Usług jest zobowiązany zarejestrować się i otworzyć konto w Serwisie.
 2. W pierwszym etapie procesu rejestracji, Musisz wypełnić wszystkie obowiązkowe pola w formularzu rejestracyjnym (które zawierają prawidłową identyfikację, adres e-mail i kontakt telefoniczny lub osobisty numer), jak również wybrać nazwę użytkownika i hasło(programowany „Szczegóły Identyfikacja").
 3. Użytkownik będzie w pełni i wyłącznie odpowiedzialny zarezerwować w tajemnicy Twoje dane identyfikacyjne i nie przenieść je do innego. Pełną odpowiedzialność za nieautoryzowane wykorzystanie swoich danych identyfikacyjnych leży wyłącznie z Tobą, a Ty sam ponosi wszelką odpowiedzialność pochodzącą z jakiegokolwiek nieuprawnionego użycia Państwa dane identyfikacyjne. Jeśli zgubić, zapomnieć lub stracić swoje dane identyfikacyjne z powodu czegokolwiek innego niż błąd Spółki, Spółka nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie straty związanej z takiego zdarzenia.
 4. Drugi etap w procesie rejestracji na Stronie będą wykonywane przez Ciebie w pierwszym terminie, w którym można zdeponować środki z Serwisu. Na tym drugim etapie należy podać prawidłowe dane metody płatności, a także dodatkowe szczegóły osobisty (dane identyfikacyjne, jak zdefiniowano powyżej,, oraz dodatkowe dane wymagane w drugim etapie będą dalej łącznie - programowany „Szczegóły Gracza"); Szczegóły takiego gracza zostanie poddana przeglądowi w ramach dodatkowego "znaj swojego klienta" proces. Spółka przeprowadzi dodatkowy „poznać proces klienta” przy tym żadnych szczególnych okolicznościach, ale nie ograniczone do, Wynik wysoki oszustwo, podejrzane dane dostarczone, duża liczba depozytów, różne adresy IP wykorzystywane w celu uzyskania dostępu do konta, nieprawidłowa aktywność rozgrywka i Twój jurysdykcja.
 5. Ty mieć tylko jedno konto na tej witrynie. Jeśli otworzysz więcej niż jedno konto, Spółka może zablokować lub zamknąć niektóre lub wszystkie konta według własnego uznania; W takim przypadku Spółka może skonfiskować wygraną w rachunkach, a także zajęcia i unieważnić wszelkie Konta równowagę.
 6. Spółka może według własnego uznania i bez konieczności podawania uzasadnienia, odmówić otwarcia rachunku lub zamknięcia istniejącego konta. jednak, wszystkie zobowiązania umowne już wykonane będą honorowane.
 7. Niniejszym oświadczam, że rejestracja Konta, zarówno w fazie, Odbywa się to przez Ciebie osobiście, a nie przez jakąkolwiek osobę trzecią.
 8. Poprzez otwarcie Konta, Niniejszym reprezentacji, nakaz, przyjmuje do wiadomości i zobowiązuje się, że (za) szczegóły złożyć podczas procesu rejestracji są prawdziwe i prawidłowe, i że będzie można je aktualizować, niezwłocznie po każdej zmianie do niej, (b) Twoje konto jest przeznaczony wyłącznie do użytku osobistego i nie mogą być wykorzystywane przez osoby trzecie, (do) wszelkie fundusze wpłacasz na konto może i będą wykorzystywane przez Użytkownika wyłącznie w Grach i / lub korzystania z Usług, (re) Spółka nie jest instytucją finansową, a wszelkie środki na koncie nie są naliczane żadne różnice łączące i / lub odsetek, (mi) Jesteś zdrowy na umyśle i jesteś zdolny do przyjmowania odpowiedzialności za własne czyny, (fa) Twoim zadaniem jest, aby przeczytać i zrozumieć zasady i procedury Gry i że w pełni zrozumieć te zasady i procedury, (sol) Trzeba zrozumieć, że korzystanie z Gry niesie ze sobą ryzyko utraty środków postawionych w Grach, (h) Będziesz współpracować ze Spółką i udzielają mu wszelkich żądanych dokumentów w pełnym, pełna i wiarygodny sposób, (ja) Zostały zweryfikowane i ustalone, że korzystanie z Usług nie narusza żadnych praw lub przepisów o dowolnej jurysdykcji, która odnosi się do Ciebie, (jot) Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za nagranie, płacenie i rozliczanie dowolnego odpowiednia rządowa, opodatkowania lub inny organ jakiegokolwiek podatku lub innych opłat, które mogą być należne z powodu korzystania przez Użytkownika z Serwisu (włącznie z, ale nie ograniczone do, Wypłata wygranych), (k) Będziesz korzystać z Usług w dobrej wierze wobec Spółki i innych korzystania z Usług, (L) Będziesz wyłącznie odpowiedzialny za wszelkie straty wynikające z zawierania zakładów na Stronie i granie w gry, (m) Spółka może według własnego uznania, zdecydować, czy otworzyć, utrzymanie i / lub zamknąć swoje konto (pod warunkiem, że istniejące zobowiązania umowne są honorowane), jak zamknąć konto i skonfiskować, chwycić, zachować i / lub posiadać wszystkie lub część posiadanych środków na koncie i odzyskać i / lub konfiskaty wszelkich wygrane wypłacane lub do których użytkownik ma prawo - gdzie masz złamane jakiekolwiek postanowienie niniejszych Warunków, (n) Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za zachowanie poufności dane Imię gracza (włączając w to nazwę użytkownika i hasło wymagane do wprowadzenia swoje konto), i dla wszelkich działań i czynności podejmowanych w związku ze swoim kontem przez każdego, kto dostanie się do konta podczas korzystania dane Imię gracza, i wszystkie takie działania i transakcje uznaje się działań i czynności podejmowanych przez Ciebie, (o) natychmiast poinformować Spółkę jakiegokolwiek podejrzenia nieuprawnionego użycia Konta, (p) Nie podejmuje żadnych plecami ładowania i / lub odmówić lub odwrócić każdą płatność dokonaną przez Użytkownika w związku z Usługami, i będziecie zwrotu z nami za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione przez nas w wyniku takiego działania, aw każdym razie będzie można szybko płacić i wszystkie swoje długi do nas, i (q) Będziesz zabezpieczy nas i trzymać nas nieszkodliwe, przed wszelkimi roszczeń, zadłużenie, odszkodowanie, straty, koszty i wydatki, w tym opłaty prawne, wynikające z lub w związku z jakimkolwiek naruszeniem niniejszych Warunków przez Użytkownika, oraz wszelkie inne zobowiązania wynikające z korzystania przez Użytkownika z Serwisu lub jakiegokolwiek nieautoryzowanego korzystania ze strony przez osoby trzecie korzystając z odtwarzacza za.
 9. Użytkownik ponadto reprezentować, nakaz, przyjmuje do wiadomości i zobowiązuje się, że (za) Nie będzie korzystać z konta, i nie pozwoli nikomu na korzystanie z Twojego konta, za wszelkie nielegalne działania, (b) W przypadku będzie wykonać jakiegokolwiek bezprawnego działania Spółka będzie uprawniona do ujawnienia każdego i wszystkich danych konta, Szczegóły i informacje do odpowiednich organów gracza, i zawiesić i / lub anulować konta i skonfiskowania wszelkich środków na koncie, (do) wszystkie pieniądze, które można wpłacić na konto nie jest skażone jakimkolwiek prawem i, w szczególności, nie pochodzą z nielegalnej działalności lub jakiegokolwiek źródła; (re) Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie straty, zobowiązania i szkody poniesione w wyniku bezprawnego działania wykonywane przez Ciebie i musi zabezpieczać nas za takich strat, Uszkodzenia i zobowiązania, (mi) Nie mieli konta w przeszłości, która została rozwiązana lub zawieszony przez Spółkę, (fa) środkiem płatniczym (np. karta kredytowa) Informacje podane przez Ciebie Spółkę w związku ze swoim kontem na to środków płatniczych posiadanych przez Ciebie i Twego imienia (albo że właściciel środków płatniczych pod warunkiem, że wszelkie wymagane zgody do korzystania z tego środka płatności za umieszczenie zakład za pośrednictwem Serwisu, a Ty działasz w ramach tej zgody) i nie został skradziony lub zgłoszone jako utracone, (sol) Nie jesteśmy zobowiązani w jakiejkolwiek formie lub sposób, aby potwierdzić zgodę udzieloną Użytkownikowi przez właściciela środków płatniczych, które używasz, i (h) Nie są i nie zgłosiły się z firmą, że jesteś uzależniony od hazardu.

