เกี่ยวกับเรา-2

ข้อ จำกัด ตัวเอง

.A registered player may, by providing written notice to TopSlotSite , set their own deposit limit per day, week or month.
.A written notice from a registered player setting a new deposit limit or reducing an existing deposit limit has effect upon its receipt by TopSlotSite , or as soon as is practicable thereafter.
.ผู้เล่นที่ลงทะเบียนที่มีการกำหนดวงเงินการฝากเงินในส่วนดังกล่าวข้างต้น 1 อาจ, by providing written notice to TopSlotSite , increase or revoke the deposit limit after a minimum waiting period of Seven (7) วันนับจากเวลาของการร้องขอ, เว้นแต่จะ จำกัด การตั้งค่าให้เป็นศูนย์.
.TopSlotSite จะไม่ยอมรับเงินฝากจากเครื่องเล่นขัดลงทะเบียนถึงขีด จำกัด ที่กำหนดสำหรับผู้เล่นที่อยู่ภายใต้ส่วนนี้.

ติดต่อเรา สำหรับตัวเองมีข้อ จำกัด