Regulamin | Top Slot Site | Komórka Casino Online | £ $ € 800 Bonus :)
100% Bezpieczny
About-Us-2

Warunki & Warunki

ja. Generał

  1. Strona jest obsługiwana przez ProgressPlay Ltd (the "Firma"), z zarejestrowanego adresu na poziomie 3 (no suite. 1258), Wieża Centrum biznesowe, wieża Ulica, Swatar, Birkirkara, Malta. Spółka działa w gry online zgodnie z Malta Gaming Authority, Numer licencji MGA / B2C / 231/2012 roku i jest licencjonowane i regulowane przez Komisję Hazardu, Numer licencji 000-039335-R-319313-010.
  2. Te warunki ("Regulamin") regulują ("ty", "Twój" lub "Gracz") korzystanie z usług hazardowych i mobilnych świadczonych Użytkownikowi przez Spółkę. Warunki te należy dokładnie przeczytać przez Użytkownika w całości przed korzystaniem z Usług. Należy pamiętać, że niniejsze Warunki stanowią prawnie wiążącą umowę pomiędzy Użytkownikiem a Spółką.
  3. Warunki te zawierają naszą politykę prywatności i zgadzając się na niniejszych Warunków potwierdzić, że Ty też zaakceptować i zgadzasz się z polityką prywatności (Możesz przejrzeć naszą politykę prywatności poprzez klikając tutaj)

II. definicje

  1. W niniejszych Warunków, następujące słowa i zwroty muszą (jeżeli z kontekstu nie wynika inaczej) mają znaczenie określone obok nich:
   • "£/$/€/kr" - oznacza walutę, z którym rejestracji konta.
   • "Konto" oznacza konto osobiste otwarty przez osobę fizyczną, wyłącznie dla takich osób, aby umożliwić taką jednostkę z Gier na Stronie.
   • "Gry" oznacza każdą z gier udostępnianych na Stronie.
   • "nielegalnych działań" oznaczają nielegalne, bezprawny, oszukańczy, lub inne niewłaściwe działania (włącznie z, ale nie ograniczone do, (ja) zmowy między graczami, (ii) korzystanie z urządzeń i oprogramowania, takich jak roboty, (iii) sprzedaż, przeniesienie i / lub Konta nabywające od innych graczy, (iv) transfer środków między konta graczy), a także włamania do Serwisu lub próbuje zrobić to samo.
   • "Obszary o ograniczonym dostępie" oznacza następujące kraje: Belgia, Belize, Brytyjskie Wyspy Dziewicze, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Dania, Francja, Grecja, Węgry, Izrael, Włochy, Litwa, Luksemburg, Portugalia, Rumunia, Serbia, Słowenia, Hiszpania, Turcja i Stany Zjednoczone Ameryki i innych jurysdykcjach zablokowane przez Spółkę według własnego uznania. Lista ta może zostać zmieniona przez Spółkę, według własnego uznania, od czasu do czasu.
   • "Usługi" oznaczają Gry Spółki oraz innych usług i działań oferowanych w Serwisie.
   • "Teren" oznacza każdą stronę internetową i / lub witryny komórkowej i / lub aplikację mobilną własność, eksploatowane lub hostowane przez Spółkę.
   • "My", "Nasz" lub "Nas" rozumie się z firmą, i / lub jakiekolwiek podmioty zależne, stowarzyszone, pracowników, dyrektorzy, funkcjonariusze, środki, dostawcy, konsultanci i wykonawcy.

III. Podporządkowanie Warunkami i wiążącej mocy NICH

  1. Korzystając z serwisu, rejestracji w Serwisie, lub uczestnicząc w jednej z usług, Zgadzasz się przestrzegać i działać zgodnie z Warunkami, ponieważ mogą one być aktualizowane od czasu do czasu, bez zastrzeżeń.
  2. Spółka zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie, w absolutnym i swobodnej. Użytkownik zostanie powiadomiony o wszelkich zmianach Warunków przed zmianami wchodzących w życie. Jeżeli nie chcą być związani przez taką zmianę należy zaprzestać korzystania z Serwisu i Usług. Jeżeli chcesz zaprzestać korzystania z Serwisu i Usług po wprowadzeniu jakichkolwiek zmian do Warunków, Można wycofać wszystkie dostępne środki i zamknąć konto zgodnie z niniejszymi Warunkami.
  3. Niniejsze Warunki zastępują wszystkie wcześniejsze umowy pomiędzy stronami w odniesieniu do jej przedmiotu i stanowią całość i całość porozumienia pomiędzy Użytkownikiem a Spółką. Pan potwierdzić, że, zgadzając się przyjąć niniejsze Warunki, Nie mają polegać na dowolnej reprezentacji wyjątkiem wyraźnego reprezentacji osiągniętego przez Spółkę w niniejszych Warunkach.

IV. Kto jest uprawniony do uczestniczenia

  1. Można korzystać tylko z serwisów, jeśli spełniają wszystkie poniższe:
   1. Jesteś co najmniej osiemnaście (18) lat lub pełnoletni, określonym przez prawo kraju, w którym mieszkasz (która wartość jest większa); w tym względzie, Spółka pragnie zwrócić uwagę na fakt, że nieletni hazard jest przestępstwem;
   2. Jesteś właścicielem ważnej metody płatności (lub upoważniony do korzystania z prawidłową metodę płatności przez właściciela tej ważnej metody płatności); i
   3. Nie narusza jakiekolwiek prawa lub przepisy w wyniku korzystania z Usług. W tym kontekście, Zgadzasz się, że jeśli mieszkają lub przebywają w jakiejkolwiek jurysdykcji, które zakazuje korzystania z Usług oferowanych w Serwisie (w tym bez ograniczeń jakichkolwiek terytoriów ograniczeniami) Nie uczestniczą w działalności zabronionej.
  2. Usługi są przeznaczone tylko dla graczy, którzy nie są zakazane przez prawo każdej właściwej jurysdykcji od hazardu na urządzeniach internetowych i / lub mobilnych. Spółka nie zamierza umożliwić Ci naruszać obowiązujące prawo. Reprezentujesz, nakaz i zgadza się, aby zapewnić, że korzystanie z Serwisu i / lub Usług będą zgodne ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawa, ustawy i regulacje. Oferowanie lub dostępność usługi nie są uważane lub interpretowane jako oferta lub zaproszenie nas do korzystania z Usług, Jeśli mieszkasz w miejscu, w którym takie stosowanie jest obecnie zakazane przez prawo (w tym bez ograniczeń Terytoria Zastrzeżone), lub w których Spółka, według własnego uznania, zdecyduje się nie oferować usługi. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za określenie, czy korzystanie z Serwisu i / lub usług jest legalne w miejscu, gdzie mieszkasz i / lub korzystania z witryny i / lub usług. Czynimy żadnych gwarancji, wyrażono, lub, dotycząca legalności Usług i / lub Serwisu i / lub uczestnictwa dowolnej osoby w Usług za pośrednictwem tej strony, i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek nielegalne korzystanie z Serwisu przez Użytkownika. Twoim zadaniem jest, aby upewnić się, że są zgodne z wszelkimi przepisami mającymi zastosowanie do rejestracji przed lub uczestnicząc w dowolnej z Usług za pośrednictwem tej strony. należy skonsultować się z radcą prawnym w odpowiedniej jurysdykcji o legalności korzystania przez Użytkownika z Serwisu i / lub Usług.
  3. Dopóki nie mamy pomyślnie zakończone weryfikację wieku, Nie będą mogły wypłacić wygrane z Konta. Dodatkowo, jeśli Ty zdeponowane pieniądze za pomocą wszelkiego rodzaju metody płatności inne niż karta kredytowa, i weryfikacji wieku nie zostało pomyślnie zakończone w odniesieniu do Ciebie w ciągu 72 godziny z was próbuje się zarejestrować i założyć konto i wpłaty pieniędzy z serwisu, następnie (ja) Twoje konto może zostać zamrożone, i (ii) Brak dalszych hazardu będą mogły za pośrednictwem konta aż do weryfikacji wieku został pomyślnie zakończony. Dodatkowo, Spółka zastrzega sobie prawo w każdej chwili zażądać od ciebie dowód wieku i jeżeli odpowiedni dowód jego wiek nie jest dostarczona w 72 godziny Matki wzywającej takiego dowodu, następnie zastosuje powyższe konsekwencje, mutatis mutandis. W przypadku, gdy okaże się, że jesteś w wieku poniżej 18, lub ustawowy wiek określony przepisami prawa kraju, w którym mieszkasz (która wartość jest większa), wówczas Spółka będzie zamknąć konto i powrócić do was wszystkich środków zdeponowanych, Ale premie, wygrane i wygrane bonusowe nie jest wypłacana, zostaną unieważnione.
  4. Pracowników, dyrektorzy i urzędnicy Spółki, jak również członkowie ich rodzin, filie lub spółki zależne, i wszystkie inne osoby podłączone, bezpośrednio lub pośrednio, do systemów komputerowych lub systemu zabezpieczeń stosowanych przez Spółkę, a także każdej osobie zaangażowanej w działania tej strony i jej założenia, włącznie z, ale nie ograniczają się do reklamy, agencje promocyjne i spełnienia, ubezpieczycieli i doradców prawnych, webmasterom i dostawców internetowych i ich członków rodziny, nie są uprawnieni do udziału w żadnej z Usług. Dla zachowania porządku jest to wyjaśnić, że każda osoba, która nie jest uprawniona do uczestnictwa w ten sposób - jak również każdej innej osoby, która podstawia takiej osoby wykluczone - nie jest również uprawniony do którejkolwiek z nagród stwarzanych lub określonych przez UNESCO, i Spółka zastrzega sobie prawo do zawieszenia konta (tym zamrażania wszystkie środki osadzane w) i unieważnić wszystkie bonusy, wygrane i wygrane bonusowe na Rachunku.