MY. Operacja konto

 1. Jest to niezgodne z prawem do złożenia żadnych pieniędzy na koncie z nieuczciwie pomocą, a Ty nie będzie takie depozyty. Bez odstępstwa od powyższego, Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Spółka będzie sprawdzać wszystkie transakcje, aby zapobiec praniu pieniędzy, i będzie zgłaszać wszelkie podejrzane transakcje do odpowiednich organów.
 2. dostępne są wpłacić pieniądze ze Spółką następujące metody depozytowe: Karty kredytowe, Przelew, Neteller, Zapłać przez telefon, paysafecard, Trustly, Skrill, natychmiast, GiroPay, Euteller, WebMoney, Qiwi, Instadebit i szybki Banktransfer. Dostępność poszczególnych metod płatności zależy od kraju rejestracji i wybranej walucie. Twoje konto zostanie zasilone złoża dopiero po złożeniu jest potwierdzona przez Spółkę oraz odpowiedniej metody płatności; momentu otrzymania takiego potwierdzenia, Twoje konto nie będzie zawierała takiego depozytu w równowadze do konta. Spółka nie przewiduje kredyt, ani nie uczestniczy w, zorganizować, zezwolić lub świadomie ułatwiają nadanie kredytu.
 3. Należy zwrócić uwagę na fakt, że Spółka nakłada pewne ograniczenia depozytowe, według własnego uznania i podlega różnych opinii i sprawdzeń wykonywanych przez Spółkę. Mogą one zmieniać się w czasie i zgodnie z różnymi cech odnoszących się do każdego klienta i złożenia; tytułem przykładu, Pay depozyty Phone są od GBP 10 GBP 30 na dzień, na miejscu, paysafecard – od £/$/€ 10 lub do 100kr £/$/€ 700 lub 7,000kr za depozyt, na miejscu.
 4. Spółka jest zobowiązana na podstawie licencji wydanej przez UK Gambling Commission, aby poinformować o tym, co dzieje się z funduszami, które Spółka posiada na koncie dla Ciebie, oraz zakres, w jakim środki są zabezpieczone w przypadku niewypłacalnościOchrona środków klientów. Spółka będzie posiadać swoje fundusze na odrębnym rachunku bankowym, tak aby być na bieżąco segregowane z własnymi rachunkami Spółki, zgodnie z obowiązkami regulacyjnymi Spółki. Fundusze te nie są zabezpieczone w przypadku niewypłacalności. Ten spełnia wymagania Gambling Commission za segregacją funduszy klienta na poziomie: podstawowym segregacja.
 5. Kiedy zażądać wypłaty środków, wnioskowane środki zostaną przekazane do metody płatności(s) i to samo konto, które stosuje się do osadzania funduszy.
 6. Jeśli masz wyjątkową kaucji na rzecz Spółki, Spółka zastrzega sobie prawo do opóźnienia wycofania aż wszystkie depozyty są otrzymane i potwierdzone przez Spółkę.
 7. Firma nie pobiera żadnych opłat przetwarzania (z wyjątkiem przypadków, w których wniosek o wycofanie złożonego po Spółka przestaje oferować swoje usługi w niektórych jurysdykcjach). jednak, niektóre banki i metody płatności mogą pobierać opłat i / lub prowizji w związku z wpłat i wypłat, a takie opłaty i / lub prowizje nie są w gestii Spółki.
 8. Jest to Twój obowiązek niezwłocznie zawiadomić Spółkę o zgubionego lub skradzionego metody płatności, lub jakiejkolwiek zmiany sposobu płatności; wszelkie straty i szkody spowodowane ze względu na swój niedostarczenie takiego natychmiastowego powiadomienia będą wyłącznie ponoszone przez Użytkownika, i nie będziemy ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek straty i szkody takich.
 9. Nie masz uprawnień do przeniesienia środków z konta do innych użytkowników lub otrzymać pieniądze od innych użytkowników w Koncie, lub sprzedać, przeniesienie i / lub nabyć kont z innymi użytkownikami serwisu.
 10. Wartości minimalne odstawienia następująco: (ja) przelew / IDEAL / Trustly: £/$/€50 lub 500kr na miejscu. (ii) Czek: £/$/€30 lub 300kr na miejscu. (iii) e-portmonetki, karta kredytowa, karta debetowa: £/$/€20 lub 200kr, na miejscu. wnioski odstawienia, które są poniżej minimalnych ilościach wymienionych powyżej nie będą rozpatrywane, z wyjątkiem sytuacji wyjątkowych.
 11. Z zastrzeżeniem niniejszych Warunków (włącznie z, ale nie ograniczone do, pewne wymagania od Ciebie w związku z takimi wypłat), każdy wniosek o wycofanie będą przetwarzane w terminie 5 dni roboczych; pamiętać, że w wyniku którego, każdy procesor ma dodatkowy czas na osiedlenie, która zależy od metody odstawienia, następująco: (ja) Karty kredytowe i debetowe – aż do 6 dni roboczych; (ii) Neteller – maksymalnie jednego dnia roboczego; (iii) Skrill – maksymalnie jednego dnia roboczego; (iv) przelew bankowy – aż do 10 dni roboczych; (v) ideał – aż do 3 dni roboczych; (my) Trustly – aż do 3 dni roboczych; (vii) Qiwi – aż do 3 dni roboczych; (viii) WebMoney - aż do 3 dni roboczych; (ix) Euteller - aż do 3 dni roboczych.
 12. Zwracamy uwagę na następujących dodatkowych ograniczeń odstawienia: (za) kredytowe Visa i debetowych wypłaty nie są dostępne w niektórych krajach z powodu ograniczeń emitenta lokalnych; (b) MasterCard kart kredytowych i debetowych wypłaty nie są dostępne ze względu na ograniczenia emitenta; (do) maksymalna kwota wypłaty na konta jest (ja) £/$/€3,000 lub 30,000 zł tygodniowo, na miejscu (ii) £/$/€6,000 lub 60,000kr miesięcznie, na miejscu; z wyjątkiem przypadku progresywnej puli wygranej, gdzie maksymalna kwota wypłaty wynosi miesięcznie $30,000 / €30,000 / £30,000 / 300,000kr.
