About-Us-2

Vetë-Kufizimet

.Një lojtar i regjistruar mund të, duke siguruar një njoftim me shkrim për TopSlotSite , të vendosur kufirin e tyre të depozitave në ditë, javë apo muaj.
.Një njoftim i shkruar nga një lojtar i regjistruar vendosjen e një kufiri të ri depozitë ose reduktimin e një limit ekzistuese të depozitave ka efekt pas marrjes së tij nga TopSlotSite , or as soon as is practicable thereafter.
.Një lojtar i regjistruar i cili ka vendosur një kufi të depozitave nën seksionin e mësipërm 1 mund, duke siguruar një njoftim me shkrim për TopSlotSite , increase or revoke the deposit limit after a minimum waiting period of Seven (7) ditë nga koha e kërkesës, përveç nëse kufiri është vendosur në zero.
.TopSlotSite nuk do të pranojë një depozitë nga një kundërshtim i regjistruar lojtar në një kufi të caktuar për atë lojtar sipas kësaj pjese.

Na kontaktoni për vetë-kufizimin