V. Rejestracja konta

  1. Osoby zainteresowane uczestnictwem w Usług jest zobowiązany zarejestrować się i otworzyć konto w Serwisie.
  2. Spółka dokonuje przeglądu szczegółów, informacji i dokumentacji dostarczonej przez Użytkownika w ramach Matki "znaj swojego klienta" proces. Spółka przeprowadzi dodatkowy „poznaj swojego klienta" Proces od jakichkolwiek szczególnych okoliczności, w tym, ale nie ograniczone do, Wynik wysoki oszustwo, podejrzane dane dostarczone, duża liczba depozytów, różne adresy IP wykorzystywane w celu uzyskania dostępu do konta, nieprawidłowa aktywność rozgrywka i Twój jurysdykcja.
  3. Użytkownik będzie w pełni i wyłącznie odpowiedzialny zarezerwować w tajemnicy Twoje dane identyfikacyjne i nie przenieść je do innego. Pełną odpowiedzialność za nieautoryzowane wykorzystanie swoich danych identyfikacyjnych leży wyłącznie z Tobą, a Ty sam ponosi wszelką odpowiedzialność pochodzącą z jakiegokolwiek nieuprawnionego użycia Państwa dane identyfikacyjne. Jeśli zgubić, zapomnieć lub stracić swoje dane identyfikacyjne z powodu czegokolwiek innego niż błąd Spółki, Spółka nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie straty związanej z takiego zdarzenia.
  4. Ty mieć tylko jedno konto na tej witrynie. Jeśli otworzysz więcej niż jedno konto, Spółka może zablokować lub zamknąć niektóre lub wszystkie konta według własnego uznania; W takim przypadku Spółka może unieważnić bonusy, wygranych i premie wygrana w rachunkach, a także zwrotu wszystkich środków zdeponowanych na rachunkach.
  5. Spółka może według własnego uznania i bez konieczności podawania uzasadnienia, odmówić otwarcia rachunku lub zamknięcia istniejącego konta. jednak, wszystkie zobowiązania umowne już wykonane będą honorowane.
  6. Niniejszym oświadczam, że rejestracja Konta odbywa się osobiście przez Ciebie, a nie przez jakąkolwiek osobę trzecią.
  7. Poprzez otwarcie Konta, Niniejszym reprezentacji, nakaz, przyjmuje do wiadomości i zobowiązuje się, że (za) szczegóły złożyć podczas procesu rejestracji są prawdziwe i prawidłowe, i że będzie można je aktualizować, niezwłocznie po każdej zmianie do niej, (b) Twoje konto jest przeznaczony wyłącznie do użytku osobistego i nie mogą być wykorzystywane przez osoby trzecie, (do) wszelkie fundusze wpłacasz na konto może i będą wykorzystywane przez Użytkownika wyłącznie w Grach i / lub korzystania z Usług, (re) Spółka nie jest instytucją finansową, a wszelkie środki na koncie nie są naliczane żadne różnice łączące i / lub odsetek, (mi) Jesteś zdrowy na umyśle i jesteś zdolny do przyjmowania odpowiedzialności za własne czyny, (fa) Twoim zadaniem jest, aby przeczytać i zrozumieć zasady i procedury Gry i że w pełni zrozumieć te zasady i procedury, (sol) Trzeba zrozumieć, że korzystanie z Gry niesie ze sobą ryzyko utraty środków postawionych w Grach, (h) Będziesz współpracować ze Spółką i udzielają mu wszelkich żądanych dokumentów w pełnym, pełna i wiarygodny sposób, (ja) Zostały zweryfikowane i ustalone, że korzystanie z Usług nie narusza żadnych praw lub przepisów o dowolnej jurysdykcji, która odnosi się do Ciebie, (jot) Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za nagranie, płacenie i rozliczanie dowolnego odpowiednia rządowa, opodatkowania lub inny organ jakiegokolwiek podatku lub innych opłat, które mogą być należne z powodu korzystania przez Użytkownika z Serwisu (włącznie z, ale nie ograniczone do, Wypłata wygranych), (k) Będziesz korzystać z Usług w dobrej wierze wobec Spółki i innych korzystania z Usług, (L) Będziesz wyłącznie odpowiedzialny za wszelkie straty wynikające z zawierania zakładów na Stronie i granie w gry, (m) Spółka może według własnego uznania, zdecydować, czy otworzyć, utrzymanie i / lub zamknąć swoje konto (pod warunkiem, że istniejące zobowiązania umowne są honorowane), jak również zawiesić swoje konto (tym zamrażania wszystkie środki osadzane w) i unieważnić wszystkie bonusy, wygranych i wygrana bonusowe w Koncie - gdzie masz złamane jakiekolwiek postanowienie niniejszych Warunków, (n) Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za zachowanie poufności danych konta (włączając w to nazwę użytkownika i hasło wymagane do wprowadzenia swoje konto), i dla wszelkich działań i czynności podejmowanych w związku ze swoim kontem przez każdego, kto dostanie się do konta podczas korzystania szczegóły, i wszystkie takie działania i transakcje uznaje się działań i czynności podejmowanych przez Ciebie, (o) natychmiast poinformować Spółkę jakiegokolwiek podejrzenia nieuprawnionego użycia Konta, (p) Nie podejmuje żadnych plecami ładowania i / lub odmówić lub odwrócić każdą płatność dokonaną przez Użytkownika w związku z Usługami, i będziecie zwrotu z nami za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione przez nas w wyniku takiego działania, aw każdym razie będzie można szybko płacić i wszystkie swoje długi do nas, i (q) Będziesz zabezpieczy nas i trzymać nas nieszkodliwe, przed wszelkimi bezpośrednimi i pośrednimi roszczeń, zadłużenie, odszkodowanie, straty, koszty i wydatki, w tym opłaty prawne, wynikające z lub w związku z jakimkolwiek naruszeniem niniejszych Warunków przez Użytkownika, oraz wszelkie inne zobowiązania wynikające z korzystania przez Użytkownika z Serwisu lub jakiegokolwiek nieautoryzowanego korzystania ze strony przez osoby trzecie.
  8. Użytkownik ponadto reprezentować, nakaz, przyjmuje do wiadomości i zobowiązuje się, że (za) Nie będzie korzystać z konta, i nie pozwoli nikomu na korzystanie z Twojego konta, za wszelkie nielegalne działania, (b) W przypadku będzie wykonać jakiegokolwiek bezprawnego działania Spółka będzie miała prawo do ujawnienia wszelkich o swoje dane i informacje do odpowiednich organów, i zawiesić swoje konto (tym zamrażania wszystkie środki osadzane w) i unieważnić wszystkie bonusy, wygranych i wygrana bonusowe w Koncie, (do) wszystkie pieniądze, które można wpłacić na konto nie jest skażone jakimkolwiek prawem i, w szczególności, nie pochodzą z nielegalnej działalności lub jakiegokolwiek źródła; (re) Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie straty, zobowiązania i szkody poniesione w wyniku bezprawnego działania wykonywane przez Ciebie i musi zabezpieczać nas za takich strat, Uszkodzenia i zobowiązania, (mi) Nie mieli konta w przeszłości, która została rozwiązana lub zawieszony przez Spółkę, (fa) środkiem płatniczym (np. karta kredytowa) Informacje podane przez Ciebie Spółkę w związku ze swoim kontem na to środków płatniczych posiadanych przez Ciebie i Twego imienia (albo że właściciel środków płatniczych pod warunkiem, że wszelkie wymagane zgody do korzystania z tego środka płatności za umieszczenie zakład za pośrednictwem Serwisu, a Ty działasz w ramach tej zgody) i nie został skradziony lub zgłoszone jako utracone, (sol) Nie jesteśmy zobowiązani w jakiejkolwiek formie lub sposób, aby potwierdzić zgodę udzieloną Użytkownikowi przez właściciela środków płatniczych, które używasz, i (h) Nie są i nie zgłosiły się z firmą, że jesteś uzależniony od hazardu.

