Hem

Vad är Lorem ipsum?

lorem ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem ipsum har branschens standard dummy text ända sedan 1500-talet, när en okänd skrivare tog ett kök av typ och kodade det att göra en bok typ av prov.

Den har överlevt inte bara fem århundraden, men också hopp till elektronisk sättning, förblir väsentligen oförändrad. Det var populärt på 1960-talet med lanseringen av Letraset ark innehåller Lorem ipsum passager, och på senare tid med desktop publishing program som Aldus Pagemaker inklusive versioner av Lorem Ipsum.