เกี่ยวกับเรา-2

ข้อ จำกัด ตัวเอง

.ผู้เล่นที่ลงทะเบียนอาจ, โดยการให้แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อ TopSlotSite , กำหนดวงเงินฝากของตัวเองต่อวัน, สัปดาห์หรือเดือน.
.แจ้งให้ทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้เล่นที่ลงทะเบียนการตั้งค่าการ จำกัด เงินฝากใหม่หรือลดวงเงินฝากที่มีอยู่มีผลเมื่อได้รับโดยการ TopSlotSite , or as soon as is practicable thereafter.
.ผู้เล่นที่ลงทะเบียนที่มีการกำหนดวงเงินการฝากเงินในส่วนดังกล่าวข้างต้น 1 อาจ, โดยการให้แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อ TopSlotSite , increase or revoke the deposit limit after a minimum waiting period of Seven (7) วันนับจากเวลาของการร้องขอ, เว้นแต่จะ จำกัด การตั้งค่าให้เป็นศูนย์.
.TopSlotSite จะไม่ยอมรับเงินฝากจากเครื่องเล่นขัดลงทะเบียนถึงขีด จำกัด ที่กำหนดสำหรับผู้เล่นที่อยู่ภายใต้ส่วนนี้.

ติดต่อเรา สำหรับตัวเองมีข้อ จำกัด