 13. Jako środek do ochrony przed oszustwami online, Spółka może czasem wymagać weryfikacji tożsamości przed przetworzeniem wypłaty; bez odstępstwa od powyższych, Niedawny fotograficzny dokument identyfikujący musi przetworzyć swoją pierwszą wypłatę. Zostaniesz poproszony o okazanie jednego lub więcej z następujących dokumentów (lub dodatkowe dokumenty niewymienione poniżej) Spółce: (ja) karty kredytowej / debetowej wykorzystywane do finansowania Konto: Czysty, wymagana jest czytelna kopia obu stronach karty. Ze względów bezpieczeństwa, środkowe osiem numery na przedniej stronie karty i trzycyfrowy kod na odwrocie kopii karty musi być przekreślone; (ii) Potwierdzenie adresu: To może przyjść w postaci niedawnej rachunek użytkowy lub wyciąg z konta bankowego (albo nie starsze niż trzy miesiące) który pokazuje swoje imię i nazwisko i adres jako podany na koncie; (iii) Numer identyfikacyjny fotografii: Identyfikator może być kopia ważnego paszportu, prawo jazdy lub dowód osobisty. Twoje imię, fotografię i podpis musi znajdować się na egzemplarzu przesłanym do Spółki. W niektórych przypadkach, Możesz zostać poproszony, aby mieć swoje dokumenty podpisane i opieczętowane przez wykwalifikowanego notariusza lub radcę prawnego jako dowód legalności. Bez odstępstwa od powyższego, gdzie Twoje łączne wypłaty wyniosą £/$/€ 1,500 lub 15,000kr na miejscu, dostarczanie dokumentów zauważyć w punktach (ii) i (iii) powyżej jest obowiązkowe. Wymagane dokumenty będą musiały zostać dostarczone w 7 dni po złożeniu przez Spółkę; nie powinny być dostarczone w dokumentacji w tym terminie, czy fałszywe lub wprowadzające w błąd, jeżeli jest dokumentacja, wówczas Spółka może, według własnego uznania, zamknąć konto, skonfiskować wszystkie wygrane i chwytać i utratę równowagi wszelkie konta.
 14. Bez odstępstwa od wszelkich innych postanowień niniejszych Warunków, zanim jakiekolwiek wypłaty są przetwarzane, Twoja gra zostanie dokładnie przeanalizowana w celu sprawdzenia prawidłowości jej przebiegu. Spółka powinna uznać, że naruszenie przepisów gry wystąpił, Spółka zastrzega sobie prawo do wycofania wszelkich wypłat, zajęcia i / lub konfiskaty saldo konta i / lub zamknąć swoje konto.
 15. Twoje konto zostanie uznane za Nieaktywne konto Jeśli nie masz jeszcze zalogowany na swoim koncie przez okres 12 (dwanaście) miesiące. Wszelkie Konto Nieaktywne będzie pobierana opłata z administracyjnej równoważny 5 (pięć) Euro miesięcznie, pod warunkiem, że Spółka zgłosiła You 30 (trzydzieści) dni przed ich poniesienia wszelkich opłat, że takie opłaty będą ponoszone; maksymalna kwota opłat poniesionych w ten sposób będzie niższy od salda konta lub opłat administracyjnych za okres 6 (sześć) miesiące. Jeśli nie masz jeszcze zalogowany na swoim koncie przez okres 30 (trzydzieści) miesiące, Twoje konto zostanie uznane za nieaktywnych konto, W takim przypadku Spółka dokona przelewu salda z konta (po odliczeniu opłat, o których mowa w niniejszym punkcie) do Ciebie, lub Malta Gaming Authority (w przypadku klientów spoza Wielkiej Brytanii) lub według uznania Spółki (w przypadku klientów z Wielkiej Brytanii) Jeśli nie mogą być w sposób zadowalający się przez Spółkę.
 16. Jeśli Twoje konto jest regulowane przez UK licencji hazardu online Spółki, Następnie następujące rozmieszczenie będzie podawany, zamiast rozmieszczenia w sekcji 35: Należy nie używać konta przez sześć miesięcy potem konto zostanie uznane za nieaktywne konto. Okres sześciu miesięcy będzie trwał od daty ostatniego logowania się do swojego konta. W przypadku nieaktywnych konto, Spółka będzie pobierać miesięczną opłatę administracyjną w wysokości 10% salda na Rachunku w dniu, kiedy został uśpiony. Dla celów niniejszego opłaty administracyjnej: (za) opłata zostaje uznana za pierwszą odejmowane od środków zdeponowanych przez Użytkownika do swojego konta i, W przypadku braku takiego fundusze pozostają, od wygranych i (b) gdzie dostępny, wygrane zostaną postawione w preferencji do pierwotnego kapitału kiedy każdy zakład jest umieszczony. Opłata administracyjna zostanie odjęta od konta Dormant rozpoczynającym się od ostatniego dnia szóstego miesiąca, w którym konto jest nieaktywne i na ostatni dzień każdego miesiąca później, aż saldo rachunku osiągnie zera. W przypadku, gdy zaloguj się do konta w okresie dziesięciu miesięcy, w którym pobierana jest opłata administracyjna, Spółka przestanie pobierać opłatę administracyjną, ale nie jest zobowiązany do zwrotu Użytkownikowi żadnych już odjęte z Konta w takim czasie fundusze.
 17. W każdym przypadku, w którym Twoje konto staje się uśpioną Konto lub Konto Nieaktywne, jest zablokowany dalszego wykorzystania lub zamknięte, i bez odstępstw od prawa Spółki do zajęcia i przepadku się wszelkich posiadanych środków na Koncie, Możesz skontaktować się z firmą na customersupport@instantgamesupport.com i złożyć wniosek o ponowne otwarcie konta i / lub zwrotu saldo konta. Dla uniknięcia wątpliwości, Spółka nie ma obowiązku, aby zaakceptować wniosek, i takie żądanie zostanie poddana przeglądowi zgodnie z istotnych faktów i okoliczności oraz postanowieniami niniejszych Warunków.
 18. Można zapytać w każdej chwili zamknąć konto wysyłając e-mail do obsługi klienta Spółki w customersupport@instantgamesupport.com, i będzie można kontaktować przez obsługę klienta odpowiednio w celu ułatwienia takiego żądania.
 19. Historia domyślny użytkownik prezentacji Spółki stanowi tylko część historii gier; Jeśli chcesz otrzymywać całej historii gier, prosimy o kontakt z działem obsługi klienta firmy pod adresem customersupport@instantgamesupport.com,