MY. Operacja konto

  1. Jest to niezgodne z prawem do złożenia żadnych pieniędzy na koncie z nieuczciwie pomocą, a Ty nie będzie takie depozyty. Bez odstępstwa od powyższego, Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Spółka będzie sprawdzać wszystkie transakcje, aby zapobiec praniu pieniędzy, i będzie zgłaszać wszelkie podejrzane transakcje do odpowiednich organów.
  2. dostępne są wpłacić pieniądze ze Spółką następujące metody depozytowe: Karty kredytowe, Przelew, Neteller, PayviaPhone, paysafecard, Trustly, ideał, Skrill, natychmiast, GiroPay, Euteller, WebMoney, Qiwi, Zimpler, Ecopayz Fast Banktransfer. Dostępność poszczególnych metod płatności zależy od kraju rejestracji i wybranej walucie. Twoje konto zostanie zasilone złoża dopiero po złożeniu jest potwierdzona przez Spółkę oraz odpowiedniej metody płatności; momentu otrzymania takiego potwierdzenia, Twoje konto nie będzie zawierała takiego depozytu w równowadze do konta. Spółka nie przewiduje kredyt, ani nie uczestniczy w, zorganizować, zezwolić lub świadomie ułatwiają nadanie kredytu. Depozyty dokonane poprzez PayviaPhone ma 15% opłata manipulacyjna, która zostanie odjęta od kwoty depozytu.
  3. Należy zwrócić uwagę na fakt, że Spółka nakłada pewne ograniczenia depozytowe, według własnego uznania i podlega różnych opinii i sprawdzeń wykonywanych przez Spółkę. Mogą one zmieniać się w czasie i zgodnie z różnymi cech odnoszących się do każdego klienta i złożenia; tytułem przykładu, Depozyty PayviaPhone są od GBP 10 GBP 30 dziennie na numer telefonu, paysafecard – od £/$/€ 10 lub do 100kr £/$/€ 700 lub 7,000kr za depozyt Na stronę.
  4. Spółka jest zobowiązana na podstawie licencji wydanej przez Komisję Hazardu aby poinformować o tym, co dzieje się z funduszami, które Spółka posiada na koncie dla Ciebie, oraz zakres, w jakim środki są zabezpieczone w przypadku niewypłacalności . Spółka będzie posiadać swoje fundusze na odrębnym rachunku bankowym, tak aby być na bieżąco segregowane z własnymi rachunkami Spółki, zgodnie z obowiązkami regulacyjnymi Spółki. Fundusze te nie są zabezpieczone w przypadku niewypłacalności. Ten spełnia wymagania Gambling Commission za segregacją funduszy klienta na poziomie: podstawowym segregacja. Aby uzyskać dodatkowe informacje, Możesz kliknąć tutaj - Ochrona środków klientów.
  5. Jest to Twój obowiązek niezwłocznie zawiadomić Spółkę o zgubionego lub skradzionego metody płatności, lub jakiejkolwiek zmiany sposobu płatności; wszelkie straty i szkody spowodowane ze względu na swój niedostarczenie takiego natychmiastowego powiadomienia będą wyłącznie ponoszone przez Użytkownika, i nie będziemy ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek straty i szkody takich.
  6. Nie masz uprawnień do przeniesienia środków z konta z innymi graczami lub otrzymać pieniądze od innych graczy w Koncie, lub sprzedać, przeniesienie i / lub nabyć od innych graczy Konta.
  7. Jeśli Twoje konto jest regulowany przez Malta Gaming Authority, zostanie uznane za Nieaktywne konto Jeśli nie masz jeszcze zalogowany na swoim koncie przez okres 12 (dwanaście) miesięcy. Wszelkie Konto Nieaktywne będzie pobierana opłata z administracyjnej równoważny 5 (pięć) Euro miesięcznie, pod warunkiem, że Spółka zgłosiła You 30 (trzydzieści) dni przed swoim koncie coraz Nieaktywne, że takie opłaty będą ponoszone; maksymalna kwota opłat poniesionych w ten sposób będzie saldo konta . Jeśli nie masz jeszcze zalogowany na swoim koncie przez okres 30 (trzydzieści) miesięcy, Twoje konto zostanie uznane za nieaktywnych konto, W takim przypadku Spółka dokona przelewu salda z konta (po odliczeniu opłat, o których mowa w niniejszym punkcie) do Ciebie, lub jeśli nie możesz być w sposób zadowalający się - do Malta Gaming Authority.
  8. Układ opisano w punkcie 7 nie stosuje się do rachunku, który jest regulowany przez Komisję Hazardu.
  9. W każdym przypadku, w którym Twoje konto staje się uśpioną Konto lub Konto Nieaktywne według sekcji 7 (która nie ma zastosowania, jeśli Twoje konto jest regulowany przez Komisję Hazardu), jest zablokowany dalszego wykorzystania lub zamknięte, i bez odstępstw od prawa Spółki do zajęcia i przepadku się wszelkich posiadanych środków na Koncie, Możesz skontaktować się z firmą na [email protected] i złożyć wniosek o ponowne otwarcie konta i / lub zwrotu saldo konta. Dla uniknięcia wątpliwości, Spółka nie ma obowiązku, aby zaakceptować wniosek, i takie żądanie zostanie poddana przeglądowi zgodnie z istotnych faktów i okoliczności oraz postanowieniami niniejszych Warunków.
  10. Można zapytać w każdej chwili zamknąć konto wysyłając e-mail do obsługi klienta Spółki w [email protected], i będzie można kontaktować przez obsługę klienta odpowiednio w celu ułatwienia takiego żądania.
  11. Historia domyślny użytkownik prezentacji Spółki stanowi tylko część historii gier; Jeśli chcesz otrzymywać całej historii gier, prosimy o kontakt z działem obsługi klienta Spółki w [email protected],

