Domov

Čo je Lorem Ipsum?

Lorem ipsum je jednoducho figuríny texte tlačiarenského a sádzacie priemyslu. Lorem Ipsum je štandardná figuríny texte tohto odvetvia odvtedy roku 1500, kedy neznámy tlačiar zobral kusy textu a miešaná, aby vytvoril špeciálny vzorovú knihu.

To prežilo nielen päť storočí, ale aj skok do elektronickej sadzby, zostávajúce v podstate bezo zmeny. To bol propagovaný v roku 1960 s vydaním Letraset listov obsahujúce novinkamiVOPImprint priechody, a viac nedávno s DTP softvéru, ako Aldus PageMaker, vrátane verzií Lorem Ipsum.