VII. odpowiedzialny hazard & Samowykluczenie

 1. Zawsze należy pamiętać, że usługi są dla własnej rozrywki; oni nie mają na celu uczynić cię bogatym w ciągu nocy i nie ma formuły wygrane. Upewnij się, że w budżecie pieniądze i znać zasady gry. Zachęcamy do przejrzenia informacji dostępnych na http://www.gamblersanonymous.org.uk/, http://www.gamcare.org.uk/ lub podobnych stron internetowych, tak aby upewnić się, czy hazardu odpowiedzialnie. Ponadto, Sugerujemy zastosowanie środków zmierzających do hazardu odpowiedzialnie, takimi jak czasomierze lub innych form przypomnienia i / lub czasu trwania, zakłady i ograniczenia strat podczas gier hazardowych. Oferujemy środki odnoszące się do limitów depozytowych, granice wager, limity strat oraz limity sesji; każde zmniejszenie limitów odbędzie natychmiast efekt i każdy wzrost w granicach weźmie siedem dni (lub 24 godzin, jeśli Twoje konto jest regulowane przez UK licencji hazardu online Spółki) przed wejściem w życie. Dodatkowo, Oferujemy Samowykluczenie i schłodzeniu opcje (jak dalej opisano w sekcji 41-46). Pragniemy również zwrócić uwagę na istnienie oprogramowania zapobiegania indywidualny komputer z dostępem stron z hazardem internetowym, jak na przykład www.cyberpatrol.com lub www.gamblock.com/
 2. można wykluczyć siebie z korzystania z Usług dla każdej określony lub nieokreślony czas (lub, Jeśli Twoje konto jest regulowane przez UK licencji hazardu online Spółki - przez okres co najmniej od sześciu miesięcy do 12 miesiące (wysuwany przez Użytkownika dla jednego lub więcej okresów co najmniej sześć miesięcy każdy)) za pośrednictwem właściwej sekcji gier w interfejsie klienta lub kontaktując się z działem obsługi klienta za pośrednictwem (customersupport@instantgamesupport.com), Zgodnie z Państwa decyzji, które należy dostarczyć do Spółki. Przed potwierdzający wniosek samowykluczenia, Będziesz otrzymywać informacje dotyczące skutków samowykluczenia. Należy zdecydować się self-wykluczeni, Zachęcamy do rozważenia rozszerzenia Twój Samowykluczenie do innych operatorów gier hazardowych zdalnego aktualnie używanych przez Ciebie. Jakiekolwiek zakłady niezdeterminowane w momencie twoje poczucie wykluczenia zostaną rozliczone w normalny sposób, zgodnie z normalnymi czasowych i, Jeżeli następnie zastosowanie, wygrane wypłacane. Wszelkie blokuje konto Samowykluczenie nie można cofnąć w czasie uzgodnionym okresie Samowykluczenie.
 3. Obserwuję Twoje zapytanie być self-wykluczeni: (ja) Twoje konto zostanie zamknięte, a wszelkie środki zgromadzone na Koncie Klienta zostaną zwrócone (z zastrzeżeniem postanowień pkt 20); (ii) Jak najszybciej po Żądanie być self-wykluczone jest złożone w Spółce, Będziesz przestanie odbierać żadnych materiałów marketingowych dotyczących usług; opatrzony, jednak, że nie będzie rozciągać się koc marketingu, który jest ukierunkowany w konkretnym obszarze geograficznym, w którym nie będzie świadomie włączone.
 4. Niniejszym wyjaśnić, że bez względu na długość okresu Samowykluczenie, na końcu tego okresu Samowykluczenie, takie Samowykluczenie skończy i będziesz mógł rozpocząć zakłady ze Spółką, a także otrzymać materiały marketingowe. Jeśli Twoje konto jest regulowane przez UK licencji hazardu online Spółki, na końcu tego okresu Samowykluczenie, takie samo wyłączenie pozostanie w miejscu, chyba, że ​​pozytywne działania w celu znowu grać (uzależnione od minimalnego okresu Samowykluczenie sześciu miesięcy), a Ty nie będziesz otrzymywać żadnych materiałów marketingowych, chyba że podjęły pozytywne działania w celu ponownego Gamble i zgodził się na przyjęcie takich materiałów marketingowych. Dodatnie działanie w celu ponownego hazardu musi być dokonane przez telefon, a nie przez internet, i towarzyszy mu jeden dzień odstąpienia od umowy przed pozwalając Ty znowu grać.
 5. Żądając Samowykluczenie, Użytkownik zobowiązuje się do zapewnienia pełnych i dokładnych danych osobowych, teraz iw przyszłości, tak Twój dostęp / korzystanie z Serwisu i Usług może być ograniczona. Jeśli zdecydujesz się samowykluczenia, Użyjemy wszelkich starań, aby zapewnić Przestrzegamy twoje poczucie wykluczenia. jednak, zgadzając się samowykluczenia, Użytkownik akceptuje, że masz obowiązek równoległego nie mają na celu ominięcie Samowykluczenie. Odpowiednio, Nie mamy żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek późniejsze konsekwencje lub straty powstałe w jakikolwiek sposób, że może cierpieć lub ponieść jeśli można rozpocząć lub kontynuować grać przez dodatkowych kont internetowych, gdzie zostały zmienione dowolny szczegółów rejestracyjnych lub podać mylące, niedokładne lub niekompletne dane lub inaczej mają na celu ominięcie Samowykluczenie zgodził. Wszelkie Samowykluczenie, time out lub dowolny podobna akcja będzie ważna na wszystkich stronach internetowych prowadzonych przez Spółkę.
 6. Jeśli nie jesteś pewien, czy wyklucza siebie z serwisu, zadać sobie następujące:
  1. Masz zdiagnozowano zaburzenie uzależnienia poprzednio?
  2. Czy obstawiać będąc pod wpływem alkoholu lub innych substancji?
  3. Czy hazard zakłócając codziennego życia?
  4. Czy próbujesz odzyskać poprzedni traci poprzez umieszczenie więcej zakładów?
  Jeśli odpowiedziałeś „tak na jedno lub więcej pytań powyżej, zdecydowanie zaleca, aby skontaktować się z zespołem obsługi klienta i poprosić, aby wykluczyć jak szukać profesjonalnej pomocy.
 7. Jeśli Twoje konto jest regulowane przez UK licencji hazardu online Spółki, Możesz poprosić o czas na zewnątrz od hazardu, która jest cool off okres między 1 do 45 dni. Wniosek o czasie na okres należy składać za pośrednictwem Serwisu w kliencie kasyna ramach sekcji odpowiedzialnej hazardu. Po ochłodzić okres wymagane jest ponad, lub jeśli poprosiliśmy, żeby go skończyć, następnie, pomimo wszystkiego przeciwnie niniejszym dokumencie, Będziesz mógł kontynuować i grać bez żadnych ograniczeń.
 8. Można skonfigurować harmonogram wyboru rzeczywistość poprzez ekran do gier odpowiedzialnej. Po ustawieniu, czas, który upłynął od rozpoczęcia z Gier w ramach tej samej sesji pojawi się na ekranie (the "Timecount"). Po Timecount wyniesie ramy czasowe wyboru rzeczywistość Ustawiono, będzie zapobiegać dalszemu granie w gry podczas tej samej sesji, dopóki nie uznają chcesz kontynuować granie w gry. Jeśli uznają chcesz kontynuować granie w gry, Timecount do kolejnego reality check zostaną zresetowane, i powyższy proces zostanie wznowiony. Rozpoczynając nową sesję spowoduje Timecount zresetować także. W dowolnym momencie, Użytkownik może zmienić i / lub anulować harmonogram wyboru rzeczywistość, a taka zmiana lub anulowanie zostanie niezwłocznie wejść w życie (oraz w przypadku zmiany, zresetuje Timecount).