VII. wypłaty

  1. Kiedy poprosić o wycofanie, środki wnioskowane są przekazywane do metody płatności(s) Początkowo wykorzystywane do złożenia.
  2. W przypadku, gdy Twoja metoda płatności nie jest dostępna do wycofania z powodu ograniczeń polityka osoby trzeciej za, wycofanie nastąpi do innej metody płatności dostępne dla Ciebie.
  3. Jeśli masz zaległe depozytów, Spółka zastrzega sobie prawo do odroczenia płatności lub wstrzymaniu wypłat, dopóki wszystkie depozyty są otrzymane i potwierdzone.
  4. Gdyby Twój bank lub płatność metoda pobiera opłatę manipulacyjną w związku z wycofaniem, wypłata tej opłaty jest odpowiedzialny.
  5. W przypadku, gdy przestajemy oferować nasze usługi w określonej jurysdykcji, rozsądna opłata manipulacyjna (poza tym wskazano w punkcie 7) mogą być pobierane po wycofaniu.
  6. Jest to Twój obowiązek zawiadomić nas natychmiast o zgubionego lub skradzionego kredytową / debetową lub zmiany danych do e-portfel; wszelkie straty i szkody wynikające z awarii z Twojej strony do natychmiastowego dostarczenia takiego powiadomienia będą ponoszone wyłącznie przez Ciebie, i nie będziemy ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek straty i szkody takich.
  7. Wypłaty są objęte opłatą manipulacyjną w wysokości £/$/€2.5 lub 25kr za wycofaniem.
  8. Jeśli Twoje konto jest regulowany przez Malta Gaming Authority, maksymalna kwota wypłaty na konto jest (ja) £/$/€ 3,000 lub 30,000kr tygodniowo, i (ii) £/$/€ 6,000 lub 60,000kr miesięcznie. W przypadku progresywnych wygranych, wygrana może zostać wycofany jednocześnie w pełnej wysokości, z wyjątkiem przypadku Bożego Fortune jackpot wygrana gdzie maksymalna kwota wypłaty wynosi miesięcznie £/$/€ 30,000 lub 300,000kr. Możemy, według własnego uznania, zwiększyć te limity dla naszych cenionych graczy.
  9. ograniczenia:
   • kredytowe Visa i debetowych wypłaty nie są dostępne w niektórych krajach z powodu ograniczeń emitenta lokalnych.
   • MasterCard i debetowych wypłaty nie są dostępne ze względu na ograniczenia emitenta.
   • Skrill, WebMoney i Qiwi mogą być używane tylko jako opcja wypłaty w przypadku, gdy płatność została wykonana wcześniej.
   • są dostępne tylko w niektórych krajach oraz z niektórych walut Niektóre metody.
   • W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt z naszym Działem Obsługi Klienta przez LiveChat lub e-mail na adres: [email protected]
  10. Jako środek do ochrony przed oszustwami online, Możemy czasem wymagać weryfikacji tożsamości przed przetworzeniem wypłaty. Możesz zostać poproszony o okazanie jednego lub więcej z następujących dokumentów (lub dodatkowe dokumenty niewymienione poniżej) do nas:
   • karta kredytową / debetową, aby zasilić swoje konto: Czysty, wymagana jest czytelna kopia obu stron karty. Ze względów bezpieczeństwa, środkowe osiem numery na przedniej stronie karty i trzycyfrowy kod na odwrocie kopii karty musi być przekreślone.
   • Potwierdzenie adresu: To może przyjść w postaci niedawnej rachunkiem karty kredytowej lub rachunku, który pokazuje swoje imię i nazwisko oraz adres, jak podany na koncie. Na wyciągach z kart kredytowych, środkowe osiem numery na przedniej stronie karty i trzycyfrowy kod na odwrocie karty należy przekreślić ze względów bezpieczeństwa.
   • Numer identyfikacyjny fotografii: Niedawny fotograficzny dokument identyfikujący jest wymagane w celu przetworzenia pierwszego wycofania. Identyfikator może być kopia ważnego paszportu, prawo jazdy lub dowód osobisty. Twoje imię, fotografię i podpis musi znajdować się na egzemplarzu przesłanym do nas. W niektórych przypadkach, Możesz zostać poproszony, aby mieć swoje dokumenty podpisane i opieczętowane przez wykwalifikowanego notariusza lub radcę prawnego jako dowód legalności.
  11. Dodatkowy wymóg dokumentacja będzie obowiązkowe, gdzie łączne wypłaty wyniosą £/$/€1500 lub 15,000kr.
  12. Powinien pojawić się obawy dotyczące dokumentacji w związku z przeciwdziałaniu praniu pieniędzy lub podobnych problemów, wówczas Spółka może zażądać dokumentów notarialnie i zawiesić swoje konto (tym zamrażania wszystkie środki osadzane w) aż do powiadomienia.
  13. W celu dokonania wypłaty, Kliknij na "Kasjer" Ikona, a następnie przez "Wycofanie" opcja. Wybierz swoją preferowaną metodę wypłaty, wypełnić odpowiednią postać, w metodzie odstawienia wybrane, Kliknij "Wycofać" a proces rozpocznie wycofywanie.
  14. Należy pamiętać, że wszystkie wnioski wypłacić pojawi się jako "W oczekiwaniu" dla 3 dni roboczych (dla szwedzkich graczy - 24 godziny), W tym czasie można anulować żądanie. Aby anulować żądanie wypłaty, przejdź do "Anuluj Wycofanie" kartę i kliknij "Anuluj" obok kwoty wypłaty.
  15. Po 3 dni roboczych (dla szwedzkich graczy - 24 godziny), status polecenia wypłaty zmieni się "Przetwarzanie" i nie będzie już w stanie go anulować. Będziesz otrzymywać powiadomienia e-mail raz Żądanie zostało dostarczone i środki zostały przeniesione do Ciebie.
  16. Aby uzyskać pomoc dotyczącą wypłat lub innych substancji, nie krępuj się z nami skontaktować
  17. The methods with which You can use to withdraw funds from Your Account are: Credit and Debit Cards, Neteller, paysafecard, Skrill, Trustly, Ecopayz, Euteller, Qiwi, Webmoney and Bank Transfer.

