Dom

Czym jest lorem ipsum?

Lorem ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum jest standardowy tekst obojętne w branży odkąd 1500, kiedy nieznany drukarki wziął między kuchnią typu i kodowany jest, aby książki wzór typu.

Przetrwał nie tylko pięć wieków, ale również skok do elektronicznego składu, pozostały zasadniczo niezmienione. Została spopularyzowana w 1960 roku wraz z wydaniem arkuszy Letraset zawierających fragmenty Lorem Ipsum, a ostatnio z oprogramowania typu desktop publishing jak Aldus PageMaker tym wersje Lorem Ipsum.