VIII. Zasady Bonus

 1. Wszystkie promocje, nagród lub oferty specjalne podlegają warunkom specyficzne promocyjnych oraz wszelkich premii uzupełniającej zaksięgowana na koncie musi być stosowany w przestrzeganiu takich warunkach. Proszę przejrzeć wszystkie takie warunki promocji specyficznych, Znajduje się na strona promocja.
 2. Spółka zastrzega sobie prawo do wycofania promocji, premia lub specjalna Oferta w każdej chwili. W przypadku, gdy Spółka uważa Jesteś nadużywanie lub próbę nadużycia premii lub innych promocji, lub mogą korzystać przez nadużycia lub braku dobrej wierze, wówczas Spółka może, według własnego uznania, zaprzeczać, wstrzymać lub wycofać się z Tobą żadnych premii lub promocji, lub odstąpić żadnej polityki w stosunku do Ciebie, tymczasowo lub na stałe, lub wypowiedzieć i / lub zablokowania Konta bez jakiegokolwiek obowiązku płacić żadnych środków zgromadzonych na Koncie. Nadużycia m.in., ale nie są ograniczone do, rejestracji wielu kont w sieci Progressplay, co oznacza, że ​​wszelkie strony internetowe obsługiwane przez Progressplay ograniczone, w celu skorzystania z któregokolwiek z premii i / lub promocji. Gdzie możemy zidentyfikować nadużycie, zastrzegamy sobie prawo do nakładania ograniczeń na niektóre oferty bonusowe wedle własnego uznania
 3. Wszystkie wygrane uzyskane z premii może zostać wypłacona dopiero po łącznej ilości nie mniej niż 50 (pięćdziesiąt) razy kwota bonusu otrzymała zostało postawione (o ile nie zaznaczono inaczej w szczególnych warunkach konkretnej premii lub promocji); Nie będzie w stanie wypłacić kwoty premii i wygranych przypisywane z konta przed spełnienia tego wymogu, niezależnie od przyczyny, które nie spełniają tego wymogu, a takie środki zostaną odjęte od salda konta w celu wycofania.
 4. Kwoty premii nie może być wypłacona, i mogą być wykorzystywane wyłącznie do celów zakładów; dla uniknięcia wątpliwości, włączenie kwot premii w saldzie konta, nie oznacza, że ​​kwoty premii mogą zostać wycofane, a takie kwoty premii zostanie odjęta od salda konta w celu wycofania. Tylko 5% zakładów umieszczonych na wszystkich wersjach video poker i / lub video poker moc będą wliczane do wymaganego obrotu dla każdej premii, o ile nie zaznaczono inaczej w szczególnych warunkach dla tej premii; tylko 10% zakładów umieszczonych na wszystkich wersjach Baccarat, Maczuga, Ruletka, Pula, i / lub gry stołowe poker będą wliczane do wymaganego obrotu dla każdej premii, o ile nie zaznaczono inaczej w szczególnych warunkach dla tej premii.
 5. Jeśli jesteś jeszcze wypełnić wymagania obstawiania premii jednocześnie twierdząc Kolejnym bonusem / es, należy wypełnić wymogu obrotu pierwszego premii przed rozpoczęciem gromadzić zakłady za wypełnienie wymogu obrotu dla wszystkich kolejnych bonusowych / es, chyba że osiągnie równowagi 0.00, W takim przypadku Twoje zakłady zaczną być gromadzone do celów wymagań zakładów następnej premii.
 6. Spółka zastrzega sobie prawo do zapobiegania zarejestrowanych graczy, logując się lub osadzania z niektórych jurysdykcjach z uczestnictwa i kwalifikujące się do jakichkolwiek lub wszystkich promocji i bonusów, według własnego uznania.

