Polityka prywatności

1.0 Prywatność

1.1 ProgressPlay limitowana (the “Firma”) zobowiązuje się do ochrony prywatności i danych osobowych ("Informacje osobiste")

1.2 Spółka stworzyła niniejszą Politykę Prywatności, aby poinformować, jakie informacje Spółka (lub inne osoby w jego imieniu) zbierać od Ciebie podczas korzystania z usług Spółki poprzez jej stronach internetowych lub ofert mobilnych (Usługi"), w jaki sposób te informacje zbierane i jak jest wykorzystywane.

1.3 Niniejsza Polityka prywatności stanowi część i powinny być odczytywane w powiązaniu z Warunkami. Po uzyskaniu dostępu do lub korzystania ofiary i / lub usług Spółki, Zgadzasz się, że Spółka (lub inne osoby w jego imieniu) może zbierać, wykorzystywać i ujawniać swoje dane (w tym danych osobowych) zgodnie z warunkami niniejszej polityki prywatności

2.0. Kolekcja informacji

2.1 Firma (lub inne osoby w jego imieniu) zbiera osobiste informacje od Ciebie, w tym, bez ograniczeń, Twoje imię, Data urodzenia, Informacje o karcie kredytowej, domowy lub inny adres fizyczny, adres e-mail, numer telefonu oraz inne informacje kontaktowe. Firma (lub inne osoby w jego imieniu) Zbiera również dziennik aktywności wyłącznie do Ciebie, że zbiera pewne informacje administracyjne i ruchu w tym bez ograniczenia źródłowego adresu IP, czas dostępu, data dostępu, Strona internetowa i mobilna(s) odwiedził, użycie języka, Oprogramowanie raporty o awariach i rodzaj używanej przeglądarki.

2.2 Firma (lub inne osoby w jego imieniu) zbiera wyżej wymienionego informacje podczas korzystania z Usług i kiedy podać go do Spółki, a także komunikację ze Spółką.

2.3 Jesteś odpowiedzialny za zapewnienie dokładności swoich danych osobowych oraz wszelkie inne informacje można zgłaszać Spółce (lub inne osoby w jego imieniu). Niedokładne informacje wpłynie na informacje, które otrzymałeś podczas korzystania z Usług oraz zdolność Spółki do skontaktowania się jak rozważane w niniejszej Polityce prywatności. Możesz zaktualizować swoje dane osobowe logując się do swojego konta i aktualizować swoje informacje osobiste lub przez e-mailingowej obsługi klienta w customersupport@instantgamesupport.com.

3.0 Korzystanie z informacji

3.1 Spółka korzysta z danych osobowych i innych informacji z firmą (lub inne osoby w jego imieniu) Odbiór lub o Tobie dostarczyć Usług, do zapewnienia obsługi klienta, do podjęcia niezbędnych zabezpieczeń i kontroli tożsamości weryfikacji, przetwarzać dowolnych Online lub transakcji mobilnych, spełniać określone wymagania biznesowe i dla innych celów związanych z funkcjonowaniem służb. Spółka może ujawnić dane osobowe (oraz wszelkie inne informacje) osobom trzecim, które świadczą usługi na rzecz Spółki w celu umożliwienia, włączyć lub poprawę świadczenia Usług Użytkownikowi. Bez odstępstwa od powyższego, Dane osobowe będą przekazywane do pracowników i pracowników Spółki w celu świadczenia usług wsparcia, Usługi zarządzania kredytowych i usługi zapobiegania oszustwom, dla księgowych Spółki oraz biegłych rewidentów księgowych i celów kontrolnych oraz partnerów Spółki w celu przetwarzania płatności, Dane osobowe mogą być także wykorzystywane przez Spółkę w celu zapewnienia Ci oferty promocyjne i informacje dotyczące usług, jak również produkty i usługi stron trzecich starannie wybranych przez Spółkę, oraz w celu usprawnienia dla nas ofertę Spółki z szerokiej gamy produktów i usług oraz poprawę obsługi klienta; opatrzony, jednak, że żadne informacje osobiste nie będą udostępniane osobom trzecim bez Ciebie Decydując się takie informacje dostarczone. Spółka może również skorzystać z wyżej wymienionego informacji do śledzenia korzystania z Usług i do innych celów wewnętrznych, takie ocenę, że, i poprawy Usług.

3.2 Spółka może ujawnić dane osobowe i inne informacje z firmą (lub inne osoby w jego imieniu) Odbiór lub o Tobie, jeśli jest to wymagane przez prawo, lub jeżeli Spółka wierzy w dobrej wierze, że takie działanie jest niezbędne do zapewnienia zgodności z obecnego postępowania sądowego, nakaz sądowy lub proces prawny, lub w celu ochrony i obrony praw Spółki lub własności, osobiste bezpieczeństwo użytkowników usług lub społeczeństwa. Spółka zastrzega sobie prawo do udostępniania informacji z wyżej wymienionego innych witryn internetowych gier, banki, Firmy kart kredytowych, oraz odpowiednie agencje, jeżeli Spółka ustala według własnego uznania, że ​​pan oszukał lub usiłował oszukać się z firmą, lub jeżeli Spółka podejrzewa cię o popełnienie żadnej aktywności oszukańczych (włącznie z oszukańczego płatności), lub jakakolwiek inna transakcja zabronione.

