About-Us-2

Tự Hạn chế

.Một người chơi đăng ký có thể, bằng cách thông báo bằng văn bản cho TopSlotSite , thiết lập giới hạn tiền gửi của mình mỗi ngày, tuần hoặc hàng tháng.
.Một thông báo bằng văn bản của một cầu thủ đăng ký thiết lập một giới hạn tiền gửi mới hoặc giảm một giới hạn tiền gửi hiện có hiệu lực sau khi nhận được văn TopSlotSite , or as soon as is practicable thereafter.
.Một người chơi đăng ký đã thiết lập một giới hạn tiền gửi dưới phần nói trên 1 có thể, bằng cách thông báo bằng văn bản cho TopSlotSite , increase or revoke the deposit limit after a minimum waiting period of Seven (7) ngày kể từ thời điểm yêu cầu, trừ khi giới hạn được thiết lập để không.
.TopSlotSite sẽ không chấp nhận đặt cọc từ một trái người chơi đăng ký một giới hạn đặt ra cho cầu thủ mà theo Phần này.

Liên hệ chúng tôi để tự giới hạn