IX. Moce i Władze Spółki

 1. Spółka podejmie komercyjnie uzasadnione starania w celu zapobieżenia wystąpienia usterek w działalności oddziału. jednak, w każdym razie awarii technicznej (lub jakikolwiek inny błąd) w systemach witryny z jakiejkolwiek przyczyny, Spółka będzie miała prawo do anulowania udziału w żadnej z gier, co do których nastąpiło nieprawidłowe. W takim przypadku, Naszym zadaniem i odpowiedzialnością będzie ograniczona jedynie do opłaty za uczestnictwo (zakład) suma, która została zapłacona przez Użytkownika za udział w takiej grze, a Twoje konto zostanie zasilone takiej opłaty za uczestnictwo (zakład) odpowiednio.
 2. Spółka zastrzega sobie prawo do odwołania, zakończyć, modyfikacji lub zawieszenia usług, jeśli z jakiegokolwiek powodu, Usługi nie mogą być prowadzone zgodnie z planem, włącznie z, ale nie ograniczone do, Zakażenie wirusem komputerowym, błędy, Manipulowanie lub nieautoryzowana interwencja, oszustwo, awarie techniczne lub jakiekolwiek inne przyczyny poza kontrolą Spółki. Jeśli jakieś błędy prowadzić do przyznawania wygranych Tobie lub zwiększeniem wygranych należnego lub zapłaconego Tobie, Nie jest uprawniony do tych wygranych. powinien natychmiast poinformować Spółkę o błędzie i musi spłacić wszelkie wygrane przelane na konto omyłkowo do Spółki (według zaleceń Company) lub Spółka może, według własnego uznania, odliczyć kwotę równą tych wygranych z konta lub wyruszył przeciwko każdej takiej kwoty pieniędzy należnych Użytkownikowi przez Spółkę.
 3. Spółka zastrzega sobie prawo do odwołania, zakończyć, zmodyfikować lub zawiesić swoje usługi dla Ciebie według własnego uznania, zważywszy, że firma zapewni Państwu z czystym powiadomienia na piśmie o swojej decyzji.
 4. Spółka zastrzega sobie prawo do ograniczenia, odmówić lub anulować zakład, udziałów lub inny zakład wykonany przez użytkownika lub za pośrednictwem konta, jak anulować dowolną grę (niezależnie od tego, czy odwołania było spowodowane działaniami ze strony użytkownika lub dowolnej osoby trzeciej), gdzie Spółka jest zdania, że ​​każdy akt oszustwa lub innego aktu złej wierze zostały podjęte przeciwko Spółce lub osobom trzecim; w takich okolicznościach będzie uprawniony tylko do otrzymania sumy opłaty za uczestnictwo, który został zapłacony przez Ciebie za udział w takiej grze, a Twoje konto zostanie odpowiednio zapisana. Bez odstępstwa od wszelkich innych postanowień niniejszych Warunków, w każdym przypadku, w którym Spółka może wypowiedzieć konto, Spółka może skonfiskować wygraną na koncie, a także zajęcia i utratę równowagi wszelkie konta.
 5. Jeśli jesteś odłączony od Internetu podczas gry Games (nie przez jakiekolwiek umyślne rozłączenie z Twojej strony jakiegokolwiek innego działania w złej wierze), GAMES' Wyniki i saldo konta zostaną zachowane, jak były przed takim rozłączeniu. Spółka podejmie wszelkie niezbędne środki w celu zapewnienia, że ​​jeśli wystąpią przerwy w pracy i / lub trudności techniczne z każdej grze, Po Ty uczynił zakład, Będziesz mógł wznowić grę i przywrócić grę, jak to było przed przerwą i / lub trudności techniczne odbyła. Jeśli takie przywrócenie nie jest możliwe, Spółka zapewni, gra jest zakończona, refunduje zakład do konta, natychmiast poinformować Malta Gaming Authority lub British Gambling Commission, w stosownych, materii i powstrzymać się od ponownego rozpoczęcia gry w grze, jeśli to jest wskazane, że awaria nastąpiła które może ponownie wystąpić.
 6. Spółka jest uprawniona, według własnego uznania, zmianę, modyfikować, lub zaprzestać, od czasu do czasu, każdy z Usług, i / lub premie i / lub promocji i / lub wprowadzenie nowych gier, Usługi, premie, i / lub promocji. Nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty poniesione przez Użytkownika wynikające z wszelkich zmian i będziesz miał żadnych roszczeń w stosunku do nas w takim zakresie.

X. Zastrzeżenia dotyczące Nasza odpowiedzialność

 1. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy, pominięcie, przerwanie, usunięcie, wada, opóźnienie transmisji lub operacji, Awaria linii komunikacji, kradzieży lub zniszczenia lub nieautoryzowanego dostępu do, lub zmiany danych lub informacji oraz wszelkie bezpośrednie lub pośrednie straty, które powstają na skutek tych zdarzeń. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek problemy lub usterki technicznej dowolnej sieci lub linii, Wi-Fi, Bluetooth, komputery, systemy, serwerów lub dostawców, wyposażenie komputera, oprogramowanie lub e-mail ze względu na problemy techniczne lub zagęszczenie ruchu w internecie lub w dowolnej witrynie internetowej, stronka lub aplikacja mobilna. Nie będziemy ponosić odpowiedzialności Użytkownikowi w przypadku systemów lub błędów komunikacyjnych, robaki lub wirusy związane z usługami i / lub konta lub co spowoduje uszkodzenie sprzętu i / lub oprogramowania i / lub danych.
 2. W żadnym wypadku nie będziemy ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie, pośredni, przypadkowy, specjalne lub wynikowe szkody lub odszkodowania za utratę zysków, dochód, danych lub wykorzystanie poniesionych przez Użytkownika lub osoby trzeciej, czy w ramach postępowania w sprawie zamówienia lub deliktowej, tytułu dostępu do, lub skorzystać z, Strona, Usług i / lub w inny sposób.
 3. My nie składają żadnych oświadczeń o przydatności, niezawodność, dostępność, aktualność i dokładność informacji, oprogramowanie, produktów i usług zawarte i / lub oferowane na Witrynie w dowolnym celu. wszystkie informacje, oprogramowanie, Produkty i usługi są świadczone "jak jest" bez jakiejkolwiek gwarancji. Niniejszym zrzekamy się wszelkich gwarancji w odniesieniu do informacji, oprogramowanie, produkty i usługi zawarte lub oferowane w Serwisie, wyraźną lub domniemanych.
 4. My nie ponosi żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do szkody lub straty, które było spowodowane z powodu uzależnienia, dowolnego typu, w sprawie informacji lub innej publikacji lub treści zamieszczone w Serwisie, i Zapraszamy do weryfikacji informacji publikowanych na Stronie.
 5. Nie będziemy ponosić odpowiedzialności za działania lub zaniechania dostawcy usług internetowych lub innej osoby trzeciej, która zapewnia dostęp do witryny lub usług.
 6. Użytkownik akceptuje i zgadza się, że generator liczb losowych określi losowo generowanych zdarzeń wymaganych w związku z Usługami i gdy wynik jako otrzymane przez Ciebie konfliktów z wynikiem pokazanym na serwerze Spółki (lub serwery obsługiwane w imieniu Spółki przez osoby trzecie), wynik pokazany na serwerze Spółki (lub na serwerach działa w imieniu Spółki przez osoby trzecie) w każdych okolicznościach mieć pierwszeństwo. Użytkownik rozumie i zgadza się, że rekordy Spółki (lub zapisy utrzymane w jego imieniu) powinna być ostatecznym autorytetem w określaniu warunków korzystania przez Użytkownika z Usług.
 7. Będziesz korzystać z Serwisu i Usług na własne ryzyko, i My nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub straty Będziesz ponosić w wyniku modyfikacji, wzmocnienie, zakończenie, zawieszenie lub przerwanie Serwisu lub jakichkolwiek Usług. Nie będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia lub utraty Będziesz ponieść w wyniku korzystania przez Użytkownika lub polegania na zawartości dowolnej strony internetowej, stronka i / lub aplikacji mobilnych, do których odnośniki znajdują się na Stronie.
 8. będziesz i zabezpieczać nas niegroźne przed wszelkimi bezpośrednimi i pośrednimi roszczeń, zadłużenie, odszkodowanie, straty, koszty i wydatki wynikające z naruszenia niniejszych Warunków.
 9. Strona, usługi, Zawartość witryny i oprogramowanie używane w związku z tym są przewidziane "jak jest", i nie daje żadnych gwarancji ani reprezentacji, wyraźną lub domniemanych (czy przez prawo, statut, lub w przeciwnym wypadku), w tym, lecz nie ograniczając się do domniemanych gwarancji i warunków przydatności handlowej, zadowalająca jakość, przydatności do określonego celu, kompletność i dokładność, bez naruszenia praw osób trzecich lub obowiązujących przepisów prawa i regulacji w zakresie serwisu, usługi, Zawartość witryny i oprogramowanie używane w związku z nimi, albo że w miejscu, usługi, Zawartość witryny i oprogramowanie używane w związku z tym będzie nieprzerwane, aktualny, bezpieczne i wolne od błędów, lub że wady zostaną usunięte, lub będą wolne od wirusów lub robaków lub co do wyników lub dokładność wszelkich informacji za pośrednictwem witryny lub usług.