VIII. odpowiedzialny hazard & Samowykluczenie

  1. Zawsze należy pamiętać, że usługi są dla własnej rozrywki; oni nie mają na celu uczynić cię bogatym w ciągu nocy i nie ma formuły wygrane. Upewnij się, że w budżecie pieniądze i znać zasady gry. Zachęcamy do przejrzenia informacji dostępne na https://www.gamblersanonymous.org.uk/, http://www.gamcare.org.uk/ lub podobnych stron internetowych, tak aby upewnić się, czy hazardu odpowiedzialnie. Ponadto, Sugerujemy zastosowanie środków zmierzających do hazardu odpowiedzialnie, takimi jak czasomierze lub innych form przypomnienia i / lub czasu trwania, zakłady i ograniczenia strat podczas gier hazardowych. Oferujemy środki odnoszące się do limitów depozytowych, granice wager, limity strat oraz limity sesji; każde zmniejszenie limitów odbędzie natychmiast efekt i każdy wzrost w granicach weźmie siedem dni (lub 24 godzin, jeśli Twoje konto jest regulowany przez Komisję Hazardu) przed wejściem w życie. Dodatkowo, Oferujemy Samowykluczenie i schłodzeniu opcje (jak dalej opisano w sekcji 2-8). Pragniemy również zwrócić uwagę na istnienie oprogramowania zapobiegania indywidualny komputer z dostępem stron z hazardem internetowym, takie jak www.cyberpatrol.com lub www.gamblock.com/
  2. można wykluczyć siebie z korzystania z Usług dla każdej określony lub nieokreślony czas (lub, Jeśli Twoje konto jest regulowany przez Komisję Hazardu - przez okres co najmniej od sześciu miesięcy do 12 miesięcy (wysuwany przez Użytkownika dla jednego lub więcej okresów co najmniej sześć miesięcy każdy)) za pośrednictwem właściwej sekcji gier w interfejsie klienta lub kontaktując się z działem obsługi klienta za pośrednictwem ([email protected]), Zgodnie z Państwa decyzji, które należy dostarczyć do Spółki. Przed potwierdzający wniosek samowykluczenia, Będziesz otrzymywać informacje dotyczące skutków samowykluczenia. Należy zdecydować się self-wykluczeni, Zachęcamy do rozważenia rozszerzenia Twój Samowykluczenie do innych operatorów gier hazardowych zdalnego aktualnie używanych przez Ciebie. Jakiekolwiek zakłady niezdeterminowane w momencie twoje poczucie wykluczenia zostaną rozliczone w normalny sposób, zgodnie z normalnymi czasowych i, Jeżeli następnie zastosowanie, wygrane wypłacane. Wszelkie blokuje konto Samowykluczenie nie można cofnąć w czasie uzgodnionym okresie Samowykluczenie.
  3. Obserwuję Twoje zapytanie być self-wykluczeni: (ja) Twoje konto zostanie zamknięte, a wszelkie środki znajdujące się na koncie zostaną zwrócone (z zastrzeżeniem sekcji V / 8); (ii) Jak najszybciej po Żądanie być self-wykluczone jest złożone w Spółce, Będziesz przestanie odbierać żadnych materiałów marketingowych dotyczących usług; opatrzony, jednak, że nie będzie rozciągać się koc marketingu, który jest ukierunkowany w konkretnym obszarze geograficznym, w którym nie będzie świadomie włączone.
  4. Niniejszym wyjaśnić, że bez względu na długość okresu Samowykluczenie, na końcu tego okresu Samowykluczenie, takie Samowykluczenie skończy i będziesz mógł rozpocząć zakłady ze Spółką, a także otrzymać materiały marketingowe. Jeśli Twoje konto jest regulowany przez Komisję Hazardu, na końcu tego okresu Samowykluczenie, takie samo wyłączenie pozostanie w miejscu, chyba, że ​​pozytywne działania w celu znowu grać (uzależnione od minimalnego okresu Samowykluczenie sześciu miesięcy), a Ty nie będziesz otrzymywać żadnych materiałów marketingowych, chyba że podjęły pozytywne działania w celu ponownego Gamble i zgodził się na przyjęcie takich materiałów marketingowych. Dodatnie działanie w celu ponownego hazardu musi towarzyszyć jeden dzień odstąpienia od umowy przed pozwalając Ty znowu grać.
  5. Żądając Samowykluczenie, Użytkownik zobowiązuje się do zapewnienia pełnych i dokładnych danych osobowych, teraz iw przyszłości, tak Twój dostęp / korzystanie z Serwisu i Usług może być ograniczona. Jeśli zdecydujesz się samowykluczenia, Użyjemy wszelkich starań, aby zapewnić Przestrzegamy twoje poczucie wykluczenia. jednak, zgadzając się samowykluczenia, Użytkownik akceptuje, że masz obowiązek równoległego nie mają na celu ominięcie Samowykluczenie. Odpowiednio, Nie mamy żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek późniejsze konsekwencje lub straty powstałe w jakikolwiek sposób, że może cierpieć lub ponieść jeśli można rozpocząć lub kontynuować grać przez dodatkowych kont internetowych, gdzie zostały zmienione dowolny szczegółów rejestracyjnych lub podać mylące, niedokładne lub niekompletne dane lub inaczej mają na celu ominięcie Samowykluczenie zgodził. Wszelkie Samowykluczenie, time out lub dowolny podobna akcja będzie ważna na wszystkich stronach internetowych prowadzonych przez Spółkę.
  6. Jeśli nie jesteś pewien, czy wyklucza siebie z serwisu, zadać sobie następujące:
   1. Masz zdiagnozowano zaburzenie uzależnienia poprzednio?
   2. Czy obstawiać będąc pod wpływem alkoholu lub innych substancji?
   3. Czy hazard zakłócając codziennego życia?
   4. Czy próbujesz odzyskać poprzedni traci poprzez umieszczenie więcej zakładów?
    Jeśli odpowiedziałeś „tak na jedno lub więcej pytań powyżej, zaleca się, aby skontaktować się z zespołem obsługi klienta i poprosić, aby wykluczyć jak szukać profesjonalnej pomocy.
  7. Jeśli Twoje konto jest regulowany przez Komisję Hazardu, Możesz poprosić o czas na zewnątrz od hazardu, która jest cool off okres między 1 do 42 dni. Wniosek o czasie na okres należy składać za pośrednictwem Serwisu w kliencie kasyna ramach sekcji odpowiedzialnej hazardu. Po ochłodzić okres wymagane jest ponad, lub jeśli poprosiliśmy, żeby go skończyć, następnie, pomimo wszystkiego przeciwnie niniejszym dokumencie, Będziesz mógł kontynuować i grać bez żadnych ograniczeń.
  8. Można skonfigurować harmonogram wyboru rzeczywistość poprzez ekran do gier odpowiedzialnej. Po ustawieniu, czas, który upłynął od rozpoczęcia z Gier w ramach tej samej sesji pojawi się na ekranie (the "Timecount"). Po Timecount wyniesie ramy czasowe wyboru rzeczywistość Ustawiono, będzie zapobiegać dalszemu granie w gry podczas tej samej sesji, dopóki nie uznają chcesz kontynuować granie w gry. Jeśli uznają chcesz kontynuować granie w gry, Timecount do kolejnego reality check zostaną zresetowane, i powyższy proces zostanie wznowiony. Rozpoczynając nową sesję spowoduje Timecount zresetować także. W dowolnym momencie, Użytkownik może zmienić i / lub anulować harmonogram wyboru rzeczywistość, a taka zmiana lub anulowanie zostanie niezwłocznie wejść w życie (oraz w przypadku zmiany, zresetuje Timecount).

