About-Us-2

Self-Limitations

.Një lojtar i regjistruar mund të, duke i dhënë një njoftim me shkrim për TopSlotSite , vendosur kufirin e tyre të depozitave në ditë, javë apo muaj.
.Një njoftim me shkrim nga një lojtar i regjistruar vendosjen e një kufiri të ri depozitë ose reduktimin e një kufiri ekzistues depozitave ka efekt pas marrjes së saj nga TopSlotSite , or as soon as is practicable thereafter.
.Një lojtar i regjistruar i cili ka vendosur një kufi të depozitave nën seksionin e mësipërm 1 mund, duke i dhënë një njoftim me shkrim për TopSlotSite , increase or revoke the deposit limit after a minimum waiting period of Seven (7) ditë nga kohën e kërkesës, përveç kur afati është caktuar në zero.
.TopSlotSite nuk do të pranojë një depozitë nga një kundërshtim i regjistruar lojtar në një kufi të caktuar për atë lojtar sipas kësaj pjese.

Contact Us për vetë-kufizimin