XI. Własność intelektualna

 1. Wszystkie prawa, w tym praw własności intelektualnej (to znaczy, patenty, Prawo autorskie, znakami towarowymi, znaki usługowe, loga, nazwy handlowe, know-how lub innych praw własności intelektualnej) dotycząca strony, i cała jej zawartość (włącznie z, ale nie ograniczone do, programy, akta, wideo, audio, kino, grafika, kino, tekst i oprogramowanie), i / lub usług (zbiorowo "prawa"), są i pozostają wyłączną własnością Spółki i / lub jej licencjodawców. Użytkownik nie może używać żadnych praw bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody Spółki, chyba że na podstawie niniejszych Warunków, a Ty nie powinien, korzystając z Usług lub w inny sposób, nabywa żadnych praw w jakikolwiek Praw. Bez odstępstwa od powyższego, Surowo zabronione: (ja) biurowy. Rozprowadzanie, wydawniczy, inżynieria odwrotna, Dekodowanie, demontażu, Modyfikowanie, tłumaczenia lub podejmowania jakichkolwiek prób uzyskania dostępu do kodu źródłowego Usług i / lub serwisu, (ii) tworzenia dzieł pochodnych kodu źródłowego; (iii) sprzedawanie, przypisanie, koncesjonowanie, udzielanie sublicencji, przeniesienie, dystrybucji usług, i (iv) udostępniająca usługi i / lub miejscu dostępny osobom trzecim.

XII. Subskrypcja

 1. Abonent jest gracz, który zażądał, aby uczestniczyć, w powtarzającą, stałe i kolejno jedno po drugim, w pewnej gry udostępnione takich usług subskrypcyjnych przez Spółkę oraz wybrane przez Gracza (the "Abonent"). Po dokonaniu takiego wniosku, Abonent zostanie automatycznie uczestniczyć w Grze(s) dobrane i w sposób określony przez abonenta.
 2. Konto Abonenta zostanie pobrana dla każdej gry, do których Abonent uczestniczy w (zgodnie z jego / jej subskrypcji), w wysokości równej cenie uczestnictwa dotyczącej tej grze w momencie uczestnictwa w tej grze. Wyjaśnia się niniejszym, że taka suma może się zmieniać za każdym razem, gdy gra toczy, i nie może być taka sama, jak w dniu, w którym Abonent optowała za abonament; Abonent udziela jego / jej zgody na Rachunku być automatycznie pobrana zgodnie z ceną uczestnictwa dotyczącej tej grze w momencie uczestnictwa w tej grze. Konto Abonenta zostanie automatycznie pobrana przed każdą grą, w której Abonent uczestniczy poprzez subskrypcji. W przypadku, w którym konto Abonenta posiada wystarczających środków, aby uczestniczyć w grze zgodnie z subskrypcji (z jakiejkolwiek przyczyny; włącznie z, ale nie ograniczone do, wszelkie ograniczenia nałożone przez abonenta) następnie subskrypcja zostanie przełożona, i Abonent nie będzie uczestniczyć w tej grze, aż Konto posiada środki wystarczające. Spółka nie jest zobowiązana do powiadomienia Abonenta o każdym takim zdarzeniu, i jest on wyłączną odpowiedzialność i odpowiedzialność Abonenta w celu potwierdzenia, że ​​konto Abonenta posiada wystarczające fundusze, aby umożliwić udział w Grze(s) zgodnie z subskrypcji, Abonent uwalnia co następuje, zwalnia i trzyma nas nieszkodliwe od wszelkich roszczeń, zadłużenie, odszkodowanie, straty, koszty i wydatki wynikające z odroczenia subskrypcji.
 3. Abonent może zrezygnować z subskrypcji w dowolnym momencie, w takim przypadku jego / jej udział w Grze(s) Abonent subskrybowane zostaną anulowane natychmiast po odwołaniu jest rejestrowana ze Spółką. Jest to odpowiedzialność Abonenta w celu potwierdzenia, że ​​anulowanie wypowiedzenia został przyjęty i rozpatrzony przez Spółkę, i My nie będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie straty lub szkody spowodowane w wyniku nie otrzymania lub nie działając na podstawie takiego zawiadomienia anulowania.
 4. Możesz dołączyć, równocześnie, nieograniczona liczba zapisów na różnych gier udostępniane takich usług subskrypcyjnych przez Spółkę.