IX. Zasady Bonus

  1. Po dokonaniu kwalifikującego się depozytu zgodnie z promocji oferowanych przez UNESCO, Natychmiast otrzymać bonus od depozytu. Bonus depozytu, w postaci bonusu i / lub w postaci wolnych obrotów, pojawi się w równowadze bonusowej.
  2. Dodatkowo, Możemy zaoferować Użytkownikowi Bezpłatna Bonus, w postaci bonusu i / lub w postaci wolnych obrotów. Bezpłatne Bonus pojawi się w równowadze bonusowej.
  3. W przypadku, gdy strony zapewnia Bonus rejestracyjny, następnie raz zarejestrować się w Serwisie, Wprowadź poprawne dane osobowe i aktywacji konta, Jesteś uprawniony do otrzymania bonusu rejestracyjnego; wyłącznie pod warunkiem, jeśli jesteś nowy rejestrujący i nigdy nie miał konta w Serwisie. Bonus rejestracyjny mogą być dostarczone w postaci bonusu i / lub w postaci wolnych obrotów. Bonus rejestracyjny pojawi się w równowadze bonusowej. Każdy gracz może otrzymać tylko jeden bonus rejestracyjny w każdym miejscu. Każdy gracz może otrzymać do 5 (pięć) Bonusy Rejestracja na sieci Progressplay.
  4. Wszystkie powyższe bonusy i wygrane uzyskane przez nich fundusze premiowe. W przypadku wolnych obrotów, wygrane wygenerowane przez darmowych spinów są traktowane jako początkowej sumy tej premii.
  5. Twój zakładów jest najpierw odejmowana od rzeczywistej równowagi pieniędzy. Gdy Twoje prawdziwe pieniądze na saldo jest zerowe, obstawianie zostanie wykonana z salda bonusowego. Jeżeli zakład dokonać jest wyższa niż kwota rzeczywistych pieniędzy na równowagę, wówczas zakład będzie składać się z sumy prawdziwe pieniądze na równowagę i pozostałej części zakładu - z salda bonusowego. Wszelkie wygrane z takiego zakładu zostanie podzielona pomiędzy prawdziwe pieniądze i równowagi premiowania według sumy prawdziwe pieniądze i równowagi premiowego stosowanego w taki zakład. Gdyby, w późniejszym etapie, Twoje prawdziwe pieniądze na saldo jest wyższe niż zero, każdy zakładów wykonać z tym etapie znów będzie od prawdziwego pieniądze na równowagę.
  6. Fundusze Bonus każdej premii zostaną zamienione na prawdziwe pieniądze dopiero po zakładach 50 (pięćdziesiąt) Czasy początkowa wartość tej premii. Konwersja z funduszy bonusowych na prawdziwe pieniądze jest ograniczona do równowartości (ja) 5 (pięć) Czasy początkowa suma premii, LUB (ii) w przypadku darmowych spinów - $/€/£ 20 lub 200kr. Każda kwota funduszy bonusowych przekraczających limit konwersji nie zostaną zamienione na prawdziwe pieniądze i zostaną usunięte z salda bonusowego.
  7. Tylko zakłady postawione ze środków bonusowych przyczyni się do wymagań obrotu w sekcji 6 („szczególna”). Zakłady postawione na prawdziwe pieniądze nie będą wliczane do wymogu. Jeśli masz więcej niż jedną aktywną premię, wygrane i wkład wymogu są podzielone między te premie w zależności od początkowej sumy każdej premii. Tytułem przykładu, Jeśli masz trzy aktywne bonusy, początkowa suma pierwszy był od EUR 2, Drugiej był EUR 3, i trzecia była EUR 1, następnie wygranej i wymóg będzie obliczonym według 2-3-1 rozdzielać.
  8. Tylko 5% (Pięć procent) z zakładów umieszczonych na wszystkich wersjach video poker i / lub video poker moc zostają zaliczone na poczet wymogu; tylko 10% (dziesięć procent) z zakładów umieszczonych na wszystkich wersjach Blackjack, Baccarat, Ruletka, poker gry stołowe i / lub gry jackpot zostają zaliczone na poczet wymogu.
  9. Następujące gry nie przyczyni się do wymogu: chłodny Buck, chłodny Buck 5 Kołowrotki, Forsaken Kingdom, Gwiezdny pył, Skryta Tygrys bengalski, Untamed Giant Panda, Skryta Wolf Pack, młot pneumatyczny 2, Robin Hood, Tomb Raider, Tomb Raider 2, Taniec smoka. bikini Party, Wielki zły Wilk.
  10. Wymóg musi być spełniony w terminie 30 (trzydzieści) dni, lub w przypadku darmowych spinów - w ciągu 7 (siedem) dni, Bonus jest przelana na Twoje konto, inaczej fundusze premiowe zostaną usunięte z salda bonusowego w całości i nie zostaną zamienione na prawdziwe pieniądze
  11. Możesz wycofać swoje prawdziwe pieniądze (Twój depozyt i wszelkie wygrane uzyskane ze złoża) kiedykolwiek. jednak, Każdy wniosek o wycofanie środków z prawdziwej równowagi pieniędzy przed zakończeniem wymogu spowoduje usunięcie funduszy bonusowych z salda bonusowego w całości i nie zostaną zamienione na prawdziwe pieniądze; wszystkie oczekujące Bonusy (Patrz sekcja 12 poniżej) będą również usuwane.
  12. Z zastrzeżeniem postanowień niniejszej sekcji 12, tylko jeden bonus może być aktywny w tym samym czasie. Wszystkie inne bonusy (zaoszczędzić na darmowych spinów) będą traktowane jako „oczekujące Bonusy”, z ich obowiązujące wymagania obstawiania rozpoczęciem tylko raz wymóg jest spełniony w całości, lub jeśli Bonus zostanie anulowana z jakiegokolwiek powodu; dodatkowo, Jeśli środki bonusowe zejść poniżej 0.5 $/€/£ lub 5 kr, następny Oczekuje Bonus (Jeśli w ogóle) stanie się aktywny równolegle do obecnego Bonus. Wszelkie Bonus oczekiwaniu (zaoszczędzić na darmowych spinów) nie można postawić i nie pojawi się w bilansie bonusowego przed staje się aktywny, z wyjątkiem gdzie fundusze premiowe zejść poniżej 0.5 $/€/£ lub 5 kr. Kolejność oczekujących Bonusy (zaoszczędzić na darmowych spinów) staje się aktywny będzie na podstawie czasu przyznania im You. Można aktywować oczekującym Bonus za anulowanie aktywnych i wcześniejsze Bonusy Oczekujące.
  13. Jeśli chcesz, aby anulować Bonus, Rozwiązane umowy można zrobić na karcie Konta > Zakładka Historia Bonus; w takim przypadku wygrana bonusowe zostaną usunięte, jak również i nie zostaną zamienione na prawdziwe pieniądze.
  14. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za opłacenie wszelkich stosownych podatków nakładanych w związku z otrzymaniem środków bonusowych.
  15. Promocja Bonus może podlegać warunkom promocyjnych specyficznych, udostępnione Użytkownikowi w odpowiednich materiałów marketingowych, który należy czytać w połączeniu z tymi warunkami.
  16. W przypadku, gdy Spółka uznaje, że Ty działał w złej wierze w odniesieniu do premii i / lub próbował nadużywanie Bonus, Będziesz się kwalifikować do otrzymania środków bonusowych; takie Dyskwalifikacja może być określona i fundusze premiowe anulowane i odwołane, a konto może zostać zamknięte. obejmuje nadużycie, ale nie ogranicza się do, próbując stworzyć nieuczciwą przewagę, rejestracji wielu kont w ramach sieci Progressplay aby skorzystać z bonusu, i / lub otrzymania premii i / lub zakłady, samodzielnie lub wspólnie z innymi osobami, w sposób zapewniający gwarantowanych zysków niezależnie od wyniku zakładów.
  17. Jeśli świadomie próbują obejść systemy Spółki przy użyciu wirtualnej sieci prywatnej połączenia do udziału w grach, które można byłoby inaczej nie kwalifikują się do udziału w, powinny być uznane za naruszenie tych warunków i środków bonusowych zostanie anulowane i odwołane, a konto może zostać zamknięte.
  18. Bez odstępstwa od jakiegokolwiek innego postanowienia w tych warunkach, zanim jakiekolwiek wypłaty są przetwarzane, Twoja gra zostanie dokładnie przeanalizowana w celu sprawdzenia prawidłowości jej przebiegu. W interesie uczciwej gry, równy, zerowej lub bardzo niskiej marży lub zakłady zakłady żywopłot, będą uważane prawidłowości jej przebiegu. Dodatkowe przykłady nieprawidłowych wzorców Grał także obejmować, ale nie ograniczają się do: (ja) umieszczenie jednego lub wielu zakładów o wartości pięćdziesięciu procent lub więcej Bonus na każdej pojedynczej grze, jednostka ręka, lub okrągły, (ii) budowanie równowagi i znacząco zmieniające wzory zabaw dla rozmiaru przykładem zakładu, rodzaje gier i konstrukcje bet etc. w celu spełnienia wymogu; (iii) umieszczenie duże zakłady, które powodują znaczny przyrost następuje i spadkiem wielkości zakładu równej lub większej niż 65% poprzedniej średniej wielkości zakładu, aż do spełnienia wymagań; (iv) zastrzegając prawdziwe funduszami w jakikolwiek niepełną rundę w celu wykorzystania środków bonusowych przed prawdziwe pieniądze rozgrywka jest zakończona; (v) wytwarzania dużych zakładów i istotne zmniejszenie zakłady w celu spełnienia wymogu; i / lub (my) przejście od niskich gry ważonej w wysokim gry ważonej po dużej wygranej w celu spełnienia wymogów. Spółka powinna uznać, że techniki nieregularny grę i / lub zakłady obejście standardowy dom brzeg (włącznie z, ale nie ograniczone do, Strategie bukmacherskie MARTINGALE, karta liczenia, a także niskiego ryzyka zakładów w ruletce, takich jak zakłady na czerwony / czarny w równych ilościach) wystąpił, zastrzega sobie prawo do unieważnienia i cofnięcia funduszy bonusowych, a konto może zostać zamknięte.
  19. Wszelkie zakaz nieistotne naruszenie niniejszego rozdziału uprawnia Spółkę do anulować i unieważnić środków bonusowych, a konto może zostać zamknięte.
  20. Spółka zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego rozdziału, Anuluj, zmodyfikować lub zawiesić wszelkie oferty i jakiejkolwiek promocji w dowolnym czasie i bez uprzedzenia – w odniesieniu do każdego Bonus że jeszcze muszą być dostarczone do Ciebie. Nic w tym dziale ogranicza żadnych innych praw i / lub zaradzenia przyznanego nas.

