O-Us-2

Self-Obmedzenie

.Registrovaná môže hráč, Robí tak prostredníctvom písomné oznámenie TopSlotSite , nastaviť vlastný limit vkladu za deň, týždeň alebo mesiac.
.Písomné oznámenie od registrovaného hráča, ktorým sa ustanovujú nové limit vkladu alebo znížiť súčasný limit vkladu má vplyv na jej prijatie TopSlotSite , or as soon as is practicable thereafter.
.Registrovaná Hráč, ktorý nastavil limit vkladu na základe predchádzajúceho oddielu 1 smieť, Robí tak prostredníctvom písomné oznámenie TopSlotSite , increase or revoke the deposit limit after a minimum waiting period of Seven (7) dní od podania žiadosti, ak nie je limit nastavený na nulu.
.TopSlotSite neprijme vklad z registrovaného hráčov bolo v rozpore s vyššie stanovenej na tento prehrávaču podľa tejto časti.

Kontaktuj nás pre sebaobmedzenie