XIII. Obsługa klienta

 1. Możesz skontaktować się z firmą w związku z czymkolwiek związanym z Serwisu i / lub Usług w dowolnym momencie za pośrednictwem naszego działu obsługi klienta, który jest dostępny w customersupport@instantgamesupport.com
 2. Wszelka komunikacja z działem obsługi klienta Spółki będą traktowane najwyższą starannością i bez zwłoki przez przedstawicieli obsługi klienta Spółki i zostanie przekazana do odpowiednich osób w razie potrzeby.
 3. Spółka nie będzie tolerować jakichkolwiek nieodpowiednich zachowań wystawione przez Użytkownika wobec pracowników Spółki. W przypadku, gdy Spółka, według własnego uznania, uzna, że ​​twoje zachowanie, przez telefon, czat, e-mail lub w inny sposób, został obraźliwych lub obraźliwe wobec któregokolwiek z pracowników Spółki, Spółka może, według własnego uznania, zamknąć konto, skonfiskować wszystkie wygrane i chwytać i utratę równowagi wszelkie konta.

XIV. Sprzeczanie się

 1. Wszelkie roszczenia i / lub kwestionuje pan musi być podniesiony przez Ciebie, pocztą elektroniczną na customersupport@instantgamesupport.com, w ciągu 14 (czternaście) dni roboczych od dnia zaistnienia problemu twierdzą, że można doprowadzić do takiego roszczenia i / lub sporu; taki e-mail musi zawierać wszelkie istotne informacje i dokumenty wymagane w celu oceny roszczenia i / lub sporu. Dział obsługi klienta Spółki dokonuje przeglądu roszczenia i / lub spór i zapewniają jej decyzji w terminie 14 (czternaście) dni roboczych od otrzymania reklamacji i / lub sporu. Jeśli nie zgadzasz się z tą decyzją, Można odwołać się od decyzji o wysłanie maila na adres customersupport@instantgamesupport.com, w ciągu 7 (siedem) dni roboczych od daty przekazania zaskarżonego wyroku do Ciebie, wraz z wszystkimi odpowiednimi informacjami i dokumentacją; takie odwołanie będzie rozpatrywane przez kierownika wsparcia, a jego decyzja będzie ostateczna decyzja Spółki w tej sprawie.
 2. Jeśli nie zgadzasz się z decyzją ostateczną Spółki w odniesieniu do roszczenia i / lub sporu i chciałby go zakwestionować, następnie (za) ponieważ odnosi się ona do wszelkich działań Spółki pod jego maltańskiej licencji hazardu online, Można przynieść swoje roszczenie i / lub spór po otrzymaniu ostatecznej decyzji Spółki do Urzędu Malta Gaming w support.mga@mga.org.mt; (b) ponieważ odnosi się ona do wszelkich działań spółki pod jego brytyjskiego licencji hazardu online, Można przynieść swoje roszczenie i / lub spór po otrzymaniu ostatecznej decyzji Spółki do niezależny serwis Zakłady Adjudication, w http://www.gamblingcommission.gov.uk/ADR-Blog/Approved/IBAS.aspx

XV. Różne

 1. Niniejsze Warunki i relacje między nami a wami podlega, i rozumiane i interpretowane zgodnie z, prawa Malcie, a Ty nieodwołalnie poddają się wyłącznej jurysdykcji właściwych sądów Malty w odniesieniu do wszelkich sporów dotyczących ważności, wyłom, interpretacja, wydajność lub inaczej wynikające z lub w związku z niniejszymi Warunkami i relacji między nami a wami. Opatrzony, jednak, że nic w tych Warunkach będzie wykluczać możliwości stosowania prawa Anglii w odniesieniu do czegokolwiek mającego zastosowanie do brytyjskiej licencji Gambling Commission Spółki.
 2. Spółka może, kiedykolwiek, wyruszył żadnych pozytywnych salda w Koncie przeciwko jakiejkolwiek kwoty należnej przez Użytkownika do Spółki.
 3. Spółka może przenieść lub przypisać wszelkich swoich praw i obowiązków wynikających z niniejszej Umowy osobom trzecim; bez odstępstwa od powyższych, Witryna i / lub którykolwiek z Usług może być obsługiwany przez osoby trzecie. Użytkownik nie może przenieść, cesji lub zastawu w jakikolwiek sposób jakichkolwiek praw lub obowiązków wynikających z niniejszych Warunków.
 4. O ile nie zaznaczono w niniejszych Warunkach, nic w tych warunkach będą: (ja) należy rozumieć jako jakąkolwiek agencję tworzenia, układ, zaufanie powiernicze relacje lub dowolny podobny związek między nami a wami; (ii) tworzą ani nie przyznają żadnych praw ani korzyści żadnej osobie trzeciej, i / lub (iii) udzielić Ci wszelkich zabezpieczeń na aktywach Spółki, włącznie z (ale nie ograniczone do) Każda suma utrzymywane na koncie.
 5. Możemy dostarczyć Ci informacje w odniesieniu do lub w związku z niniejszymi Warunkami w wiadomości e-mail i / lub za pośrednictwem witryny, i takie zawiadomienie uznaje się za otrzymane przez Ciebie terminie 24 godzin od chwili jego wysłane do Ciebie w ww sposób.
 6. Brak lub opóźnienie z naszej strony w wykonywaniu jakiegokolwiek prawa, moc lub remedium na jego podstawie będą działać jako ich zrzeczenie, ani też żadne pojedyncze lub częściowe wykonanie takiego prawa, moc lub środek wyklucza jego Jakiekolwiek dalsze ćwiczenia lub wykonywania innych praw, moc lub lekarstwo.
 7. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków zostanie uznane przez właściwy sąd za niewykonalne w świetle obowiązującego prawa, wówczas takie postanowienie będzie wyłączone z niniejszych Warunków i pozostałej części niniejszych Warunków nie może być interpretowany tak, jakby takie postanowienie zostało więc wykluczona i podlega wykonaniu zgodnie z jej warunkami; opatrzony, jednak, że w takim przypadku te warunki powinny być interpretowane w taki sposób, aby dać efekt, w największym spójne z dozwolonym przez obowiązujące prawo zakresie,, do znaczenia i intencji wyłączonego rezerwy ustalonej przez taki sąd właściwy.

XVI. Rozbieżności językowe

 1. Warunki umowy zostały sporządzone w języku angielskim. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy znaczeniami przetłumaczonych wersji Umowy z użytkownikiem i angielskiej wersji językowej, znaczenie angielskiej wersji językowej będzie rozstrzygający.

 

Wersja 1.1.7.6 - 06.06.17

Obowiązuje do odwołania