X. Moce i Władze Spółki

  1. Spółka podejmie komercyjnie uzasadnione starania w celu zapobieżenia wystąpienia usterek w działalności oddziału. jednak, w każdym razie awarii technicznej (lub jakikolwiek inny błąd) w systemach witryny z jakiejkolwiek przyczyny, Spółka będzie miała prawo do anulowania udziału w żadnej z gier, co do których nastąpiło nieprawidłowe. W takim przypadku, Naszym zadaniem i odpowiedzialnością będzie ograniczona jedynie do opłaty za uczestnictwo (zakład) suma, która została zapłacona przez Użytkownika za udział w takiej grze, a Twoje konto zostanie zasilone takiej opłaty za uczestnictwo (zakład) odpowiednio.
  2. Spółka zastrzega sobie prawo do odwołania, zakończyć, modyfikacji lub zawieszenia usług, jeśli z jakiegokolwiek powodu, Usługi nie mogą być prowadzone zgodnie z planem, włącznie z, ale nie ograniczone do, Zakażenie wirusem komputerowym, błędy, Manipulowanie lub nieautoryzowana interwencja, oszustwo, awarie techniczne lub jakiekolwiek inne przyczyny poza kontrolą Spółki. Jeśli jakieś błędy prowadzić do przyznawania wygranych Tobie lub zwiększeniem wygranych należnego lub zapłaconego Tobie, Nie jest uprawniony do tych wygranych. powinien natychmiast poinformować Spółkę o błędzie i musi spłacić wszelkie wygrane przelane na konto omyłkowo do Spółki (według zaleceń Company) lub Spółka może, według własnego uznania, odliczyć kwotę równą tych wygranych z konta lub wyruszył przeciwko każdej takiej kwoty pieniędzy należnych Użytkownikowi przez Spółkę.
  3. Spółka zastrzega sobie prawo do odwołania, zakończyć, zmodyfikować lub zawiesić swoje usługi dla Ciebie według własnego uznania, zważywszy, że firma zapewni Państwu z czystym powiadomienia na piśmie o swojej decyzji; pod warunkiem, że nie wpłynie na prawa już przyznane Użytkownikowi.
  4. Spółka zastrzega sobie prawo do ograniczenia, odmówić lub anulować zakład, udziałów lub inny zakład wykonany przez użytkownika lub za pośrednictwem konta, jak anulować dowolną grę (niezależnie od tego, czy odwołania było spowodowane działaniami ze strony użytkownika lub dowolnej osoby trzeciej), gdzie Spółka jest zdania, że ​​każdy akt oszustwa lub innego aktu złej wierze zostały podjęte przeciwko Spółce lub osobom trzecim; w takich okolicznościach będzie uprawniony tylko do otrzymania sumy opłaty za uczestnictwo, który został zapłacony przez Ciebie za udział w takiej grze, a Twoje konto zostanie odpowiednio zapisana. Bez odstępstwa od wszelkich innych postanowień niniejszych Warunków, w każdym przypadku, w którym Spółka może wypowiedzieć i / lub zawieszenia konta, Spółka może zamrozić wszystkie środki zdeponowane na rachunku i unieważnić wszystkie bonusy, wygrane i wygrane bonusowe na Rachunku.
  5. Jeśli jesteś odłączony od Internetu podczas gry Games (nie przez jakiekolwiek umyślne rozłączenie z Twojej strony jakiegokolwiek innego działania w złej wierze), GAMES' Wyniki i saldo konta zostaną zachowane, jak były przed takim rozłączeniu. Spółka podejmie wszelkie niezbędne środki w celu zapewnienia, że ​​jeśli wystąpią przerwy w pracy i / lub trudności techniczne z każdej grze, Po Ty uczynił zakład, Będziesz mógł wznowić grę i przywrócić grę, jak to było przed przerwą i / lub trudności techniczne odbyła. Jeśli takie przywrócenie nie jest możliwe, Spółka zapewni, gra jest zakończona, refunduje zakład do konta, natychmiast poinformować Malta Gaming Authority lub Gambling Commission, w stosownych, materii i powstrzymać się od ponownego rozpoczęcia gry w grze, jeśli to jest wskazane, że awaria nastąpiła które może ponownie wystąpić.
  6. Spółka jest uprawniona, według własnego uznania, zmianę, modyfikować, lub zaprzestać, od czasu do czasu, każdy z Usług, i / lub premie i / lub promocji i / lub wprowadzenie nowych gier, Usługi, premie, i / lub promocji – pod warunkiem, że taki akt nie zostanie podjęta z mocą wsteczną. Nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty poniesione przez Użytkownika wynikające z wszelkich zmian i będziesz miał żadnych roszczeń w stosunku do nas w takim zakresie.

XI. Zastrzeżenia dotyczące Nasza odpowiedzialność

  1. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy, pominięcie, przerwanie, usunięcie, wada, opóźnienie transmisji lub operacji, Awaria linii komunikacji, kradzieży lub zniszczenia lub nieautoryzowanego dostępu do, lub zmiany danych lub informacji oraz wszelkie bezpośrednie lub pośrednie straty, które powstają na skutek tych zdarzeń. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek problemy lub usterki technicznej dowolnej sieci lub linii, Wi-Fi, Bluetooth, komputery, systemy, serwerów lub dostawców, wyposażenie komputera, oprogramowanie lub e-mail ze względu na problemy techniczne lub zagęszczenie ruchu w internecie lub w dowolnej witrynie internetowej, stronka lub aplikacja mobilna. Nie będziemy ponosić odpowiedzialności Użytkownikowi w przypadku systemów lub błędów komunikacyjnych, robaki lub wirusy związane z usługami i / lub konta lub co spowoduje uszkodzenie sprzętu i / lub oprogramowania i / lub danych.
  2. W żadnym wypadku nie będziemy ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie, pośredni, przypadkowy, specjalne lub wynikowe szkody lub odszkodowania za utratę zysków, dochód, danych lub wykorzystanie poniesionych przez Użytkownika lub osoby trzeciej, czy w ramach postępowania w sprawie zamówienia lub deliktowej, tytułu dostępu do, lub skorzystać z, Strona, Usług i / lub w inny sposób.
  3. My nie składają żadnych oświadczeń o przydatności, niezawodność, dostępność, aktualność i dokładność informacji, oprogramowanie, produktów i usług zawarte i / lub oferowane na Witrynie w dowolnym celu. Wszystkie informacje, oprogramowanie, Produkty i usługi są świadczone "jak jest" bez jakiejkolwiek gwarancji. Niniejszym zrzekamy się wszelkich gwarancji w odniesieniu do informacji, oprogramowanie, produkty i usługi zawarte lub oferowane w Serwisie, wyraźną lub domniemanych.
  4. My nie ponosi żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do szkody lub straty, które było spowodowane z powodu uzależnienia, dowolnego typu, w sprawie informacji lub innej publikacji lub treści zamieszczone w Serwisie, i Zapraszamy do weryfikacji informacji publikowanych na Stronie.
  5. Nie będziemy ponosić odpowiedzialności za działania lub zaniechania dostawcy usług internetowych lub innej osoby trzeciej, która zapewnia dostęp do witryny lub usług.
  6. Użytkownik akceptuje i zgadza się, że generator liczb losowych określi losowo generowanych zdarzeń wymaganych w związku z Usługami i gdy wynik jako otrzymane przez Ciebie konfliktów z wynikiem pokazanym na serwerze Spółki (lub serwery obsługiwane w imieniu Spółki przez osoby trzecie), wynik pokazany na serwerze Spółki (lub na serwerach działa w imieniu Spółki przez osoby trzecie) w każdych okolicznościach mieć pierwszeństwo. Użytkownik rozumie i zgadza się, że rekordy Spółki (lub zapisy utrzymane w jego imieniu) powinna być ostatecznym autorytetem w określaniu warunków korzystania przez Użytkownika z Usług.
  7. Będziesz korzystać z Serwisu i Usług na własne ryzyko, i My nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub straty Będziesz ponosić w wyniku modyfikacji, wzmocnienie, zakończenie, zawieszenie lub przerwanie Serwisu lub jakichkolwiek Usług. Nie będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia lub utraty Będziesz ponieść w wyniku korzystania przez Użytkownika lub polegania na zawartości dowolnej strony internetowej, stronka i / lub aplikacji mobilnych, do których odnośniki znajdują się na Stronie.
  8. Strona, usługi, Zawartość witryny i oprogramowanie używane w związku z tym są przewidziane "jak jest", i nie daje żadnych gwarancji ani reprezentacji, wyraźną lub domniemanych (czy przez prawo, statut, lub w przeciwnym wypadku), w tym, lecz nie ograniczając się do domniemanych gwarancji i warunków przydatności handlowej, zadowalająca jakość, przydatności do określonego celu, kompletność i dokładność, bez naruszenia praw osób trzecich lub obowiązujących przepisów prawa i regulacji w odniesieniu do lokalizacji, Usługi, Zawartość witryny i oprogramowanie używane w związku z nimi, albo że strona, Usługi, Zawartość witryny i oprogramowanie używane w związku z tym będzie nieprzerwane, aktualny, bezpieczne i wolne od błędów, lub że wady zostaną usunięte, lub będą wolne od wirusów lub robaków lub co do wyników lub dokładność wszelkich informacji za pośrednictwem witryny lub usług.

