เกี่ยวกับเรา-2

ข้อ จำกัด ตัวเอง

.ผู้เล่นที่ลงทะเบียนอาจโดยการให้แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อ TopSlotSite, กำหนดวงเงินฝากของตัวเองต่อวันสัปดาห์หรือเดือน
.แจ้งให้ทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรจากการตั้งค่าการ จำกัด เงินฝากใหม่หรือลดวงเงินฝากเงินที่มีอยู่ในผู้เล่นที่ลงทะเบียนมีผลเมื่อได้รับโดยการ TopSlotSite หรือเร็วที่สุดเท่าที่เป็นในทางปฏิบัตินั้นไม่นาน
.ผู้เล่นที่ลงทะเบียนที่มีการกำหนดวงเงินฝากเงินตามมาตราดังกล่าวข้างต้นที่ 1 พฤษภาคมโดยให้แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อ TopSlotSite เพิ่มหรือยกเลิกวงเงินฝากหลังจากขั้นต่ำระยะเวลาเจ็ดรอ (7) วันนับจากเวลาของการร้องขอเว้นแต่ขีด จำกัด ตั้งค่าเป็นศูนย์
.TopSlotSite จะไม่ยอมรับเงินฝากจากเครื่องเล่นขัดลงทะเบียนถึงขีด จำกัด ที่กำหนดสำหรับผู้เล่นที่อยู่ภายใต้ส่วนนี้

ติดต่อเรา สำหรับตัวเองมีข้อ จำกัด