3.3 Spółka może przekazać wszelkie informacje (w tym danych osobowych) poza krajem zamieszkania i poza Unią Europejską i przechowywać go w innych krajach; ochrona danych i inne prawa tych krajów nie może być tak wszechstronny, jak w Unii Europejskiej – w takich przypadkach Spółka podejmie kroki, aby zapewnić odpowiedni poziom ochrony jest podana do danych osobowych.

4.0 Zastrzeżenie Informacje

4.1 Spółka zachowa wszystkie osobiste informacje o czasie określonym przez obowiązujące ustawodawstwo i dyrektywami Malta Gaming Authority i / lub UK Gambling Commission, w stosownych. Chociaż może żądać od Spółki do usunięcia wszelkich informacji osobistych, wniosek zostanie odpowiedzieć tylko tak długo, jak jest to zgodne z obowiązującymi przepisami i Malta Gaming Authority i / lub UK Gambling Commission, w stosownych.

5.0 Wybór / Opt-Out

5.1 Można zrezygnować z otrzymywania wiadomości od Spółki wysyłając pustą wiadomość ze słowem „usuń” do customersupport@instantgamesupport.com; Jeśli masz jakieś pytania związane z wybrały-out, prosimy o kontakt z naszym działem obsługi klienta.

6.0 Ciasteczka

6.1 Firma (lub inne osoby w jego imieniu) korzystać z funkcji przeglądarki, znany jako ciasteczka, czyli małe pliki tekstowe, które są umieszczone na komputerze lub urządzeniu podczas odwiedzania niektórych stron internetowych lub mobilnych, Aby śledzić działania, Nagraj swoje preferencje, i sprawiają, że usługi bardziej dostosowane do Twoich potrzeb poprzez dostarczenie lepszego i bardziej spersonalizowane doświadczenie Tobie. Ciasteczka są przechowywane na komputerze i / lub wyposażenia i są wykorzystywane przez Spółkę w celu śledzenia aktywności i przekazywania informacji, jak korzystać z Usług. Cookies mogą pozwolić Spółka skojarzyć informacji nawigacyjnej od przeglądania razy z danymi osobowymi, podać do Spółki.

7.0 Bezpieczeństwo

7.1 Spółka wdrożyła odpowiednie zasady bezpieczeństwa, zasady i środki techniczne mające na celu chroni i zabezpiecza informacje osobiste pod jego kontrolą przed nieautoryzowanym dostępem, niewłaściwe użycie lub ujawnienie, nieautoryzowanym modyfikacja, bezprawnym zniszczeniem lub przypadkową utratą. Wszystkich pracowników i danych procesorów Spółki, które mają dostęp do, i są związane z przetwarzaniem swoich danych osobowych, są zobowiązane do przestrzegania poufności informacji.

8.0 Linki do innych stron

8.1 Na stronie internetowej Spółki, stronka i aplikacja mobilna może zawierać odnośniki do innych stron internetowych, mobilnych witryn i aplikacji mobilnych. Inne strony, mobilnych witryn i aplikacji mobilnych mogą też odwoływać lub link do strony internetowej Spółki, stronka i / lub aplikacja mobilna. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za politykę prywatności lub zawartość takich stron, mobilnych witryn i aplikacji mobilnych, oraz wszelkie informacje zebrane przez tych stron osób trzecich, mobilnych witryn i aplikacji mobilnych nie jest regulowane przez niniejszą Polityką Prywatności, i Spółka nie ponosi odpowiedzialności za politykę w ogóle (łącznie z polityką prywatności), praktyki, działania lub zaniechania osób trzecich, takich.

9.0 Transfer

9.1 W przypadku, gdy firma sprzedaje, przypisuje lub przenosi część lub całość swojej działalności lub aktywów do następcy lub nabywcy, lub gdy Spółka nabywa się lub połączyć z osobą trzecią, lub jeśli pliki firmę za bankructwa lub niewypłacalności, Spółka może sprzedać, lub przenosić wszystkie dane osobowe i inne informacje dostarczone przez Ciebie lub o Tobie, bez względu na swój status opt, do następca lub nabywcy.

10.0 Zrzeczenie się

10.1 Służby działają „AS-IS” i „AS-DOSTĘPNE”, bez jakiejkolwiek odpowiedzialności. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia pozostające poza jego bezpośrednią kontrolą. Spółka nie może zagwarantować, ani nie oświadcza, że ​​nie będzie wydajność bezbłędne dotyczące prywatność swoich danych osobowych, i Spółka (łącznie z jego dyrektorów, funkcjonariusze, akcjonariusze, dostawcy, doradcy, wykonawców i stowarzyszone) nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie pośrednie, przypadkowy, wynikowe lub odszkodowania za straty moralne odnoszące się do użytkowania lub uwolnienia danych osobowych.

11.0 Akceptację niniejszej Polityki

11.1 Zgadzając się na Warunki podczas procesu rejestracji na stronie internetowej Spółki, stronka i / lub aplikacja mobilna, lub dalszego korzystania z Usług, Użytkownik zobowiązuje się do niniejszej Polityki prywatności, oraz wszelkich zmianach Spółka może dokonać w niniejszej Polityki Prywatności od czasu do czasu. Spółka będzie informować o wszelkich takich zmianach polityki prywatności poprzez zamieszczenie zmian na stronie internetowej Spółki, stronka i / lub aplikacja mobilna, i będzie zobowiązany do potwierdzenia takich zmian. Brak potwierdzenia takiej zmiany uniemożliwi kontynuowanie korzystania z Usług. Twoim jedynym lekarstwem w przypadku, w którym nie chcą wiązać się z takiej zmiany jest zaprzestanie korzystania z Usług, i zamknąć swoje konto.