XII. Własność intelektualna

  1. Wszystkie prawa, w tym praw własności intelektualnej (to znaczy, patenty, Prawo autorskie, znakami towarowymi, znaki usługowe, loga, nazwy handlowe, know-how lub innych praw własności intelektualnej) dotycząca strony, i cała jej zawartość (włącznie z, ale nie ograniczone do, programy, akta, wideo, audio, kino, grafika, kino, tekst i oprogramowanie), i / lub usług (zbiorowo "prawa"), są i pozostają wyłączną własnością Spółki i / lub jej licencjodawców. Użytkownik nie może używać żadnych praw bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody Spółki, chyba że na podstawie niniejszych Warunków, a Ty nie powinien, korzystając z Usług lub w inny sposób, nabywa żadnych praw w jakikolwiek Praw. Bez odstępstwa od powyższego, Surowo zabronione: (ja) biurowy. Rozprowadzanie, wydawniczy, inżynieria odwrotna, Dekodowanie, demontażu, Modyfikowanie, tłumaczenia lub podejmowania jakichkolwiek prób uzyskania dostępu do kodu źródłowego Usług i / lub serwisu, (ii) tworzenia dzieł pochodnych kodu źródłowego; (iii) sprzedawanie, przypisanie, koncesjonowanie, udzielanie sublicencji, przeniesienie, dystrybucji usług, i (iv) udostępniająca usługi i / lub miejscu dostępny osobom trzecim.

XIII. Obsługa klienta

  1. Możesz skontaktować się z firmą w związku z czymkolwiek związanym z Serwisu i / lub Usług w dowolnym momencie poprzez naszą obsługą klienta, który jest dostępny na [email protected]
  2. Wszelka komunikacja z działem obsługi klienta Spółki będą traktowane najwyższą starannością i bez zwłoki przez przedstawicieli obsługi klienta Spółki i zostanie przekazana do odpowiednich osób w razie potrzeby.
  3. Spółka nie będzie tolerować jakichkolwiek nieodpowiednich zachowań wystawione przez Użytkownika wobec pracowników Spółki. W przypadku, gdy Spółka, według własnego uznania, uzna, że ​​twoje zachowanie, przez telefon, czat, e-mail lub w inny sposób, został obraźliwych lub obraźliwe wobec któregokolwiek z pracowników Spółki, Spółka może, według własnego uznania, zawiesić swoje konto (tym zamrażania wszystkie środki osadzane w) i unieważnić wszystkie bonusy, wygranych i wygrana bonusowe w Koncie.

XIV. Sprzeczanie się

  1. Wszelkie roszczenia i / lub kwestionuje pan musi być podniesiony przez Ciebie, pocztą [email protected], w ciągu 14 (czternaście) dni roboczych od dnia zaistnienia problemu twierdzą, że można doprowadzić do takiego roszczenia i / lub sporu; taki e-mail musi zawierać wszelkie istotne informacje i dokumenty wymagane w celu oceny roszczenia i / lub sporu. Dział obsługi klienta Spółki dokonuje przeglądu roszczenia i / lub spór i zapewniają jej decyzji w terminie 14 (czternaście) dni roboczych od otrzymania reklamacji i / lub sporu. Jeśli nie zgadzasz się z tą decyzją, Można odwołać się od decyzji, wysyłając e-mail do [email protected], w ciągu 7 (siedem) dni roboczych od daty przekazania zaskarżonego wyroku do Ciebie, wraz z wszystkimi odpowiednimi informacjami i dokumentacją; takie odwołanie będzie rozpatrywane przez kierownika wsparcia, a jego decyzja będzie ostateczna decyzja Spółki w tej sprawie.
  2. Jeśli nie zgadzasz się z decyzją ostateczną Spółki w odniesieniu do roszczenia i / lub sporu i chciałby go zakwestionować, następnie (za) ponieważ odnosi się ona do wszelkich działań Spółki pod jego maltańskiej licencji hazardu online, Można przynieść swoje roszczenie i / lub spór po otrzymaniu ostatecznej decyzji Spółki do Urzędu Malta Gaming w [email protected]; (b) ponieważ odnosi się ona do wszelkich działań Spółki w ramach swojej licencji Gambling Commission hazardu w Internecie, Można przynieść swoje roszczenie i / lub spór po otrzymaniu ostatecznej decyzji Spółki do Niezależny Serwis Zakłady Orzekanie.

XV. Różne

  1. Niniejsze Warunki i relacje między nami a wami podlega, i rozumiane i interpretowane zgodnie z, prawa Malcie, a Ty nieodwołalnie poddają się wyłącznej jurysdykcji właściwych sądów Malty w odniesieniu do wszelkich sporów dotyczących ważności, wyłom, interpretacja, wydajność lub inaczej wynikające z lub w związku z niniejszymi Warunkami i relacji między nami a wami. Opatrzony, jednak, że nic w tych Warunkach będzie wykluczać możliwości stosowania prawa Anglii w odniesieniu do czegokolwiek mającego zastosowanie do licencji Gambling Commission Spółki.
  2. Spółka może, kiedykolwiek, wyruszył żadnych pozytywnych salda w Koncie przeciwko jakiejkolwiek kwoty należnej przez Użytkownika do Spółki.
  3. Spółka może przenieść lub przypisać wszelkich swoich praw i obowiązków wynikających z niniejszej Umowy osobom trzecim; bez odstępstwa od powyższych, Witryna i / lub którykolwiek z Usług może być obsługiwany przez osoby trzecie. Użytkownik nie może przenieść, cesji lub zastawu w jakikolwiek sposób jakichkolwiek praw lub obowiązków wynikających z niniejszych Warunków.
  4. O ile nie zaznaczono w niniejszych Warunkach, nic w tych warunkach będą: (ja) należy rozumieć jako jakąkolwiek agencję tworzenia, układ, zaufanie powiernicze relacje lub dowolny podobny związek między nami a wami; (ii) tworzą ani nie przyznają żadnych praw ani korzyści żadnej osobie trzeciej, i / lub (iii) udzielić Ci wszelkich zabezpieczeń na aktywach Spółki, włącznie z (ale nie ograniczone do) Każda suma odbyła się w Koncie.
  5. Możemy dostarczyć Ci informacje w odniesieniu do lub w związku z niniejszymi Warunkami w wiadomości e-mail i / lub za pośrednictwem witryny, i takie zawiadomienie uznaje się za otrzymane przez Ciebie terminie 24 godzin od chwili jego wysłane do Ciebie w ww sposób.
  6. Brak lub opóźnienie z naszej strony w wykonywaniu jakiegokolwiek prawa, moc lub remedium na jego podstawie będą działać jako ich zrzeczenie, ani też żadne pojedyncze lub częściowe wykonanie takiego prawa, moc lub środek wyklucza jego Jakiekolwiek dalsze ćwiczenia lub wykonywania innych praw, moc lub lekarstwo.
  7. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków zostanie uznane przez właściwy sąd za niewykonalne w świetle obowiązującego prawa, wówczas takie postanowienie będzie wyłączone z niniejszych Warunków i pozostałej części niniejszych Warunków nie może być interpretowany tak, jakby takie postanowienie zostało więc wykluczona i podlega wykonaniu zgodnie z jej warunkami; opatrzony, jednak, że w takim przypadku te warunki powinny być interpretowane w taki sposób, aby dać efekt, w największym spójne z dozwolonym przez obowiązujące prawo zakresie,, do znaczenia i intencji wyłączonego rezerwy ustalonej przez taki sąd właściwy.

XVI. Rozbieżności językowe

 1. Warunki umowy zostały sporządzone w języku angielskim. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy znaczeniami przetłumaczonych wersji niniejszych Warunków i angielskiej wersji językowej, znaczenie angielskiej wersji językowej będzie rozstrzygający.

Wersja 1.2.1 - 3.10.18

Obowiązuje do odwołania